Mestská spoločnosť sa ďalej snaží o výstavbu bytov na Žitavskej

Vrakunský stavebný úrad zamietol žiadosť Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave o územné povolenie na výstavbu nájomných bytov. Byty tu teda zatiaľ stavať nemôžu. Táto mestská spoločnosť sa však odvolala a rozhodnutie teda ešte nie je právoplatné. Medzičasom vo vedľajšej budove vznikol Tesco expres, čím si miestni občania naplnili potrebu obchodu v blízkosti bývania. Cez zimu zbúrali polyfunkčný objekt.

Zbúrali Žitavu

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave (SRBB) okamžite využila povolenie na búranie a polyfunkčný objekt zbúrala. Napriek tomu, že zatiaľ nemajú istotu, že na tomto mieste vôbec nájomné byty postavia. Na to im zatiaľ chýba územné povolenie, ktoré im vrakunský stavebný úrad odmietol vydať kvôli procesným chybám.

Stále nemajú územné povolenie na výstavbu nájomných bytov

SRBB sa odvolala voči zamietnutiu územného povolenia. Spoločnosť dokonca žiada, aby stavebný úrad autoremedúrou zrušil toto svoje rozhodnutie. Skúšajú, kto má teraz väčší vplyv na miestnom úrade – či oni alebo občania. Starosta Kuruc sa však vyjadril, že urobí potrebné kroky, aby tu bytový dom nikdy nestál.

Stavebný úrad zamietol územné povolenie oprávnene – SRBB nedoplnila požadované doklady v stanovenom termíne. SRBB malo prepracovať a dodať projekt výstavby nájomných bytov, pretože pôvodný projekt počítal s výstavbou parkovacích miest aj tam, kde stojí terasa vedľajšej budovy. Prepracovaný projekt však dodali neskoro.

Stavebný úrad mohol zamietnuť vydanie územného povolenia už dávno. Toto územné konanie sa totiž ťahá už veľmi dlho – od 15.11.2013. Lehoty uvedené v zákone neumožňujú takéto naťahovanie konania. SRBB mala počas konania niekoľko ráz doplniť podklady: úrad im 25.4.2014 predĺžil lehotu na doplnenie žiadosti do 30.6.2014, 7.7.2014 do 30.9.2014, 30.9.2014 do 31.10.2014 a 26.2.2015 do 15.4.2015.

Zakaždým stavebný úrad upozorňoval, že pokiaľ nebudú nedostatky odstránené do stanoveného termínu, konanie bude zastavené. Konanie však zastavil až na štvrtý raz.

Predlžovanie územného konania bolo spôsobené len zlou prácou ľudí v SRBB, ktorí neboli schopní dodať potrebné a správne doklady hneď na začiatku. Nie sú, bohužiaľ, žiadne právne prekážky na to, aby tu mesto nepostavilo nájomné byty. Tieto ich chyby však spôsobili, že nájomné byty sa stále nemôžu stavať. Medzitým sa v Bratislave zmenili volení politici a je určitá šanca, že noví by mohli byť ústretovejší k potrebám ľudí z okolia Žitavy.

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave n. o. je mestský podnik. Teda verejná spoločnosť zriadená Magistrátom. V jej orgánoch sú nominovaní väčšinou mestskí poslanci.

Tesco expres pre miestnych obyvateľov

Tesco tu zriadilo predajňu potravín, dúfame, že k obojstrannej spokojnosti. Obchod tu vznikol napriek tomu, že sa naši poslanci dušovali, že tu nikdy obchod nemôže byť, pretože by tu chýbali parkovacie miesta. Kto ešte verí našim poslancom, musí nosiť v sebe veľkú dávku naivity.

Parkovací dom namiesto Žitavy

Miestni obyvatelia sa snažia, aby na mieste zbúranej Žitavy bol postavený parkovací dom. V rámci neho by mohla byť vybudovaná aj nejaká občianska vybavenosť, ktorá tu chýba. Alebo napr. horné poschodie parkovacieho domu by mohlo slúžiť pre seniorov. Na samom vrchu by mohli byť terasy, kde by mohli seniori alebo aj ostatní obyvatelia tráviť voľný čas.

Výstavbe parkovacieho domu zatiaľ bráni platný územný plán, podľa ktorého tu môže byť len bytová výstavba. Prinútiť poslancov, aby zmenili územný plán podľa predstáv miestnych obyvateľov vôbec nebude ľahké.

Ďalší osud bývalej Žitavy závisí od poslancov

Zatiaľ je však platné rozhodnutie mestských poslancov, ktorí chcú na mieste Žitavy postaviť nájomné byty. Takisto je platné hlasovanie vrakunských poslancov, ktorí súhlasili so zbúraním Žitavy a výstavbou nájomných bytov.

Tu je zoznam vrakunských poslancov, ktorí napriek nesúhlasu obyvateľov hlasovali za výstavbu nájomných bytov: Bošanská, Bruna, Drozd, Gabrielová, Kugler, Murcinová, Némethová, Petrovská, Petrovský, Schwartzová, Šindler, Valach, Vašková a Žák. Za hlasovali vzácne spoločne poslanci Smeru a SDKU. Viac info: Vrakunskí poslanci v pondelok 14.4. odsúhlasili výstavbu bytov na mieste Žitavy

 

Tento obsah bol zaradený v Žitava. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)