Neporiadok pri Pentagone 1

Oblasť čistoty a poriadku a úroveň bezpečnosti na Stavbárskej ulici dlhodobo nepatrí medzi silné stránky mestskej časti Vrakuňa. Ako vysokoškolsky vzdelaný človek a koordinátor drogovej prevencie bývam priamo v Pentagone už vyše 30 rokov. Uvítal by som, keby aj v tejto časti našej mestskej boli zabezpečené rovnaké podmienky ako napr. na Bebravskej ulici, či na pešej zóne.

Viaceré osoby radi pózujú pre masmédiá osobne resp. na bilbordoch v  blízkosti bytového domu Pentagon, ale  len niekoľko metrov odtiaľ pretrvávajú viaceré nedostatky.

– Medzi ne patrí napr. i priestor pri protihlukovej stene, kde sa stále    rozrastá „stanový tábor“ neprispôsobivých osôb.  Niektoré z nich sa „presunuli“ z parku pri blízkej krčme s herňou,   ale na novom pôsobisku si ich nikto kompetentný zatiaľ nevšíma…

– Okolie bývalého kultúrneho strediska Talin je už celkom „pekne“   zarastené, ale priestor pri krčme s herňou je v poslednej dobe na lepšej úrovni, keď tento priestor čistí pán upratovač z Pentagonu. Je minimálne zaujímavé, že slušná herňa pod Pentagonom je zatvorená, ale tá, pri ktorej sa sústreďujú najproblémovejšie osoby, je stále v pernamencii …

– priamo pod oknami Pentagonu bola viac ako 8 mesiacov hlboká priekopa, na čo som viackrát upozorňoval kompetentných prostredníctvom spoločenskej siete, a tiež osobne.  Nakoniec prišiel  báger a jamu zasypal.

– Na jednej strane priamo v Pentagone pôsobí Mixáčik, ktorý vytvára aktivity pre niektoré deti z Pentagonu. Na strane druhej nikomu z  kompetentných nevadilo, keď v krčme s herňou pod Pentagonom  dochádzalo k ohrozovaniu mravnostnej výchovy mládeže alebo tie isté deti by mohli padnúť do mesiace nechránenej a neoznačenej jamy.

Prospelo by veci, keby si kompetentní vzali príklad od našich susedov na druhej strane cesty oproti Pentagonu /mestská časť P. Biskupíc/, ktorým sa v oblasti čistoty a poriadku ako i  úrovne bezpečnosti darí podstatne lepšie a hlavne pružnejšie.

(Miro Izakovič)

Tento obsah bol zaradený v Pentagon. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)