Poslanci, vybudujte konečne športovisko na Slatinskej

20140212 Slatinská hokejPrečítajte si výzvu poslancom a starostke, aby urobili potrebné kroky na to, aby na Slatinskej vzniklo športovisko.

Miestny úrad, starostka ani poslanci doteraz neurobili žiadne účinné kroky na to, aby bolo možné na Slatinskej vybudovať športovisko. Nechceme však čakať, kým naše deti vyrastú. Je najvyšší čas pohnúť tento problém radikálne dopredu. Naši zástupcovia by mali konečne urobiť niečo pre mládež, keďže by sme márne hľadali jedinú vec, z ktorej by mala vrakunská mládež úžitok.

Výzva poslancom a starostke

 1. Bráňte športovisko v konaní o reštitúcii pozemku PK 281/1, ktorý zasahuje do športoviska. Pozemok, na ktorom je športovisko, podľa zákona nemôže byť vrátený v rámci reštitúcií. Mestská časť by sa mala stať účastníkom tohto konania. To jej umožní urobiť potrebné právne kroky v prípade, že pozemkový úrad by predsa len vrátil pozemok súkromným vlastníkom. Súkromné vlastníctvo tohto pozemku by mohlo úplne zmariť výstavbu športoviska.
 2. Prijmite jednoznačné uznesenie, že na Slatinskej má byť športovisko. Uznesenie č. 84 je zmätočné, pretože vyjadruje súhlas s budovaním bytového domu a zároveň ukladá starostke požadovať tu športovú funkciu.
 3. Urobte potrebné kroky na vyriešenie dvojitého vlastníctva časti pozemku 3685 a pozemkov 323/3 a 323/5. Požiadajte Magistrát, aby sa skúsil dohodnúť s majiteľmi pozemkov, alebo riešil problém súdnou cestou.
 4. Vypracujte územný plán zóny (UPZ) pre túto časť sídliska ohraničenú ulicami Čiernovodská, Žitavská, Kazanská a železničná trať. Jedine územný plán môže právne záväzne určiť, že na Slatinskej má byť športovisko. Miestne zastupiteľstvo má právo odsúhlasiť aj UPZ, ktorý nesúhlasí s územným plánom Bratislavy. UPZ môže zrušiť len súd. Neobstojí argument, že pre takéto malé územie sa UPZ nevytvára: UPZ by bol vypracovaný pre územie, na ktorom žije asi 2000 ľudí, vo Vrakuni sa už robil UPZ aj pre menší počet ľudí, keď išlo o výstavbu rodinných domov. UPZ môže byť prijatý v priebehu niekoľkých mesiacov, nie je možné čakať, kým funkciu športoviska schvália v rámci územného plánu Bratislavy.
 5. Vypracujte právnu analýzu problému a riešení. Máme záujem pripomienkovať túto štúdiu, keďže Miestny úrad už ukázal svoju neschopnosť v prípade športoviska na Slatinskej.
 6. Začnite budovať športovisko už teraz. Športové prvky je tu možné namontovať aj bez stavebného povolenia, a teda nie je potrebné čakať, kým sa vyriešia právne problémy s pozemkami. Bolo by dobré: renovovať hokejbalové ihrisko, využiť ihrisko v zime na korčuľovanie, namontovať streetbalové koše, umiestniť U-rampy pre skateboardistov, umiestniť lavičky. Je potrebné nainštalovať osvetlenie športoviska – na susediace pozemky a komunikácie, aby mohlo byť vydané stavebné povolenie.
 7. Bolo by dobré, keby sa našiel poslanec, ktorý by s nami spolupracoval a aktívne presadzoval budovanie športoviska.

Túto výzvu som predniesol na Miestnom zastupiteľstve 10.12.2013.

Pozemky na športovisku

Výstavbe športoviska na Slatinskej bráni reštitúcia a chybné vyznačenie súkromných pozemkov. Pozrite si mapku, na ktorej je vidno sporné pozemky:

20140212 Slatinská pozemky

Celý obrázok:

20140212 Slatinská pozemky cele

Na pozemok PK 281/1 si uplatnili pôvodní majitelia reštitučný nárok. Pozemok pod športoviskom však nie je možné reštituovať. Je však treba brániť naše práva v tomto reštitučnom konaní. Bolo by veľmi zlé, keby sa táto časť pozemku vrátila do súkromných rúk, mohlo by to úplne zmariť možnosť vybudovať tu športovisko.

Ďalšie dva pozemky 323/3 a 323/5 boli vraj chybne zakreslené tak, že zasahujú aj do parcely 3685. Aj táto časť pozemku by mala patriť mestu. Magistrát by mal tento problém riešiť dohodou s majiteľmi alebo na súde.

(šumšala)

 

Tento obsah bol zaradený v Športovisko Slatinská. Zálohujte si trvalý odkaz.

2 odpovede na Poslanci, vybudujte konečne športovisko na Slatinskej

 1. Spätné upozornenie: Vrakunskí poslanci dali jasne najavo, že na Slatinskej chcú športovisko | VRAKUNA.NET

 2. Marian Meszaros povedal:

  Myslím si, že najlepšie riešenie je podporiť revitalizáciu „Albiónu“ petíciou. Ak sa poprechádzate po Vrakuni, zistíte, že asfaltové plochy určené na šport, všetky do jedného chátrajú. A je veľká hanba našich zvolených poslancov, že nedokáže žiaden z nich podať pomocnú ruku pri riešení tohto stavu v miestnom zastupiteľstve ani na úrovni magistrátu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)