Strategické zásady rozvoja lesoparku – premárnená príležitosť?

3 (slovom traja) vrakunčania poslali pripomienky k materiálu, ktorý vypracoval Miestny úrad o ďalšom rozvoji lesoparku. To je celá verejná diskusia o lesoparku. Je pravdepodobné, že aj tento dokument skončí ako predchádzajúcich 24 dokumentov o lesoparku – upadne do zabudnutia. Kvôli nedostatku verejnej podpory.

Pripomienky aj s vyhodnotením si prečítajte tu: 20140516 Lesopark vyhodnotenie 2-4

Ak by naši poslanci zverejňovali svoje predvolebné sľuby rovnako ako bol zverejnený materiál o lesoparku, nikto by ich nikdy nezvolil. Text vo Vrakunských novinách bol dlhý, nezrozumiteľný a najzaujímavejšie veci boli úplne na konci. Na internetovej stránke bol dokument prístupný až na viacero kliknutí. Svojim názvom vôbec nelákal na prečítanie. V trinásť-stranovom materiály boli najzaujímavejšie veci až na konci. Nečudo, že prišlo tak zúfalo málo pripomienok.

Poslanci pri spustení vypracovania koncepcie tvrdili, že budú aj verejné zhromaždenia. Najskôr vraj treba vyzbierať pripomienky písomne a potom sa budú získavať na zhromaždeniach. Žiadne však neboli.

Verejné priestory nikdy nebudú dobre fungovať, pokiaľ ich príprava nebude robená v spolupráci s nami občanmi. Lesopark je tiež verejné miesto. Aj kvôli chýbajúcej diskusii s občanmi, je lesopark veľmi málo príťažlivý. Z rovnakého dôvodu nenájdeme vo Vrakuni jediné príjemné miesto, ktoré by vybudovala mestská časť.

Súčasťou koncepcie rozvoja lesoparku mohla byť aj diskusia, čo v lesoparku chceme. Materiál sa týmto vôbec nezaoberá a hrozí, že v lesoparku sa budú pripravovať projekty od lukostreľby cez tenisové kurty až po detské ihriská – podľa toho, čo ktorého poslanca práve napadne.

Dohoda o činnostiach môže pomôcť rýchlemu zveľadeniu lesoparku. Je napr. pravdepodobné, že v dohode bude aj vytvorenie malej lúčky, kde by sa dal hrať futbal. Vďaka tomu by starostka mohla ihneď kúpiť dve bránky a namontovať ich do lesoparku. A lesopark by sa posunul dopredu o míľový krok.

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Vrakunský lesopark. Zálohujte si trvalý odkaz.

5 odpovedí na Strategické zásady rozvoja lesoparku – premárnená príležitosť?

 1. Ing. Jiří Drahoš povedal:

  Oznámenie

  Občianske združenie Športový klub HORY – VODA, je vlastníkom parcely č. 3964/4, k.ú Vrakuňa, t.j. pozemku na začiatku Vrakunského lesoparku zo strany Hradskej ulice ( východná strana parku ). Krížom cez tento súkromný pozemok vedie spevnený chodník a vstup do lesoparku, ktorý používajú návštevníci parku. Tento stav je protiprávny a zasahuje do našich vlastníckych práv.
  Po jednaní na miestnom úrade a konzultácii s kandidátom na poslanca Vrakune Ing. Tomášom Galom, sme sa rozhodli vyjsť v ústrety občanom Vrakune. Ponúkli sme písomne Mestskej časti Vrakuňa bezodplatné a definitívne vyriešenie tohto problému, tak aby ani v budúcnosti nebola potenciálne ohrozená existencia chodníka a aj vstupu do parku v týchto miestach. Bol vyhotovený geometrický plán, podľa ktorého sme odčlenili časť z nášho pozemku, parc. č. 3964/7, o výmere 539 m2, na ktorom je predmetný chodník. Túto časť pozemku sme ochotní previesť do vlastníctva Hl. mesta SR Bratislava ( je vlastníkom aj ostatného územia lesoparku.) V súčasnosti magistrát Hl. m. SR Bratislava spracováva podklady na schválenie tohto aktu v zastupiteľstve. Tým sa stane chodník a pozemok okolo neho verejným.
  Súčasný stav pozemku, ako sme ho prevzali 25.8.2014 je z hygienického aj estetického hľadiska katastrofálny. Sú tam divoké skládky odpadkov, narkomanské brlohy s injekčnými striekačkami, nepreniknuteľný porast, zvyšky betónových plotov, suché stromy, atď.
  V zmysle „ Strategických zásad rozvoja vrakunského lesoparku pre rekreáciu a oddych “ schválených uznesením zastupiteľstva vo Vrakuni dňa 24.6.2014 a v súlade s určenými hranicami pre územie lesoparku z tohto materiálu, oznamujeme, že ešte v tomto roku na našom pozemku vykonáme čistiace práce, odstránime skládky odpadu, náletový porast a burinu. Náš cieľ je skultúrniť toto zanedbané územie, upraviť ho tak, aby dostalo charakter parku a bolo bezpečným miestom s udržiavanou zeleňou.

  V Bratislave 21.10. 2014 predseda ob. združenia Ing. Jiří Drahoš

  • Tomas Galo povedal:

   Vysvetlím môj postoj. Osobne by som lodenicu privítal, ale nie som presvedčený, že jej výstavba na tomto území je v súlade s územným plánom a že boli splnené všetky zákonné podmienky. Preto som sa pridal k odvolaniu spolu s Mariánom Šumšalom. Ak sa ukáže, že tento zámer spĺňa všetky zákonné podmienky nebudem proti. Bol som veľmi prekvapený keď som sa dozvedel o jednaní na magistráte na ktorom mali byť zúčastnení investor, naša starostka a hlavná architektka p. Konrad. Ale zároveň ma vôbec neprekvapuje, že starostka o tak dôležitom zásahu do lesoparku neinformuje verejnosť. Preto som požiadal p. Konrad o stanovisko. Čakám na odpoveď.

 2. Tomáš Galo povedal:

  Stačilo postaviť jednu, dve brigádničky na pár dní k pešiemu mostu a pripomienok k materiálu by bolo neúrekom. Niekedy by stačilo porozmýšľať ako robiť veci tak, aby aj fungovali, nie len aby bola vykázaná činnosť.

  • Tomi povedal:

   Ide vsak o to, aby ziadne pripomienky neboli, idealne, aby si zaskodnickej cinnosti MU nikto nevsimol.

   • Marián povedal:

    Bol som kvôli tomu na miestnom zastupiteľstve, kde som požiadal o predĺženie diskusie o koncepcii a získanie väčšieho množstva pripomienok. Nepochodil som.
    Poslanec Bruna sa vtedy na mňa oboril, že prečo som nepodal svoju pripomienku ohľadne futbalových brániek v rámci pripomienkovania. V koncepcii sa však od začiatku spomínalo, že neslúži na vypracovanie podrobnejšieho plánu využívania lesoparku.
    Opýtam sa na najbližšom zasadnutí komisie pre životné prostredie, aký je časový harmonogram plnenia úloh, ktoré vyplývajú z koncepcie.
    Tiež sa opýtam, kedy a ako sa určia podrobné funkcie, ktoré by v lesoparku mali byť.
    Šumšala

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)