Ďalšie informácie o ihrisku na Slatinskej

Cieľom revitalizácie vnútrobloku Slatinská je zvýšenie kvality obyvateľov mestskej časti (!!!) – podľa materiálu vrakunského miestneho zastupiteľstva. V tomto materiály sú aj ďalšie zaujímavé informácie, ktoré si tu môžete prečítať a stiahnuť.

Podrobenejšie informácie: Integrovaná stratégia rozvoja oblastí

Rozhovorom zo zástupcom BSK Brunom: Vdýchnuť život mestu

Na vrakunskom miestnom zastupiteľstve bol predložený návrh na schválenie projektových návrhov pre žiadosť o dotáciu z európskych fondov. V návrhu sú uvedené napr. aj ciele jednotlivých projektov. Cieľom revitalizácie vnútrobloku Slatinská je zvýšenie kvality obyvateľov mestskej časti.  Obyvateľom vnútrobloku však kvalitu života pravdepodobne zhorší hlukom a neprimeraným množstvom návštevníkov.

Spoločná stratégia ISRMO navrhuje tieto aktivity:

1. Technické zhodnotené budov ZŠ v pocte 6

– v Podunajských Biskupiciach (4objekty)– ZŠ Bieloruská, ZŠ Biskupická, ZŠ Podzáhradná, ZŠ Vetvárska, ( vrátane školského areálu a športoviska)

– vo Vrakuni (2) – ZŠ Rajčianska, Žitavská, ( vrátane školského areálu a športoviska)

2. Technické zhodnotenie budov MŠ v pocte 2

– v Podunajských Biskupiciach (1 objektov) – MŠ Estónska 3 – alokované pracoviská: Podzáhradná 1 a areálu

– vo Vrakuni (4 objekty) – MŠ Kaméliová – alokované pracovisko Hnilecká a areálu

3. Budovanie a rekonštrukcia cyklistických trás a úprava verejných priestranstiev:

– „Cyklookruh Podunajské Biskupice – Vrakuňa“, na ktorého trase sa v historickom jadre P. Biskupíc na Biskupickej ul, na úseku od CIIC (DK Vesna) až po DK Vetvár, vytvorí bezpečná oddychová zóna s kamerovým systémom, informačným terminálom s wifi pripojením a zastrešeným pódiom pre umeleckú produkciu.

Z cyklookruhu je na území MC Bratislava – Podunajské Biskupice vybudovaná cyklotrasa o dlžke 2km na ulici Dvojkrížna a tiež na území MČ Bratislava – Vrakuňa je vybudovaná cyklotrasa na ul. Dvojkrížna, Podunajská až po Lesopark o dlžke 2km. Dobudovanie „Cyklookruhu Podunajské Biskupice – Vrakuňa“ poskytne obyvateľom i návštevníkom dotknutého územia komfortný spôsob bicyklovania od Lesoparku vo Vrakuni až po CHKO Lužné lesy v Podunajských Biskupiciach.

4. Obnova zariadení poskytujúcich sociálne služby:

– Na hranici mestských častí v budove, ktorú má MČ Vrakuňa zverenú do správy sa zrekonštruuje a technicky zhodnotí priestor na poschodí nad Poštou so vstupom z ul. Bebravská, kde bude umiestnené Denný stacionár.

5. Revitalizácia verejných priestranstiev:

– Revitalizácia vnútrobloku Slatinská – Kazanská – Dvojkrížna, ktorý je na hranici MČ Vrakuňa a Podunajské Biskupice.

Rozpočet projektu

PN č. 05 /V/2012 – Revitalizácia vnútrobloku Slatinská:

10. INDIKATÍVNY ROZPOČET
Hlavné aktivity

(číslo / názov)

Oprávnené výdavky

(Eur)

Neoprávnené výdavky

(Eur)

Výdavky spolu

(Eur)

Hlavná aktivita č. 1 99 500,00 99 500,00
Hlavná aktivita č. 2
Hlavná aktivita č. 3
Hlavná aktivita č. n
Podporné aktivity      
Riadenie projektu (projektová dokumentácia) 10 000,00 10 000,00
Publicita a informovanosť 500,00 500,00
Ukončenie projektu
Celkovo s DPH 110 000,00 110 000,00

 

 

Tento obsah bol zaradený v Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Jedna odpoveď na Ďalšie informácie o ihrisku na Slatinskej

  1. Spätné upozornenie: Sťažnosť na výstavbu ihriska na Bebravskej | VRAKUNA.NET

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)