Zo zdravotného strediska odišla detská lekárka – nedobrovoľne, predčasne a po týždňoch stresov

Rozhodnutie vrakunských poslancov má prvú obeť: doktorka Králiková nedobrovoľne odchádza zo strediska po tom, čo Spokojné bývanie trvalo na neprijateľných finančných podmienkach. Spokojnému bývaniu sa nepodarilo nájsť lekárku, ktorá by nahradila doktorku Králikovú. 850 pacientov zostalo bez lekárky, drvivá väčšina z nich zatiaľ o tom nevie.

Vrakunskí poslanci nevedia zabezpečiť dodržiavanie vlastného uznesenia. Poslanci ešte v apríli schválili prenájom zdravotného strediska Spokojnému bývaniu (SB). O zdravotníctvo vo Vrakuni sa tak stará firma, ktorá so zdravotníctvom nemá nič spoločné. Poslanci odsúhlasili regulované nájomné len do roku 2018. To jest do najbližších komunálnych volieb! Pomerne podrobné informácie o ekonomickej stránke zdravotného strediska budú odteraz starostlivo ukryté v účtovníctve SB. Kontrolu nebude mať kto robiť. Poslanci sa vzdali akéhokoľvek rozhodovania o stredisku.

Odchádza pediatrička Králiková

Stalo sa presne to, čoho som sa obával – doktorka, ktorá sa starala o naše deti odchádza preč – nedobrovoľne predčasne a veľmi sklamaná.

Doktorka Králiková sa nedohodla so Spokojným bývaním na podmienkach nájmu. Konkrétne žiadala, aby jej SB preplatilo nezaplatenú časť peňazí, ktoré investovala do plastových okien, keď bude v budúcnosti rušiť prenájom v zdravotnom stredisku. To ale SB odmietlo do zmluvy dať. Králiková argumentovala, že takúto podmienku mala v zmluve s mestskou časťou. Králiková nepodpísala zmluvu so SB a miestny úrad jej zmluvu zrušil. Doktorka tak v stredisku doslúžila a v novembri končí. SB jej ešte navrhlo, že môže uzatvoriť novú zmluvu, avšak už za drahší, neregulovaný prenájom. Doktorka si to vraj nemohla už dovoliť.

850 pacientov tak zostalo bez lekárky. Medzi nimi aj moje dve deti. Drvivá väčšina zdravotných kariet pacientov odchádza na VUC. Stalo sa presne to, čoho som sa obával hneď od začiatku, ako poslanci začali s nezmyselným prenájmom strediska.

Požiadal som dozornú radu, aby skontrolovala postup SB v prípade doktorky Králikovej. Výsledok je nulový. Jeden člen rady mal požiadať starostu Kuruca, aby to skontroloval. Ale starosta má kontrolovať sám seba, keďže je politicky aj právne zodpovedný za Spokojné bývanie. Starosta, JUDr Ing. Martin Kuruc, samozrejme, nič nevybavil. Takže ukazuje sa už teraz, že dozorná rad je krátka na SB – nie, že by nemohla to poriadne skontrolovať, ale musel by byť veľký záujem zo strany členov dozornej rady. A starosta dal v doterajšom postupe najavo, že o stredisko nemá záujem.

Členmi dozornej rady sú: Ľubomír Czaja, Tomáš Galo, Ladislav Jedenástik, Gabriela Olešová a Zuzana Schwartzová. Konateľkou je Jana Adamová: Spokojné bývanie na orsr

Poslanci nevedia zabezpečiť, aby Spokojné bývanie dodržiavalo ich uznesenia, v ktorom je aj toto: „Počas doby nájmu nájomca zachová účel Zdravotného strediska a primárnej zdravotnej starostlivosti minimálne v doterajšom rozsahu.“ Doterajší rozsah nie je zachovaný, keďže namiesto troch detských lekáriek sú tam teraz len dve. Zodpovednosť nesie aj Kuruc ako starosta mestskej časti, ktorá je jediným spoločníkom v SB.

Poslanci by mali začať konať a zabezpečiť dodržanie svojho uznesenia.

Za prenájom strediska Spokojnému bývaniu hlasovali títo poslanci: Behúň, Bruna, Kugler, Prikryl, Zajíček, Czaja, Murcinová, Schwartzová, Kubalíková, Pospíchal, Štubniak, Hrapko, Némethová, Šindler.

Uznesenie o prenájme zdravotného strediska

Problém s chrbtom vyriešený za 2 hodiny

O pol jedenástej odchádzam z domu do zdravotného strediska, kde som o necelých päť minút, potrebujem si dať vyšetriť boľavé kríže. Odporúčací papier od obvodnej lekárky mám zo sebou. Vraj je v stredisku nový ortopéd, takže už je reálne dostať sa na radu, keďže ku starému ortopédovi je takmer nemožné sa dostať. To som zvedavý. Na chodbe čakajú dvaja ľudia, teším sa, dnes by to mohlo vyjsť. O štvrť na dvanásť idem dovnútra. O pol dvanástej odchádzam na röntgen, ktorý je hneď vedľa. Röntgen síce končí o pol dvanástej, ale veľmi milá sestrička má ešte berie dovnútra. Po skončení fotenia jej rýchlo bežím do tesca kúpiť čokoládu. Presne po desiatich minútach mám fotky môjho chrbta. Ešte chvíľu čakám u ortopéda, ktorý má ešte stihne pred obedom dovyšetrovať. Vraj nemám robiť športy, ktoré namáhajú chrbticu. O pol jednej odchádzam do neďalekého Hronu na obed, o jednej som doma vyšetrený aj najedený. Nezaplatil som ani euro, iba čokoláda ma stála dve ečka.

Spokojné bývanie nie je zárukou prosperity zdravotného strediska

Toto ale môže byť minulosť. Nový ortopéd je v stredisku preto, že v stredisku je voľné miesto. Do strediska sa má však nasťahovať Spokojné bývanie. To zaberie dosť veľkú časť horného poschodia. Lekári sa síce majú presťahovať do iných priestorov, ktoré sa doteraz nevyužívali, ale tie sú podľa všetkého menšie.

Okrem toho poslanci odhlasovali, že SB musí zachovať rozsah zdravotnej starostlivosti v rozsahu, aký bol v apríli 2016. Vtedy tam bol len jeden ortopéd.

Budúcnosť ukáže, ako sa dokáže starať SB o zdravotné stredisko. Jediné plus na tomto rozhodnutí je, že poslanci môžu kedykoľvek prenájom pre SB zrušiť. Takže, keď sa do zastupiteľstva dostanú poslanci, ktorý majú záujem riešiť problémy v stredisku a keď vo Vrakuni bude starosta, ktorý bude mať záujem o stredisko, tak budú môcť stredisko opäť prevziať do svojich rúk.

U Spokojného bývania však nie sú záruky, že budú veci fungovať lepšie.

Doteraz boli financie v zdravotnom stredisku evidované v účtovníctve miestneho úradu. Všetky príjmy z prenájmov lekárom a výdavky za služby energie a prípadné opravy boli súčasťou rozpočtu a skutočné plnenie úrad každý rok zverejňoval v záverečnom účte. Starosta musel dodržiavať rozpočet strediska, ktorý odhlasovali poslanci. Pravdivosť informácií mal oprávnenie kontrolovať miestny kontrolór. My sme mali právo pripomienkovať tento rozpočet.

Odteraz sú financie v stredisku nedobytne ukryté v účtovníctve SB. Nedozvieme sa nič  o hospodárení strediska. Starosta aj poslanci budú môcť hlásiť bludy o stratovosti strediska. Napr. ako Bruna, ktorý tvrdil, že každý rok prichádzame v stredisku o 20 tisíc eur. Alebo starosta, ktorý napísal, že po započítaní nákladov na prácu úradníkov na úrade je stredisko stratové. Pritom stredisko je dlhodobo ziskové a na tento rok malo stredisko naplánovaný zisk 45 tisíc eur: Poslanec Bruna nehovorí pravdu o zdravotnom stredisku

Nikto neskontroluje hospodárnosť nakladania s peniazmi v stredisku. Lekári nebudú môcť nič kontrolovať, keďže nie sú majiteľmi, ale sú len v prenájme. Starosta nebude mať asi záujem, keďže Kuruc jasne ukázal, že o stredisko nemá záujem. Dozorná rad asi nebude schopná tieto veci kontrolovať.

Okrem toho Spokojné bývanie sa má starať o zdravotnícke funkcie, s ktorými nemá žiadne skúsenosti. V SB sú ľudia, ktorí sa možno rozumejú správe bytov a účtovníctvu, ale nie tomu, ako vytvoriť fungujúce zdravotné stredisko.

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Zdravotnícke stredisko Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)