Otvorené otázky starostovi

Vážený pán starosta, rád by som Vám položil otázky týkajúce sa 1. rozširovania cintorína na úkor lesoparku, 2. výstavby bytov na Žitavskej, 3. výstavby podzemnej garáže na Slatinskej a 4. výstavby športovísk na mieste panelárne. O týchto veciach sme hovorili na stredajšom (28.11.) stretnutí s obyvateľmi na Miestnom úrade.

1.     Rozširovanie Vrakunského cintorína

Na stretnutí ste tvrdili, že ste ochotní súhlasiť s rozšírením cintorína na územie zadnej časti lesoparku, vy ste ju nazvali zanedbanú.

Prosím Vás, dajte nám presné informácie, s akým postojom budete vyjednávať s primátorom o rozširovaní cintorína.

Tvrdili ste, že zadná časť lesoparku patrí súkromníkovi. Mestská časť však nemôže nijako nakladať s cudzím majetkom ani tam rozšíriť cintorín. Ako by ste teda chceli rozšíriť cintorín na súkromnom pozemku? Okrem toho časť lesoparku, ktorá patrí súkromníkovi, nie je priľahlá k cintorínu. Ako by teda bolo možné rozšíriť tu cintorín?

Možno ste mali na mysli zadnú časť lesoparku, ktorú starostka Lacková prenajala na 40 rokov súkromnej firme. Táto je priľahlá k cintorínu. V zmluve na prenájom je veľká pokuta za vypovedanie. Ako tu chcete rozšíriť cintorín, keď v súčasnosti to právne nie je možné?

Môžete vylúčiť scenár, kedy by sa stalo, že vyjednáte od primátora rôzne ústupky za rozšírenie cintorína a nakoniec mesto cintorín rozšíri na úkor v súčasnosti pekne upravenej a obyvateľmi využívanej časti lesoparku?

V súčasnosti sa mesto naďalej usiluje o rozšírenie cintorína na úkor lesoparku. Mestskí poslanci sa na komisii dohodli, že sa majú dohodnúť starosta Kuruc a primátor Nesrovnal. Bolo by dobré, keby ste svoje návrhy, ktoré predložíte primátorovi ešte pred tým prejednal s Vrakunčanmi.

Neviem, či viete, ale vrakunskí poslanci v roku 2014 schválili Strategické zásady rozvoja lesoparku, ktoré boli aj prejednané s obyvateľmi Vrakune. V zásadách sa píše: V kontexte s celomestskou územnoplánovacou dokumentáciou a územnoplánovacími podkladmi je potrebné zachovať Vrakunský lesík v aktuálnom plošnom rozsahu.

2.     Výstavba podzemnej garáže na Slatinskej

Na stretnutí ste tvrdili, že sa udiala nejaká chyba, a že podzemná garáž sa má postaviť na mieste asfaltového športového ihriska na Slatinskej. Podľa uznesenia však sa má garáž postaviť na Slatinskej ulici za zdravotným strediskom.

Mohli by ste vysvetliť, kde presne sa teda podzemná garáž bude stavať?

3.     Výstavba nájomných bytov na Žitavskej

Na stretnutí ste tvrdili, že právne nie je možné zastaviť výstavbu nájomných bytov na Žitavskej ulici. Podľa Vašich slov, pokiaľ mesto opäť požiada o územné rozhodnutie pre výstavbu nájomných bytov na Žitavskej, nebudete mať inú právnu možnosť, ako im výstavbu povoliť.

Pred pár mesiacmi ste však sľúbili ľuďom z petičného výboru, že výstavbu bytov na tomto mieste v žiadnom prípade neodsúhlasíte. Vyjadrili ste sa, že pokiaľ budete starostom, sa byty na Žitavskej stavať nebudú. Keď som Vás upozornil, že to môže byť právny problém, tak ste tvrdili, že to pôjde.

V tomto prípade mám pocit, že nemôžeme dôverovať Vašim sľubom.

4.     Športový areál na mieste panelárne

Na stretnutí ste tvrdili, že sa chystáte zveľadiť územie pri Malom Dunaji na mieste súčasnej panelárne. Vraj by tu investor mohol spolu s bytmi vybudovať športoviská.

Zaujímalo by ma, ako môžete právne prinútiť súkromného investora, aby postavil športoviská. Pokiaľ vlastní pozemok a územný plán mu dovolí výstavbu bytov, tak mu musíte bezpodmienečne odsúhlasiť výstavbu bytov, podobne ako v prípade výstavby na Žitavskej.

S pozdravom,

Marián Šumšala

Tento obsah bol zaradený v Bebravská, Čo robia naši poslanci a starosta, Vrakunský lesopark, Žitava. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)