Stretnutie s pánom starostom Kurucom

Dňa 5. Januára 2015 na požiadanie členov petičného výboru objektu Žitava sme sa stretli s novozvoleným starostom pánom Kurucom, aby sme ho informovali o našich problémoch a najmä problémoch mestskej časti Vrakuňa sídliska Dolné Hony. Chceli sme poznať jeho názory a plány v tomto volebnom období.

Na rokovaní s novým starostom Vrakune pánom Kurucom sa zúčastnili zástupcovia občanov priľahlých ulíc  Žitavskej, Čiližskej a Vážskej z petičného výboru   objektu „ Žitava „ a to p. Ladislav Mlej, pani Horváthová a pani Olekšáková, a tiež prednostka úradu mestskej časti Vrakuňa pani Adamovičová.

K tomuto rozhodnutiu sme dospeli po našom stretnutí na stavebnom úrade MČ Vrakuňa, kde nám bol predstavený projekt výstavby objektu nájomné byty a sanácia objektu Žitava. Opäť sme počuli staré známe argumenty: nedostatok bytov pre mladé rodiny a to asi je jediné miesto, kde ich možno postaviť i napriek nesúhlasu obyvateľov susedných ulíc a  celej našej petície s podpismi občanov v počte 290 rodín. Naše argumenty ako totálny nedostatok parkovacích miest, nedostatok miest v materských škôlkach, potrebu obchodu s potravinami, kaviarne či  cukrárne, kde by sa mohli občania stretávať, stacionára pre starých občanov sídliska a iné potrebné služby boli ignorované. Sídlisko sa tak stalo postupne nocľahárňou a potrebné služby ktoré tu niekedy fungovali postupne vinou mestského  úradu Vrakuňa zmizli. Na zasadnutí stavebného úradu sme naše požiadavky znova už po niekoľkých raz znovu zopakovali  a požiadali dať do zápisu tohto jednania.

Rokovania sa zúčastnila vedúca stavebného úradu Vrakuňa, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave a členky petičného výboru Ing. Olekšáková, p. Horváthová a p. Vránová.

Rokovanie s pánom starostom sa nieslo v príjemnej novoročnej atmosfére, starostlivo si nás vypočul a prisľúbil nové  riešenia.

Naše pripomienky, ktoré nám najviac  rezonujú sme premietli do niekoľkých bodov

K bodu 1 Objekt Žitava

Pán starosta nás na naše prekvapenie potešil a prisľúbil riešenie objektu Žitava

V časti Žitavy kde je umiestnený bowling sa uvažuje so zriadením potravín Tesco – expres.

V objekte „ Žitava „ v časti pôvodnej občianskej vybavenosti služby zostanú a v žiadnom prípade sa tam nebude stavať bytovka. Nevieme, či sa plánuje asanácia uvedeného objektu, bolo by škoda ho zbúrať, nakoľko podľa našich informácii by mala stať okolo 200 tis. eur.  Pritom vykonaný znalecký posudok hovorí o zdravom skelete. Rovnaký skelet na Dudvážskej ulici sa využil pri stavbe Tesca Hron.

K bodu 2

Zástavka trolejbusov Žitavská smerom do mesta je v dezolátnom stave. Oznamy o príchode a odchode autobusov a trolejbusov sú sprejermi sústavne znehodnotené. Je potrebné zmeniť zástavku a zrušiť na znamenie. Nastupujú tu aj starší ľudia bývajúci na sídlisku, menej pohyblivý, ktorý mnohokrát neregistrujú znamenie a chodia nakupovať jednu zástavku do Tesca.

K bodu 3

Treba zriadiť zástavku Žitavská smerom na konečnú ako zástavku na znamenie. Znovu ide o starých občanov sídliska nesúcich nákup z Tesca. Z konečnej je to pre nich s nesúcim nákupom ďaleko.

K bodu 4

Objekt Zdravotné stredisko

Samotné stredisko je z vonku devastované ako samotná Žitava. Potrebná rekonštrukcia strediska je nevyhnutá. Schodište vedľa pošty je v stave ohrozujúcej život, dva roky sa s tým nič nerobí. Je to síce ohradené ale vyzerá to hrozne.

– priestor v ZS na prízemí,  kde je umiestnená chirurgia je v dezolátnom stave, vhodné by tam bolo zriadiť rehabilitačné centrum

-park pre ZS je sústavne obsadený a zdevastovaný bezdomovcami, obsadené lavičky a celkové  okolie nezodpovedá hygiene bežného človeka, rovnako sa to týka aj  autobusovej zástavky pred Tescom, ktorú okupujú podnapití bezdomovci a bežný človek sa tam bojí s nákupom postaviť.

K bodu 5

V priestore ihriska na Bebravskej navrhujeme konečne zriadiť športové centrum pre deti i dospelých, ktoré tak toto sídlisko potrebuje.

K bodu 6

Pentagon – centrum dílerov, drogovo závislých a iných neprispôsobivých občanov je zanedbané a špinavé. Okolie je neuveriteľne znečistené , je potrebné s tým niečo  konečne začať robiť.

K bodu 7 – Tallin

Bývalé kultúrne stredisko už dlhú dobu nefunguje a chátra. Myslíme si že uvedený objekt by bolo vhodné zrekonštruovať a do týchto priestorov umiestniť štátnu i mestskú políciu Vrakune.

K bodu 8

Sídlisko Nová Vrakuňa je v súčasnosti bez prístupového chodníka a žiadnej zástavky autobusu. Je tam výstavba nových bytoviek a rodinných domov. Ide hlavne o mamičky s deťmi a kočíkmi.

K bodu 9

Cesty a chodníky v celej Vrakuni sú v dezolátnom stave. Roky sa tu cesty len lepia a výtlky sa   len provizórne opravujú, pričom sa každoročne objavujú na tom istom mieste. Práce sú prevádzané  neodborne. Zbytočne vyhodené peniaze.

Na rokovaní s novým starostom Vrakune pánom Kurucom sa zúčastnili zástupcovia občanov priľahlých ulíc  Žitavskej, Čiližskej a Vážskej z petičného výboru   objektu „ Žitava „

 

Vo všetkých prejednaných bodoch sme sa zhodli. Všetky spomínané problémy sú v riešení. Vyvíjame veľkú aktivitu aby sa primárne body rokovania čo v najkratšom čase vyriešili.

(MO)

Tento obsah bol zaradený v Čo robia naši poslanci a starosta, Žitava. Zálohujte si trvalý odkaz.

10 odpovedí na Stretnutie s pánom starostom Kurucom

 1. Vladimír Čech povedal:

  Pokiaľ ide o tzv. Pentagon a pozemky v okolí, pokladám za potrebné zdôrazniť, že :

  Podľa §7a ods. 2 písm.e) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, mestskej časti je vyhradené zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 3. a 4. triedy a verejných priestranstiev.
  Podľa §4 ods.3 bod f) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec vykonáva správu verejných priestranstiev
  Podľa §4 ods.3 bod g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene.
  Podľa §4 ods.3 bod h) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie

  Pričom podľa súčasnej právnej praxe sa za verejné priestranstvo považujú nielen pozemky vo vlastníctve a správe obce, ale akékoľvek materiálne statky, ktoré môžu byť predmetom verejného užívania.

  Po spracovaní všetkých informácií z Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a z judikatúry súdov, obrátime sa v najbližšej dobe opakovane v tejto veci na úrad miestnej časti Bratislava – Vrakuňa.

 2. Juri povedal:

  Ja tu uvedených naozaj dosť vážnych problémov Vrakune a to myslím nie sú určite všetky. O to viac je nepochpoiteľné že sa p. Stubniak so Svoreňovou začali laickým spôsobom angažovať okolo Dimitrovovej skládky starej vyše 40 rokov. Tie škodliviny sú dávno rozptýlené alebo rozpustené v pôde v okolí do desiatok (stoviek) metrov. Nerozložiteľné zostatkové súčasti už neuškodia. Keď sa takýto povrch neodborne odkryje okamžite dochádza k zmenách v zložení a chemickým procesom, čo môže byť výrazne kontraproduktívne.
  Navrhujem týmto aktivistom si danú problematiku aspoň okrajovo naštudovať.
  Z aktivín p. Stubniaka zatiaľ teda vychádza len snaha o politické zviditeľňovanie sa. Ďalšie voľby sú za 3,5 r. …

  • Zdeno povedal:

   Toto od prvopociatku ani nechcela byt vecna diskusia, ci snaha o riesenie problemu. Studia, ktoru realizuje min. ziv. prostredia nie je skoncena, preto akakolvek iniciativa, je len nahananie politickeho kapitalu.
   Dve otazky:
   1) Kto plati plochy/kampan a PR agenturu, ktora kontaktuje novinarov? Ide o rovnakeho „neznameho“donora kampane, kt platil panovi Stubniakovi kampan.
   2) Kedze osobne poznam minimalne dvoch diskuterov a viem , kde byvaju. Co hovorite na tento druh kampane, co zrejme tato sprava urobi s cenou Vasich nehnutelnosti.

   Technicka poznamka: Zavery studie budu zname v mesiaci maj 2015.

 3. gladius povedal:

  A tak nám dnes začali búrať Žitavu. A už je to jasné.

  • babka eva povedal:

   Bola som sa tam dnes pozrieť a spýtať sa a taký starší pán v civile bez reflexnej vesty a prilby hovoril s chlapmi z búračky, ako šéf, spýtala som sa ho čo sa deje, povedal, že polovicu zbúrajú a bude tam parkovisko a ostatné sa uvidí, lebo po voľbách je nový starosta.

 4. gladius povedal:

  Mňa budú zaujímať činy, hlavne okolo Žitavy.
  Už je ohradená a uvidím, čo bude ďalej. Sľubov bolo vo Vrakuni už dosť.
  Podstatné je, či si nový starosta naplánoval svoj „projekt starostovania“ na štyri, alebo viac rokov. Keď na štyri, tak máme smolu a máme tam 6 poschodový panelák s obyvateľmi, ktorí ten byt dostanú zadarmo a tak sa k tomu aj k svojmu okoliu postavia. Čo je najhoršie, väčšinu ich nanominuje mesto. Inými slovami, koho v meste nechcú, tak ho presídlia do Vrakune.
  Keď na viac, tak máme šancu na niečo iné. Minimálne na menší panelák.

 5. Tomi povedal:

  K bodu 2
  Kuruc zastavku Zitavska svojvolne vymaluje namodro a oblepi reklamami v nasledujucom predvolebnom obdobi.

 6. babka eva povedal:

  Mám na mysli miestnosť s väčšou kapacitou, my by sme pre naše združenie takú miestnosť na stretnutie našich členov a sympatizantov potrebovali ešte včera.

 7. babka eva povedal:

  Ja som bola na stretnutí s pánom starostom Kurucom 11. 02 a tiež bol veľmi milý. Bola som ohľadom príspevku do Vrakunských novín. Článok by mal vyjsť v marcovom čísle. Vrakunské noviny má teraz pod palcom istá slečna Dvorská, tiež veľmi milá.
  Pri možnej voľbe o budúcnosti Žitavy som zafajkovala komunitné centrum. Isteže je na mieste rozumieť pod tým pojmom občianska vybavenosť, ale samozrejmou súčasťou by mala byť aspoň jedna miestnosť na klubové stretnutia. Je to hlas doby, osobné stretávania sa budú čím ďalej potrebnejšie a naliehavejšie. Vôbec neviem či je v novom kultúrnom na pešej zońe niečo také, alebo čo je tam vôbec, okrem vstupnej auly som nič iné nevidela, vraj je tam veľká sála, ak aj je, tak je to trinásta komnata pre vrakunčanov, veď sa tam nič nekoná. Boli sme na fašiangovej zábave v Biskupiciach vo Vetvári. Pripadala som si ako ten šuster v známej českej rozprávke, ktorý musel prekročiť hranicu jeho smutnej krajiny, aby si zakrepčil.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)