Vrakunskí poslanci nie sú ochotní zrušiť výstavbu na mieste Žitavy

Petičný výbor inicioval stretnutie so starostom a poslancami, na ktorom chceli dosiahnuť zmenu územného plánu tak, aby nebolo možné stavať byty na mieste Žitavy. Nakoniec sa stretli s niektorými poslancami na komisii, ktorá má na starosti územný rozvoj. Stretnutia sa nezúčastnil starosta Kuruc, ktorý svojho času sľúbil petičiarom, že nedovolí výstavbu bytov na Žitavskej ulici. Poslanci neboli ochotní navrhnúť požadovanú zmenu územného plánu. Vo svojom liste predsedovi komisie Kuglerovi sa členka petičného výboru sťažuje, že neboli dôležití ani natoľko, aby dostali odpoveď na svoju požiadavku.

Vážený pán Ing. Kugler,

 Na základe Vášho pozvania na rokovanie Komisie územného rozvoja a životného prostredia dňa 6. apríla 2016 sme sa tohto rokovania zúčastnili a svoju účasť sme potvrdili i podpisom na prezenčnej listine. Očakávali sme (a slušnosť to vyžaduje), že nám bude z tohto rokovania zaslaný písomný záznam. Do dnešného dňa sme nič podobné nedostali.

Je však pravdou, že celé rokovanie komisie bolo o ničom, pritom sme Vás žiadali o zaujatie stanoviska k našej predloženej „Žiadosti o schválenie zmeny Územného plánu na mieste zbúranej Žitavy“. Z toho je vidieť, ako pramálo Vás trápia problémy občanov sídliska Dolné hony, máme pocit, ako keby sme nepatrili do mestskej časti Vrakuňa. Z tohto sídliska sa stala nocľaháreň, aj to málo čo tu bolo dobré sa zlikvidovalo.

  1. S.: Okrem toho máme výhrady k čistote okolia. Tráva pred bytovkami vyrástla až po pás, keď ju konečne pokosili, nepohrabali ju ostala pokosená hniť na mieste. Okolo zástaviek MHD je veľa odpadkov, nikto to nečistí, chýbajú tam odpadové koše. Lavičky ste síce odstránili, ale bezdomovci sa presunuli ďalej a rozbili ďalší nepoužívaný stánok pri VUBke.

Na mieste zbúranej Žitavy rastie veselo burina a nielen tam ale aj okolo kotolne. Tak nezodpovednú prácu s kosením sme už dávno nezažili. Kontroluje to vôbec niekto?

Dúfam, že tieto moje pripomienky nezostanú nepovšimnuté. Ďakujem za pochopenie a ostávam s pozdravom

 Ing. Marta Olekšáková, 20.6.2016

Obyvatelia z okolia Žitavy sa už roky usilujú o zrušenie výstavby bytov na Žitavskej ulici. Stále neúspešne, vrakunskí poslanci ich vždy potopia. Dúfam, že sa niekedy dožijeme toho, že budú vrakunskí poslanci pracovať aj v prospech obyvateľov na sídlisku. Poslanci sa vraj na stretnutí tvárili, že oni nemôžu nič urobiť s výstavbou bytov, pretože o územnom pláne rozhodujú Magistrát a mestskí poslanci. Že to nie je pravda dokazuje aj Kuglerov návrh na zmenu územného plánu na poslednom zastupiteľstve – navrhuje zastavať obrovskú plochu za železnicou, kde je teraz pole.

Prečítajte si ďalšie informácie o výstavbe bytov na Žitavskej ulici:

http://vrakuna.net/category/vystavba/zitava/

Tento obsah bol zaradený v Čo robia naši poslanci a starosta, Žitava. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)