Prečo vo Vrakuni nie sú športoviská pre mládež?

ihr-vazska-ssVrakunskí poslanci ignorujú vrakunskú mládež. Celková suma peňazí, ktorú venovali na športoviská a trávenie voľného času pre mládež za posledné desaťročia je pravdepodobne čistá nula. Nejaké peniaze sa ujdú pre detské ihriská, ale keď detí trochu vyrastú, akoby prestali pre poslancov existovať. Výsledkom je, že vo Vrakuni nenájdete miesto, kde by mohli mladí ľudia športovať alebo kde by sa cítili príjemne.

Veľmi nepríjemným dôsledkom ignorovania potrieb mladých ľudí je, že veľa mládeže sa stretáva vo vnútrobloku na Bebravskej ulici, kde je zrekonštruované detské ihrisko. Je tu pekne, sú tu lavičky, kde si môžu sadnúť, sú tu hojdačky, v okolí ktorých sa radi stretávajú. Ľudí, ktorí bývajú vo vnútrobloku však veľmi ruší nadmerný hluk a niekedy neslušné správanie mládeže. Veci došli tak ďaleko, že jeden sused sa vyhráža fyzickou likvidáciou a iný sused si vymieňa trestné podania.

ihr-bebravska-03

Pritom v blízkosti je veľká plocha na Slatinskej, kde by sa mohli mladí stretávať. Ďalšia plocha je na Vážskej. A ešte ďalšia plocha je pred zdravotným strediskom. Mladí by mohli chodiť aj na školské dvory – obrovský dvor je úplne blízko na Rajčianskej ulici.

To, že sa tieto plochy nevyužívajú, sú len výhovorky. Napr. na Slatinskej mohli byť dávno umiestnené mobilné športové prvky, takže by nebol problém s tým, že plocha nepatrí Vrakuni. Takisto môže miestny úrad tlačiť na Magistrát, aby udržiaval túto plochu čistú a upravenú.

ihr-vazska

Neospravedlniteľná ignorancia vrakunských poslancov vyústila až do zmeny územného plánu v roku 2007, v ktorom je na spomenutých plochách odsúhlasená výstavba bytových domov. Až po petičnej akcii boli poslanci ochotní zriecť sa tohto plánu. Napriek tomu náš mestský poslanec Kugler hlasoval za územný plán s výstavbou domov – doteraz za to z SDKU Kuglera nevyhodili. V súčasnosti je stále je na ploche na Slatinskej možné postaviť bytový dom ale nie je tu možné postaviť športovisko.

dsc01502

Žiadni z poslancov – súčasných alebo minulých však nevyvinul dostatok úsilia, aby sa čokoľvek pre mládež urobilo. Mládež nie je ich priorita. Platí to napr. aj o poslancoch za KDH, ktorí sú v zastupiteľstve už mnoho volebných období. Kádeháci sa chvália svojou politikou pre rodinu, avšak ich nevšímavosť k problémom vrakunskej mládeže je nepochopiteľná. Podobne poslanci z SDKU sa viac venujú problémom spoza Malého Dunaja (viac informácií ešte prinesieme). Smerákov je škoda spomínať.

Jediná aktivitu, ktorú vyvinuli vrakunskí poslanci, bol návrh zmeny územného plánu pre plochu na Slatinskej ulici tak, aby sa tu mohlo postaviť športovisko. Stalo sa to v minulom volebnom období, návrh podal poslanec Drozd na základe mojej intervencie. Návrh na zmenu územného plánu je teraz v procese schvaľovania a v priebehu týždňov budú o ňom pravdepodobne hlasovať mestskí poslanci. Výsledok hlasovania je však neistý, pretože v tomto istom návrhu je ja kontroverzná výstavba nájomných bytov na konečnej električiek v Ružinove – mestskí poslanci sú pekní vydierači.

Keď si pozriete ostatné články na tejto stránke, tak zistite, aké sú priority vrakunských poslancov – mládež medzi nimi jednoducho nie je.

Na poslednom zastupiteľstve dostali poslanci správu o stave detských ihrísk: 20160927-mz-9-pasportizacia-detskych-ihrisk. V pasportizácii sú aj návrhy na ďalšie investície a odhady ceny. To však ešte vôbec neznamená, že Vrakuňa aj niečo urobí.

Mestská časť venuje akú-takú pozornosť detským ihriskám, ale mládež je zanedbávaná. Veľmi by pomohlo, keby úrad urobil aj správu o ihriskách pre mládež.

V pasportizácii sú spomenuté aj dve ihriská pre mládež: na Toplianskej a na Slatinskej:

Ihrisko pre petang a asfaltové ihrisko s tenisovou stenou na Toplianskej ulici

ihr-toplianska

Ihrisko je typickou ukážkou toho, aký záujem majú vrakunskí poslanci a starostovia záujem o mládež.

Podľa pasportizácie je to bývalé ihrisko – ale ihrisko doteraz nikto nezrušil, akurát ho miestny úrad strašne zanedbal. Ihrisko je zle navrhnuté, čoho výsledkom je, že ho ľudia nevyužívali – chýba tu čokoľvek pekné, rastliny, kvety, chýbajú tu lavičky. Hlavne tu chýba súkromie, veď kto by sa rád hral petang, keď naňho hľadia stovky obyvateľov priľahlého paneláka. Miestna časť tu navrhuje osadiť basketbalové koše, čo však na to povedia ľudia, ktorí tu v tesnej blízkosti bývajú. Tiež by tu vraj malo byť hokejbalové ihrisko, načo však potrebujeme tri hokejbalové ihriská? Predbežná kalkulácia na opravu je 70.000 €, ktorá je asi dosť podcenená.

Ihrisko na Slatinskej ulici

dsc02428-s2

Podľa pasportizácie detských ihrísk by tu malo byť hokejbalové ihrisko a hádzanárske ihrisko. Treba tu vraj natiahnuť asfaltový povrch, repasovať mantinely a osadiť hádzanárske bránky, namontovať osvetlenie. Predbežná kalkulácia 65.000 € je poriadne podcenená, predpokladám, že ihrisko si bude vyžadovať 200 až 300 tisíc eur. Dať sem hádzanárske ihrisko je asi úplný nezmysel – neviem si predstaviť, že tu budú mladí pravidelne hrávať hádzanú. Volejbal, nohejbal, minifutbal a basketbal sú určite oveľa lepšie možnosti. Pingpongové stoly a lavičky by určite privítali mladí ľudia z okolia. Pre pokoj v dome na Bebravskej ulici tu bude potrebné vybudovať protihlukové bariéry. Treba toto miesto skrášliť: stromy a kríky na okraji, mobilná zeleň niekde vo vnútri, určite lavičky, tribúnky, vodné napájadlo.

Dôležité bude, aby sa oprava ihrísk pripravila spolu s obyvateľmi, ináč zase vzniknú nefunkčné ihriská. Ale súčasný miestny úrad vedený Ing. Judr. Martinom Kurucom príliš s obyvateľmi nechce diskutovať: Neprebehla napr. verejná diskusia o projekte sadových úprav na plochách na Bebravskej ulici alebo starosta odmietol diskusiu o zdravotnom stredisku ako bezpredmetnú.

Tento obsah bol zaradený v Peniaze pre sídlisko, Športovisko Slatinská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)