Privatizácia zdravotného strediska, predaj Spokojného bývania, výstavba podzemných garáží

Pozrite si o čom všetkom rozhodovali naši poslanci na utorňajšom zasadnutí zastupiteľstva. Sú tam veľmi vážne rozhodnutia, ktoré na desaťročia ovplyvnia náš život:

Prenájom zdravotného strediska. Minimálna cena má byť 40€/m2, prenájom je na 30 rokov, prenajímateľ musí investovať 550.000€ do 3 rokov. Môže to znamenať koniec normálnych zdravotníckych služieb v tomto stredisku – platených zo zdravotného poistenia.

Predaj Spokojného bývania. Vrakuňa sa ide zbaviť posledného podniku, ktorý jej prináša aké-také peniaze. Podobne ako predala lukratívne tepelné hospodárstvo.

Výstavba podzemných garáží. Poslanci idú konečne vyhovieť požiadavke Žitavčanov a žiadajú na mieste Žitavy výstavbu podzemných garáží. Podobne sa majú podzemné garáže postaviť za zdravotným strediskom na Bebravskej a na Čiližskej. Má to jednu chybu krásu – pre výstavbu garáži na Žitavskej treba požiadať aj o zmenu územného plánu.

Premena VPS, prenájom na 10 rokov. Miestna časť sa chce zbaviť aj oddelenia starostlivosti o zeleň. Výsledkom môže byť horšia kvalita zelene a drahšia starostlivosť. Dôvodom môže byť aj plánovaná výstavba bytov na tomto mieste – niekomu sa môže hodiť pozemok.

VZN o daniach, poplatky za vyhradené parkovanie. Prehľad vyhradených parkovísk.

Petícia za výsadbu stromov pri Kazanskej ulici .Informácia o vybavení petície. Úradníci si dovolili uviesť nepravdivé informácie o tom, že projekt sadových úprav pre nový obytný súbor na Bebravskej ulici prešiel verejným pripomienkovaním, a že pripomienky boli zapracované do projektu. Ani jedno ani druhé nie je pravda. Tejto téme sa tu budeme venovať v blízkom čase.

Úver pre ISRMO

Návrh na zmenu rozpočtu

Návrh na zmenu rozpočtu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2014-2020

Správy o hospodárení škôl a škôlok

Kontrola uznesení od roku 2010

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, Klub dôchodcov Malý Dunaj, Stanovisko k VZN mesta o dani z nehnuteľností, Stanovisko k VZN mesta o nájme bytov

Petície: kamera na Bebravskej, pohľadávky

VZN mesta o parkovaní

Tu uverejnené materiály nie sú konečné, poslanci ich mohli počas hlasovania zmeniť. Konečnú verziu je možné si vyžiadať na úrade.

Čítajte u nás o tom, čo sa nedozviete vo Vrakunských novinách.

Tento obsah bol zaradený v Čo robia naši poslanci a starosta, Iné, Žitava. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)