Poslanci zrušili súťaž na prenájom zdravotného strediska

Na dnešnom miestnom zastupiteľstve poslanci zrušili súťaž na dlhodobý prenájom zdravotného strediska. Firma Jagura Invest sro tak nedostane zdravotné stredisko do prenájmu na 30 rokov. Okrem toho poslanci zrušili aj predaj Spokojného bývania.

Občianskym aktivistom sa podarilo zvrátiť všetky tri zlé rozhodnutia poslancov zo septembra minulého roku. Okrem spomenutých dvoch zrušili poslanci aj premenu strediska údržby na eseročku. Spočiatku sa zdalo, že jednotnú silu starostu a drvivej väčšiny poslancov sa nepodarí zastaviť. Napriek tomu ani jedno z kontroverzných uznesení už nie je v platnosti. Hlavným dôvodom ich zrušenia však je, že tieto tri rozhodnutia boli naozaj zlé.

Zrušenie súťaže na prenájom zdravotného strediska

Podľa slov poslancov firma Jaguar Invest odstúpila od zámeru prenajať si zdravotné stredisko. Toto však nemáme oficiálne potvrdené. Ešte 8. februára spoločná komisia navrhla uznesenie odsúhlasiť prenájom víťazovi súťaže – firme Jaguar Invest.

Na zastupiteľstvo však už starosta predložil uznesenie o zrušení súťaže. Prečo presne nastal taký obrat nevieme. Je možné, že s veľkou nevôľou sa stretla navrhnutá zmluva, podľa ktorej mali mať lekári osem rokov nezmenené nájomné a potom ďalších 22 rokov malo byť nájomné neregulované.

Podľa kuloárnych informácií bola dôvodom na zrušenie súťaže petícia občanov, kvôli ktorej mal Jaguar odstúpiť. Poslanci na zastupiteľstve naopak tvrdili, že petícia nemala zmysel, pretože sme v nej aj tak žiadali veci, ktoré mali v zámere urobiť. Nie je však isté, že ak by sme neurobili petíciu a ďalšie aktivity proti prenájmu strediska, či by firma už nemala stredisko v prenájme na 30 rokov so zmluvou, ktorú nie je možné vypovedať.

Zdravotné stredisko by malo dostať Spokojné bývanie

Prípad zdravotného strediska však pokračuje ďalej. Poslanci sa nevyjadrili jednoznačne k zámeru prenajať stredisko Spokojnému bývaniu. Odsúhlasili požiadavku pre Spokojné bývanie, aby pripravilo podnikateľský plán pre prenájom zdravotného strediska.

Podľa slov starostu Martina Kuruca: „Nemáme skúsenosti so správou takéhoto strediska.“. Preto podľa neho by mal mať stredisko na starosti niekto iný a nie Miestny úrad. To, že Miestny úrad sa stará o zdravotné stredisko niekoľko desiatok rokov sa zdá, že nie sú pre Kuruca dostatočné skúsenosti. Zato skúsenosti s výstavbou ciest asi máme veľké, pretože v ďalšom bode starosta navrhol zobrať miliónový úver na opravu ciest.

Spokojné bývanie sa nebude predávať

Na zastupiteľstve poslanci zrušili uznesenie o predaji Spokojného bývania. Bolo to logické rozhodnutie, pretože prenájom zdravotného strediska Spokojnému bývaniu a následný predaj Spokojného bývania by opäť viedlo k prenájmu zdravotného strediska.

Obrat v predaji Spokojného bývania nemá úplne jasné dôvody. Spokojné bývanie sa asi stretlo s nesúhlasom zo samotného SB ako aj niektorých jeho zákazníkov. Predaj Spokojného bývania sme kritizovali aj na tejto stránke. Jadro kritiky spočívalo v tom, že predaj nie je odôvodnený, a že Vrakuňa sa predajom vzdáva podniku, ktorý jej trvalo môže prinášať peniaze.

VPS sa nebude meniť na eseročku

Najväčším prekvapením bolo, že poslanci zamietli aj zámer premeny strediska údržby (VPS) na eseročku na decembrovom zastupiteľstve. Osud strediska údržby je asi všetkým Vrakunčanom dosť ukradnutý – to akou formou funguje nijako neovplyvňuje naše životy. Tráva by bola aj tak pokosená a sneh odhrnutý – rozdiel by bol len v cene.

Je možné, že v prípade premeny VPS poslancov presvedčili rozumové argumenty – dalo sa ľahko vypočítať, že na DPH by sme takouto premenou prišli asi o 45.000€ ročne. Ale to, že je takáto premena nevýhodná vedeli poslanci už v apríly, kedy zobrali na vedomie správu, v ktorej bola jasne ukázaná nevýhodnosť takejto premeny.

Jedným dôsledkov šachov okolo VPS je to, že v rozpočte už nebude samotná kapitola pre mzdy pracovníkov VPS. Starosta tak dostal voľnú ruku v rozdelení peňazí na mzdy medzi všetkých pracovníkov miestneho úradu včítane VPS. Okrem toho už nebudeme vedieť, koľko peňazí dávame na mzdy pracovníkom VPS. Takže občianski aktivisti si v budúcnosti nebudú môcť vypočítať, o koľko prídeme pri premene VPS na eseročku tak, ako to bolo teraz. O toto sa postarali poslanci na základe návrhu starostu Martina Kuruca.

Úspech občianskych aktivít

Ukázalo sa, že je možné postaviť sa dobre fungujúcemu tandemu starostu a väčšiny poslancov. Veľmi dobre si v tomto smere rozumejú pravicoví poslanci so starostom. Česť poslancom, ktorí prejavili iný názor. Napr. proti takto pripravenému prenájmu zdravotného strediska od počiatku vystupovali poslanci Hrabko a Štubniak.

Starosta a poslanci nás cynicky vyskúšali. Mohlo im to všetko prejsť, nebyť pozornosti a kritike občanov. Nie je však dobre, že nás takto skúšajú, mali by robiť rozhodnutia v prospech Vrakjune bez ohľadu na to, ako pozorne sa im pozeráme na prsty.

Miliónový úver na opravu ciest

Starosta Martin Kuruc a poslanci si pre nás pripravili ďalšiu skúšku. Je to miliónový úver na opravu ciest. Starosta na zastupiteľstve aj uviedol príklad, o ktoré cesty hlavne ide – všetky za Malým Dunajom. Budeme sa pýtať hlavne poslancov zo sídliska, či vo Vrakuni nie sú aj iné priority, na ktoré by mali ísť peniaze.

Tento obsah bol zaradený v Čo robia naši poslanci a starosta, Spokojné bývanie, Zdravotnícke stredisko Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

2 odpovede na Poslanci zrušili súťaž na prenájom zdravotného strediska

  1. Hektor povedal:

    „Obciansky aktivista“ sa bude pozerat ako sa to stredisko rozpadne. Co nebude dlho trvat.

  2. MUDr. Malejčík povedal:

    “ Občianskym aktivistom sa podarilo zvrátiť všetky tri zlé rozhodnutia poslancov zo septembra minulého roku.“

    Takže čakám, či občianski aktivisti predostrú nejaký zmysluplný zámer čo so ZS ďalej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)