Nový návrh zmeny územného plánu je okresaný, aj tak však môže spôsobiť nárast počtu obyvateľov Vrakune o 7 tisíc

Poslanec Kugler sa chystá opäť predložiť návrh na zmenu územného plánu. Zmena by mala umožniť stavať domy do 4 poschodí vo východnej časti Vrakune. To by mohlo znamenať, že do Vrakune pribudne až 7.000 nových obyvateľov. Návrh sa vôbec nezaoberá dopadmi na Vrakuňu. Návrh je opäť urobený zle a nekonkrétne. Vrakunskí poslanci by mali bez akejkoľvek analýzy schváliť zmenu územného plánu. Pozrite si, kto môže zarobiť veľké peniaze na premene ornej pôdy na stavebné pozemky.

Tu si pozrite Kuglerov návrh, ktorý prejednávajú na komisii. Rovnaký návrh môžeme očakávať, že sa bude prejednávať na decembrovom zastupiteľstve: k-bodu-13-komisie_navrh-zmien-a-doplnkov-k-upn-ba_11_2016_ver2

Vo Vrakuni môže pribudnúť 7 tisíc obyvateľov

V návrhu je päť plôch, na ktorých by sa mohli stavať rodinné domy alebo bytové domy do 4 poschodí. Oproti návrhu, ktorý už Kugler predložil na zastupiteľstvo v septembri, je návrh okresaný. Kugler zmenšil plochu, kde by sa mali stavať nové byty s vyše 200 hektárov na 78 hektárov.

zmena-up2

oranžovou sú zobrazené plochy, kde Kugler navrhuje výstavbu bytov, zelenou je zobrazené sídlisko vo Vrakuni

Predpokladám, že Kugler zmenil svoj návrh aj na základe kritiky na tejto stránke. Pôvodný návrh bol tak pripravený, aby si nikto nestihol uvedomiť, o čo ide. Našťastie, každý si môže na tejto stránke prečítať, čo presne nový územný plán pre Vrakuňu prináša.

Celková navrhnutá plocha, na ktorej by mali vyrásť byty, je 782.000 m2. Územný plán Bratislavy dovoľuje, aby podlahová plocha nadzemných podlaží  bola najviac 1,1 násobkom plochy územia. To znamená, že by tu mohli byť postavené byty s plochou 860.400 m2.

Na takejto plochy môžeme očakávať, že bude bývať až 6.880 ľudí. Vychádzame z toho, že jeden byt by mal až 250m2 aj s garážou a že v každom byte budú bývať priemerne len dvaja obyvatelia.

Územný plán nemusí dovoliť bytovú výstavbu na celých týchto plochách. Ale návrh vôbec neurčuje, akú časť pozemkov budú zaberať byty a akú časť budú zaberať iné funkcie. Preto sme vo výpočte obyvateľov vychádzali z maximálnych obytných plôch, ktorý tento návrh umožňuje. Neviem si ani predstaviť, že by tu niekto staval niečo iné ako byty.

Pozrite si tiež: Poslanec Kugler navrhol megalomanskú výstavbu na poli za železničnou traťou

Zlý, nekonkrétny Kuglerov návrh

To, že návrh neurčuje podrobnejšie, koľko podlahových plôch bytov sa tu môže postaviť, je veľká chyba Kuglerovho návrhu. Kugler pravdepodobne nechce, aby vrakunskí poslanci o takýchto dôležitých veciach rozhodovali.

Pri tom by bolo možné stanoviť percentá, koľko z vybranej plochy, budú zaoberať jednotlivé funkcie, napr. bývanie. Podobne územný plán Bratislavy dovoľuje určiť mieru zastavania regulačnými kódmi. Tie obmedzujú podlahovú plochu od 20% do 110% z plochy územia. Ani toto nie je v návrhu uvedené. Kugler a aj ďalší poslanci vedia, že tieto obmedzenia musí obsahovať seriózny návrh na zmenu územného plánu.

Vrakunskí poslanci majú dať už teraz konečné rozhodnutie. Toto rozhodnutie určuje mestským úradníkom a poslancom, aby zmenili územný plán Bratislavy. Takže vrakunskí poslanci už nebudú o žiadnych spresneniach územného plánu hlasovať.

Zdá sa preto, že územné štúdie spresnia, čo na plochách má byť, je len kamufláž pre dôverčivých Vrakunčanov. Uznesenia ani len neukladá starostovi, aby uvedené štúdie dal vypracovať. Normálny postup by bol, že sa najskôr vypracuje štúdia a až potom sa schváli zmena územného plánu.

Ale opakujem ešte raz: vyzerá to tak, že sa Kugler so svojim návrhom veľmi ponáhľa a nemá chuť zaoberať sa dopadmi jeho návrhu pre Vrakuňu.

Pri tom dopady Kuglerovho návrhu môžu byť pre Vrakunčanov strašné.

Ešte neznesiteľnejšie zápchy, zvýšené náklady pre Vrakuňu, sociálne problémy

Čo prinesie 7 tisíc nových obyvateľov pre Vrakuňu?

Vo Vrakuni je teraz kapacita pre ďalšie automobily čistá nula. Situácia je taká neznesiteľná, že proste nie je možné plánovať výstavbu pre 100 obyvateľov, nieto pre 7 tisíc. Je otázne nakoľko Vrakuni pomôže obchvat a R7. Skúsenosť v Bratislave je, že každá nová cesta, každý nový pruh sa v priebehu pár rokov opäť zapchá.

Každopádne by súčasťou takéhoto návrhu na ďalšiu výstavbu mala byť analýza dopravného zaťaženia. Analýza však nie je, vrakunskí poslanci dokonca idú urobiť definitívne rozhodnutie bez toho, že by mali zistené presné dopady na dopravu vo Vrakuni.

Množstvo nových obyvateľov si bude vyžadovať aj služby. Z návrhu nie je jasné, kto služby postaví a za aké peniaze. Z návrhu nie je ani jasné, kde by tie služby mali byť.

Naplánované množstvo nových obyvateľov bude potrebovať obchody, škôlky, školy, detské ihriská, športoviská, kostoly, MHD, cesty, chodníky, odpratávanie snehu, čistenie ulíc a tak ďalej.

Vyzerá to tak, že všetky tieto náklady bude musieť zaplatiť mestská časť Vrakuňa. Nie je jasné z čoho. Aby Vrakuňa mohla postaviť cesty pre obyvateľov za Malým Dunajom, musela si zobrať miliónový úver. Tieto peniaze idú na úkor ostatných potrieb Vrakunčanov. Dokonca na opravu ciest za Malým Dunajom napočítali na miestnom úrade dohromady 2 milióny eur.

Podobný problém je s materskou školou. Mamy v našej mestskej časti majú problém s tým, že im nezoberú deti do materskej školy. Roky trvá Vrakuni, kým vytvorí jednu novú triedu.

Nie je možné počítať, že nejaký developer postaví aj občiansku vybavenosť. Pretože na bytoch zarobí viacej. Opakovať sa môže situácia z Píniovej, kde developer  dostal územné povolenie na výstavbu bytov a občianskej vybavenosti, ale postavil iba byty. Neskôr žiadal, aby ako občiansku vybavenosť mohol postaviť internáty. To sa podarilo zvrátiť len vďaka húževnatému boju miestnych ľudí s exstarostkou Lackovou.

Pravdepodobný je teda variant, že služby budú novým obyvateľom chýbať.

Môžeme očakávať, že pre obyvateľov bude treba postaviť cestné pripojenie na Kazanskú. V územnom pláne sa vraj s touto možnosťou počíta. 4-prúdová Kazanská je už teraz dosť zaťažená a obyvateľom dostatočne strpčuje život. Čo by mohli spôsobiť ďalšie tisícky áut každodenne si ani neviem predstaviť.

Čo je najhoršie, že vrakunskí poslanci budú už v decembri hlasovať o zmene územného plánu bez toho, že by vôbec tušili, aké dopady to na nás bude mať.

Kto bude mať zisk zo zmeny územného plánu?

Samozrejme všetci tí, čo tu vlastnia pozemky. Cena stavebného pozemku je o niekoľko rádov vyššia ako cena ornej pôdy.

Nejaké informácie o vlastníctve pozemkov som priniesol v predchádzajúcom článku.

Informácie si môže každý zistiť na www.katasterportal.sk. Vyhľadajte si pozemky priamo na mape, kde zistíte list vlastníctva. Mapu je možné zobraziť len v Microsoft internet exploreri. Potom si vyhľadajte list vlastníctva a tam nájdete vlastníkov. Prípadne môžete zistiť, aké pozemky vlastní konkrétna osoba, tak že zadáte vyhľadanie vlastníctva podľa mena vlastníka.

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Ďalšia výstavba na sídlisku. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)