Reštitúcia bráni výstavbe športoviska na Slatinskej

slat02Nie je pravda, čo tvrdia vrakunskí poslanci na čele so starostkou, že Magistrát nechce zveriť pozemok pod športoviskom našej mestskej časti. Magistrát ho zveriť nemôže, pretože na časť pozemku je uplatnená reštitúcia. Podvádzajú nás poslanci so starostkou alebo sú na tom tak zle, že si nevedia zistiť ani takýto jednoduchý fakt?

Konanie o reštitúcii trvá už roky a počas celých tých rokov sme sa nedozvedeli pravdu. Vždy tvrdili, že Vrakuňa tu nemôže investovať svoje prostriedky, pretože mestskí poslanci nesúhlasili so zverením pozemku Vrakuni.

Podľa zákona nie je dovolené reštituovať pozemky pod športoviskami. Zdá sa však, že záujmy vrakunčanov v tejto reštitúcii nikto nebráni. Ak si náhodou úradníci na pozemkovom úrade nevšimnú, že je tu športovisko, tak pozemok vrátia do súkromných rúk. Potom už tu nebude možné vybudovať športovisko.

Snahy vrakunských poslancov nahrávajú reštituentom a sú v protiklade k záujmom obyvateľov. Poslanci sa postarali, aby podľa územného plánu tu bolo možné postaviť bytový dom. Dokonca ešte aj po protestoch obyvateľov sa tu snažili skrytým spôsobom pretlačiť bytovú výstavbu.

Poslanci sa bránia, že napriek schváleniu výstavby bytových domov na sídlisku, nie je možné domy postaviť, pretože neodsúhlasia predaj pozemkov. Avšak v prípade Slatinskej by po skončenej reštitúcii mohol majiteľ pozemku takmer okamžite stavať: za niekoľko týždňov má územné a stavebné povolenia.

Vrakunská správa v prípade reštitúcie nijako nekoná – s prepáčením serú na nás.

Športovisko na Slatinskej

Podvod alebo chyba?

Dokonca aj súčasní poslanci sa snažili skrytým spôsobom pretlačiť bytovú výstavbu na Slatinskej. V uznesení č. 84 z roku 2011 žiadajú starostku, aby na Slatinskej požadovala funkčné využitie šport. Zároveň ale súhlasia s navrhovanou zmenou RV/VR/7, ktorá mení územie zo stabilizovaného na rozvojové, t.j. umožňuje ďalšiu výstavbu.

Bol som na mestskej komisii, kde sa prejednávali zmeny územného plánu pre Vrakuňu. Na Slatinskej mala zostať zmena územia na rozvojové územie, o športovisku sa vôbec nehovorilo. Poslanec Kugler ani necekol o športovisku. Až po mojom vystúpení bola zmena RV/VR/7 vypustená.

Nakoniec to ale aj tak nebolo nič platné, pretože mestskí poslanci schválili všetky zmeny, teda aj tie, s ktorými Vrakuňa nesúhlasila. Poslanec Kugler hlasoval za zmeny: Ako hlasovali poslanci o územnom pláne.

 (šumšala)

 

 

Uznesenia 3.5.2011: UZNESENIE č. 84 z 3.5.2011:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:

a/ súhlasí s navrhovanými zmenami: RV/VR/1, RV/VR/2, RV/VR/4, RV/VR/5, RV/VR/6, RV/VR/7.

Počet prítomných: ,Hlasovanie: za: 14 /proti: 0 /zdržal sa: 0

b/ požaduje vypustiť navrhovanú zmenu v lokalite RV/VR/3, RV/VR/8 a RV/VR/9 s tým, že v lokalite RV/VR/3 požadujeme ponechať trasovanie ochranného pásma UČOV podľa rozhodnutia tunajšieho stavebného úradu z roku 2004.

Počet prítomných: ,Hlasovanie: za: 14 /proti: 0 /zdržal sa: 0

c/ žiada starostku, aby pri príprave zmien a doplnkov územného plánu 03 bola požadovaná zmena v lokalite Slatinská RV/VR/7 na funkčné využitie šport.

Počet prítomných: ,Hlasovanie: za: 14 /proti: 0 /zdržal sa: 0

Tento obsah bol zaradený v Bebravská, Športovisko Slatinská. Zálohujte si trvalý odkaz.

2 odpovede na Reštitúcia bráni výstavbe športoviska na Slatinskej

  1. Spätné upozornenie: Poslanci, vybudujte konečne športovisko na Slatinskej | VRAKUNA.NET

  2. Spätné upozornenie: Podrazy vrakunskej samosprávy | VRAKUNA.NET

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)