SDKU počúva občanov? – ako si SDKU plní svoje sľuby

SDKU sľuby 2010 XXSV roku 2010 nám sľúbili: Nielen ich zastupovať, rozhodovať, ale ich pozvať osobne sa do tohto diela zapojiť. Rozprával s nami niekto z SDKU o tom, čo potrebujeme? Žitava je prípad, kedy naozaj došlo k bohatej obojstrannej diskusii. Ale SDKU sa správalo ako hluchý poslucháč. Vôbec nijaká diskusia nebola v prípade výstavby detského ihriska za 100.000 eur na Bebravskej ulici. Prečítajte si aj ďalšie sľuby SDKU z minulých komunálnych volieb.

Predvolebné sľuby SDKU, 2010: kapitola Riešenia pre ľudí: Chceme dať Vrakuni novú tvár, vytvárať pre Vrakunčanov priestor a podmienky pre dôstojný život. Vytvoriť ich pre nás všetkých, sami pre seba. Vytvárať ich spolu. Vzájomnou komunikáciou, osobným zapojením sa, odbúraním ľahostajnosti. V tomto vidíme ako zvolení zástupcovia Vrakunčanov svoju zodpovednosť a povinnosť voči všetkým obyvateľom Vrakune. Nielen ich zastupovať, rozhodovať, ale ich pozvať osobne sa do tohto diela zapojiť.

Kandidáti SDKU

Za SDKU teraz kandidujú: Micheľ, Bruna, Hrapko, Kugler, Schwartzová, Némethová. Nikto z nich, okrem Némethovej, nebýva na sídlisku.

SDKU nemalo webovú stránku

O tom, aký záujem má SDKU o občanov a komunikáciu s nimi svedčí aj to, že takmer celé štyri roky nemali svoju webovú stránku. Stránku mali pred voľbami v roku 2010, po voľbách však prestala fungovať.

Hluchota v prípade Žitavy

Dve verejné zhromaždenia prebehli kvôli výstavbe nájomných bytov na mieste Žitavy. Napriek tomu poslanci SDKU hlasovali za zbúranie Žitavy a výstavbu nájomných bytov. SDKU nevypočulo naše protesty proti zahusťovaniu sídliska.

Takmer žiadna komunikácia v prípade lesoparku

Keby to bolo len na poslancoch, už v tejto chvíli sme mohli mať lesopark o kus menší a na týchto miestach mohli pochovávať ľudí z celej Bratislavy. SDKU s nami vôbec nehovorilo o tom, či nám bude lesopark chýbať. Podobne pri tvorbe koncepcie lesoparku nebola takmer žiadna komunikácia s Vrakunčanmi – prišli pripomienky len od troch obyvateľov. Určite nie je pravda, že lesopark ľudí vôbec nezaujíma.

Úplne obišli obyvateľov pri projekte detského ihriska na Bebravskej

Úplným šokom bola pre nás správa o projekte detského ihriska vo vnútrobloku na Bebravskej ulici za 100.000€. Úplne nás obišli a naplánovali ihrisko bez nás. Pri tom máme už dohodu s Miestnym úradom, čo vo vnútrobloku má byť – túto dohodu úplne ignorovali. Starostka Lacková nás v minulosti pri zveľaďovaní vnútrobloku počúvala viacej ako súčasní poslanci. Podrobné informácie o projekte mal poslanec Bruna z SDKU – predseda komisie pre životné prostredie.

Ďalšie sľuby SDKU z roku 2010

Prečítajte si, čo nám sľúbili v roku 2010: sdku sľuby

(Mariín Šumšala, kandidát na poslanca)

Tento obsah bol zaradený v Komunálne voľby 2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)