Neporiadok pri Pentagone 2

Moja snaha o zlepšenie stavu v čistote a poriadku ako i úrovne bezpečnosti v bytovom dome zvanom Pentagon a jeho okolí  na Stavbárskej ulici v bratislavskej Vrakuni trvá už vyše 30 rokov. A skutočnosť, že mnohé nedostatky stále pretrvávajú, nie je najlepšou vizitkou pre inštitúcie platené z našich daní.

Na spoločenskej sieti FB Vrakuňa som v uplynulom období zverejnil viacero fotografií s pretrvávajúcimi nedostatkami v tejto časti Vrakune. Vzhľadom k blížiacom sa voľbám boli tentoraz nedostatky pri Taline, či protihlukovej stene výnimočne rýchlo odstránené a spravil sa tam poriadok. Bolo by však  žiadúce, aby sa začali robiť systémové riešenia.

Na rôzne nedostatky v Pentagone a okolí dlhodobo upozorňujem kompetentných osobne, elektronicky, či prostredníctvom spoločenskej siete. Pred rokom som poštou obdržal informáciu o vymenovaní za člena poradného orgánu starostu pre riešenie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality. Pôsobil som už vo viacerých komisiách aj v riadiacej funkcii, ale vždy som bol do nich riadne zvolený.

Nie som ješitný, že sa ma nikto ani nepýtal na môj názor Problém je skôr v tom, že za takmer ročné obdobie nemám vôbec žiadne informácie o činnosti komisie, v ktorej som evidovaný. Osobne som o tom viackrát informoval pána starostu i jeho zástupcu a naposledy to bolo v septembri 2018 v rámci tzv. okrúhleho stola v oblasti kriminality a bezpečnosti vo Vrakuni …

Ako koordinátor drogovej prevencie sa o stave v oblasti bezpečnosti, či úrovni čistoty a poriadku sa rozprávam so susedmi z ďalších bytových domov na Stavbárskej ulici. Asi najčastejšie komunikujem s pani Barborou, mimoriadne vitálnou dámou v seniorskom veku, ktorá pravidelne skrášľuje prostredie ich bytového domu. Po jednom z takýchto stretnutí pani Barboru „zvozila“ žena so psom, podľa ktorej by sa mali odstrániť ozdobné kríky pred ich bytovým domom. Mne osobne tvrdila, že je „starostova hovorkyňa“ …

Môže byť však členkou v spomínanej komisii poradného orgánu pána starostu. Je ale na škodu veci, že jej nevadil „stanový tábor“ bezdomovcov pri protihlukovej stene, hustý trávnatý porast okolo Talinu, či viac ako 8 mesiacov neoznačená  priekopa pred oknami Pentagonu, atď.

Ja osobne na problémy upozorňujem kompetentných bez ohľadu na to, či som alebo nie som v nejakej komisii. Akurát očakávam, že osoby, ktoré platíme z našich daní zabezpečia na Stavbárskej ulici a okolí podmienky porovnateľné s inými časťami Vrakune.

(Miro Izakovič)

Tento obsah bol zaradený v Pentagon. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)