Zážitkové vzdelávanie na ZŠ Železničná by mohlo byť aj lepšie

Aj ZŠ na Železničnej ulici má vo svojom programe zážitkové vzdelávanie. Avšak činnosti v rámci zážitkového programu v podstate nie sú zážitkové a ani príliš nepomáhajú nahradiť tradičné bifľovanie.

Čo je zážitkové vzdelávanie

Tu sú dva príklady zážitkového vzdelávania. Sú prebraté z časopisu Gymnasion, ktorý sa zážitkovému vzdelávaniu venuje:

Hlasy prírody: So skupinou detí sa vydáme buď na lúku, do lesa, k rieke alebo potoku, do sadu apod. Každý si nájde jemu príjemné miesto, na ktoré si sadne alebo ľahne. Zavrie oči a snaží sa úplne uvoľniť a započúvať sa do zvukov a hlasov okolitej prírody. Doporučená doba pre spoločné počúvanie je 15-30 minút. Potom môžeme spoločne diskutovať o tom, čo kto počul. Tato aktivita má veľmi silný relaxační účinok. (viacej tu na strane 39)

Choď a prines hlavu kráľa: Skupinka kráča po lese. Členovia majú presne rozdelené úlohy: jedna žena je kráľovná, ostatné sú  jej družina. Všetci muži sú otroci, majú zaviazané oči a nesmú hovoriť. Kráľovná sa vezie na nosidlách, ktoré nesú muži-otroci. Na jednotlivých stanovištiach postupne plnia rôzne úlohy. V prípade, ak úlohu nesplnia, musí kráľovná popraviť jedného člena skupiny – ten sa ďalšej hry už nezúčastňuje. Takisto musí popraviť svojho človeka, ak dôjde k porušeniu pravidiel, napríklad, ak kráľovná stúpi na zem. Hra má veľmi zaujímavý záver, pozrite viacej tu na strane 129. Po skončení  hry prebieha diskusia, kedy môžu účastníci zdieľať svoje zážitky a spolu s inštruktormi aj hovoriť o problémoch, na ktoré pri hre narazili. Hra je samozrejme určená pre dospelých.

Na týchto dvoch príkladoch môžeme vidieť, čo je zážitkové vzdelávanie: Dôležitým prvkom je silný zážitok, kedy je účastník nútený prekonávať riziká a ísť za hranice svojich schopností. Nevyhnutnou súčasťou je záverečný spoločný rozhovor s inštruktorom, ktorý pomôže aktérom spracovať zážitky a príjemné alebo nepríjemné skúsenosti. Skúsenosť s prekonaním rizika rozširuje oblasť situácií, kedy sa potom cítime pohodlne –  v tom je prínos zážitkového vzdelávania.

Čo všetko môže byť súčasťou zážitkového vzdelávania:

  • hry všetkých typov,
  • modelové situácie,
  • tvorivé a dramatické dielne,
  • besedy a diskusie,
  • fyzicky I psychicky náročné výzvové situácie,
  • seba poznávacie i k tímovej spolupráci smerujúce aktivity.

Exkurzie nie sú zážitkové vzdelávanie

Zážitkové vzdelávanie vyššie spomenutého charakteru nie je súčasťou zážitkového programu na ZŠ Železničná. „Zážitkové vzdelávanie“ v škole sa obmedzuje hlavne na exkurzie. Tieto aktivity nie sú zadarmo, nie sú tým pádom určené pre všetky deti, a teda nie sú normálnou súčasťou vzdelávania na škole, ale len doplnkom.

Treba pochváliť školu, že má snahu nahradiť klasické učenie sa naspamäť. Pravdepodobne však hlavne žiaci na druhom stupni sa vo veľkej väčšine učia práve len naspamäť. Školský „zážitkový“ program im v tom asi takmer vôbec nepomôže.

Veľmi mi medzi podujatiami, ktoré by učili deti trochu netradičným spôsobom, chýbajú napr. výlety do prírody. Aby sa nestalo, že piataci síce samostatne urobia projekt o stromoch, ale nevedia rozoznať dub od javora. Pri tom sa to učili projektovou formou, ktorá je tiež jedným z bodov vzdelávacieho programu a mala by skvalitniť učenie. Napriek tomu je, bohužiaľ, výsledkom to, že deti sa učia, ale nevedia.

Škola pri tom robí niektoré príjemné akcie, ktoré by sa dali zaradiť do „zážitkového“ vzdelávania. Napr. keď strávia deti večer a noc v škole – síce sa nenaučia nič z osnov, ale je tu možnosť prehĺbiť vzťahy medzi deťmi a tiež medzi učiteľmi a deťmi – čo je tiež jeden z bodov vzdelávacieho programu.

Veľmi peknú zážitkovú vec vymyslela pani učiteľka Sroková pre piatakov – nácvik bábkového divadla. Škoda, že to divadlo nedotiahli do konca a neodohrali nejaké predstavenia pre svojich spolužiakov v škole. Pri hre divadla sa deti môžu naučiť mnohým dôležitým veciam, napr. peknému ústnemu prejavu. Môžu tiež vybúriť svoju živú povahu, kedy nemusia len potichu sedieť na mieste a čakať, kedy sa im ujde troška času na prejavenie sa.

Piataci si vymysleli sami pekný projekt – pripravovali svoj časopis. Určite sa pri tvorbe časopisu mnohému naučia a splnia hneď niekoľko bodov zo vzdelávacieho programu. Nedošlo však k tomu, že by im niektorý učiteľ pomohol (škoda, že o tom nevedeli) a deti svoj projekt nedokončili.

Náš klasický spôsob učenia je nudný a neúčinný

Zopár citátov súvisiacich so zážitkovým vzdelaním:

Tradičný systém paradoxne produkuje pasivitu a nezodpovednosť. Disciplína v triede, v ktorej všetci žiaci píšu do zošitov, je len zdanlivý. Učiteľ je potom otrokom systému – udržuje ho a predáva ďalej, bez toho, že by sa odvážil ho spochybniť. (Leonard)

Škola má byť radostná a nerepresívna, vzdelanie má umožňovať potešenie z učenia a súčasne ho uvádzať do súvislosti so životom. (Leonard)

Deti sa v škole bijú a robia zle len vtedy, keď sa nudia alebo keď sú postavené pred príliš ťažkú úlohu, ktorá v nich vzbudzuje úzkosť. Najlepšie sa učíte, keď vám no tom, čo robíte, záleží, a keď vás práce teší. A tiež provokatívne konštatuje:  Kto z nás si nespomína na školu ako na nekonečné hodiny bezútešnej nudy prerušovanej okamihmi intenzívnej úzkosti? (Gardner)

Program „zážitkového“ vzdelávania v roku 2011/2012

Pozrite si školský program „zážitkového“ vzdelávania. Napriek tomu, že to vyzerá, že program „zážitkového“ vyučovania je bohatý, nie je to úplne tak. Napríklad, žiaci 1. a 2. ročníka majú  4 akcie za rok, všetko exkurzie, žiakom 5. ročníka by mali byť venované tiež 4 akcie. Tenisové sústredenie nepočítam medzi zážitkové vzdelávanie.

1.a.2.roč. Inštitút Petronell Zber vodných živočíchov a mikroskopovanie Martinkovičová, Čechová, Mosná 14.9.
4.roč. Pravek Pochopenie časovej priamky a života ľudí v praveku na   sprostredkovanom zážitku bojnického múzea Martinkovičová, Štofančíková 21.-22.9
8.roč. Formy vládnutia Nová radnica Sombatiová
2.roč. Tenisové Sústredenie Nitrianske Rudno Pántiková, Ružičková I., Martinkovičová, 28.9. –2.10.
8.roč. Prírodovedné múzeum Bratislava Minerály a horniny Vargová
6.roč. Pravek Návšteva interaktívneho programu v Bojniciach Sombatiová, Vargová
7.roč. Mesto ako na dlani – Michalská veža Mestské hradby, informácia o historických zbraniach, výhľad z veže,   prechádzka starým mestom. Sombatiová
1.a.2.st Mladí Rimania v Carnuntum Prostredníctvom napínavých aktivít objavia deti svet starých Rimanov, Martinkovičová, 10.11
1.a.2.roč. Sklo Ručná výroba fúkaného skla – darček pod stromček, Martinkovičová, Kissová 8.12.
9.roč. Slovnaft Bratislava Spracovanie ropy Vargová
8.roč. Európske informačné centrum Európsky inštitút Sombatiová
1.a 2.st Dom morí Pozorovanie morskej fauny a flóry Martinkovičová, Ružičková I. 9.2.
9.roč. Palma Bratislava Spracovanie tukov Vargová
7.roč. Technické múzeum Viedeň Ľudské telo Vargová, Martinkovičová 8.3.
4.roč. Rozhlas a televízia Mediálna výchova na 1. stupni, Martinkovičová, Štofančíková 15.3.
Jadrová fyzika Návšteva jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice? Vargová, Pilátová
Voda životodarná   tekutina Vargová
1. a 2. st. Dom hudby – Viedeň Interaktívna   výstava zo sveta zvukov Martinkovičová,   Pántiková 22.3.
6.roč. Praveké múzeum   Bojnice Interaktívny   program o vývine ľudskej spoločnosti Vargová
3. – 4. roč. Jaskyňa Driny Poznávaco-športová   aktivita pre prírodovedcov Martinkovičová,   Pántiková 26.4.
6.roč. Čistička odpadových   vôd Bratislava – Petržalka Vargová
6.roč. História   v Rusovciach Prišli k nám   Rimania – Gerulata Sombatiová
Výchova umením Návšteva SNG Majdová
1.-4. roč. ZOO Viedeň Pozorovanie života   rôznorodej fauny Martinkovičová,   Ružičková, Pántiková 7.6.
4.roč. Dunaj Európska rieka –   plavba loďou (Devín, Gabčíkovo) Martinkovičová,   Štofančíková 20.6.
Devín Štúrovci Sroková,   Ružička

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Školy. Zálohujte si trvalý odkaz.

Jedna odpoveď na Zážitkové vzdelávanie na ZŠ Železničná by mohlo byť aj lepšie

  1. Spätné upozornenie: ZŠ Železničná: Školský vzdelávací program | VRAKUNA.NET

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)