Ako splnilo SDKU svoje predvolebné sľuby z roku 2010

Pozrime sa, ako splnilo SDKU svoju sľuby z komunálnych volieb pred 4 rokmi:

Zreorganizujeme a stransparentníme prácu na miestnom úrade, ktorý má slúžiť predovšetkým občanom, nie vybavovaniu kšeftov privilegovaných ľudí.

Úrad sa asi významne nezmenil. Zverejňujú sa objednávky, asi kvôli zákonu.

Práca poslancov: Na webe sú zverejňované hlasovania aj zápisnice z miestnych zastupiteľstiev. Nepodarilo sa dotiahnuť zverejňovanie zápisníc z komisií. Takisto nie sú zverejňované materiály, ktoré idú do zastupiteľstva, alebo ktoré boli schválené na zastupiteľstve.

Budeme zverejňovať všetky zmluvy a zaplatené faktúry, lebo sú hradené z daní občanov.

Obce musia povinne zverejňovať zmluvy na základe zákona.

Prenájmy a predaje majetku budeme realizovať transparentne, s využitím elektronickej dražby.

???, neviem, či boli použité elektronické dražby, dražby sa objavujú na oznamovacej tabuli a na internete.

Vytvoríme nový systém výmeny a prideľovania bytov, ktorý bude pod kontrolou verejnosti a nebude vytvárať priestor pre špekulácie.

???

Zrealizujeme energeticky úsporné opatrenia vo verejných budovách, vrátane výmeny okien v školách.

Vymenili sa okná na školách a škôlkach. Ináč mi nie je známe, že by sa urobili ďalšie opatrenia na šetrenie. Majú sa opravovať škôlky a školy z európskych peňazí v projekte ISRMO.

Zahájime opravu neúnosného stavu ciest, predovšetkým tranzitné ulice Priehradná, Podpriehradná a Hrušovská.

Cesty sa opravovali. Zo záverečných účtov sa bohužiaľ nedá zistiť, na aké ulice a koľko peňazí bolo pridelených. Väčšina peňazí išla asi za Malý Dunaj.

Spracujeme koncepciu rozvoja športového klubu Vrakuňa a využitia školských ihrísk pre verejnosť.

??? Koncepcia asi nie je. Verejne prístupná je atletická dráha a detské ihrisko na ZŠ Železničná. Iné školské ihriská verejnosť stále nevyužíva, koncepcia nie je.

Budeme venovať osobitnú pozornosť úrovni a financovaniu školstva s cieľom zabezpečiť kvalitné vzdelanie novej generácie.

??? Na ZŠ Železničná si opravili záchody z darov rodičov a sponzora.

Pripravili sa projekty rekonštrukcie škôl z eurofondov, ktoré sa budú asi realizovať budúci rok. Projekty vznikli aj za prispenia poslanca Brunu, ktorá sa tým živí na BSK.

Zvýšime podporu voľnočasovým centrám a aktivitám pre deti a mládež a vytvoríme priestory pre klubovú činnosť seniorov

Funguje centrum na Bodvianskej a školička na Železničnej. Otázne je, či to stačí.

Vytvoríme podmienky, aby sa mohli občania či neziskové organizácie zapájať do verejného života a obnovy Vrakune vyčlením prostriedkov na projekty občianskych iniciatív.

Nejaké granty boli pridelené, ale iba niektorým subjektom. Nezdá sa mi, že občania vedia, že môžu žiadať o granty.

Vybudujeme klientske centrum na miestnom úrade s ústretovými stránkovými hodinami 5 dní v týždni.

Neviem, či sa niečo významnejšie zmenilo. Úradné hodiny na úrade sa zrušili – okrem stavebného úradu – takže môžete prísť na úrad si vybaviť veci kedykoľvek. Na druhej strane je otázne, či tam práve vtedy bude pracovník/pracovníčka.

Vytvoríme nový systém starostlivosti o zeleň, vrátane konceptu kvetinovej výsadby verejných plôch.

Asi nič.

V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a mestom Bratislava pripravíme riešenie presmerovania tranzitnej dopravy z ulíc Vrakune.

Nie je jasné, či naši poslanci niečo v tomto smere urobili. Poslanci (štyria z SDKU) súhlasili s pripojením logistického centra na Majerskú, nakoniec však developer nepokračoval v tomto projekte.

Zahájime revitalizáciu lesoparku a nábrežia Malého Dunaja pre aktívny oddych a šport podľa spracovanej architektonickej štúdie.

Tu asi nie je nič nové. Poslanci iniciovali a schválili stratégiu rozvoja lesoparku, ale do konkrétnych riešení sa stratégia nepreniesla.

Spracujeme koncept revitalizácie pešej zóny a zrekonštruujeme trhovisko.

Nič

Spracujeme koncept vytvorenia nových parkovacích miest a zahájime ich budovanie za dodržania princípu – za jedno parkovacie miesto dva nové stromy.

Vytvorili sa nové zásady parkovania, ktoré vyžadovali opätovné podpisovanie 800 zmlúv. Podarilo sa sprístupniť parkovisko na Čiližskej pri pumpe, ale je možné, že to bola hlavne aktivita starostky.

Prepojíme cyklistické trasy medzi Vrakuňou a Ružinovom.

Asi nič. Cyklotrasa v Podunajských Biskupiciach na Dudvážskej asi nie je zásluha našich poslancov. Cyklotrasa pri Malom Dunaji možno bola postavená ešte v predchádzajúcom volebnom období.

Zrekonštruujeme všetky existujúce detské ihriská.

12 ihrísk sa zrekonštruovalo. Postavili malé detské ihrisko na Kríkovej s finančným prispením BSK.

Dobudujeme športovo-oddychový areál Komunitného centra na Toplianskej/Bodvianskej ul.

Nič, je tu projekt za 35.000eur, vrakunská rozvojová spoločnosť zanikla.

Znížime v maximálnej možnej miere centrá drogových dílerov v spolupráci s políciou a občanmi.

???, 1 neviditeľný mestský policajt, poslanci zrušili mixklub pri zdravotnom stredisku kvôli problému s obyvateľmi.

Zabezpečíme starostlivosť pre bezvládnych a starých ľudí v spolupráci s charitatívnymi a súkromnými organizáciami.

???

Rekonštrukciou zdravotného strediska na Bebravskej ulici vytvoríme podmienky pre kvalitné zdravotnícke služby rozšírime počet Iekárov – špecialistov.

Asi nič

Podnikateľom vytvoríme možnosti pre poskytovanie chýbajúcich služieb občanom.

Asi nič

Dúfam, že napriek snaho o objektívnosť, tu nič nechýba.

Tu je program:

SDKU-Program 2010 02 S

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Komunálne voľby 2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)