Územný plán pre Vrakuňu a ako mu rozumieť

Nebude sa vo vašom najbližšom okolí stavať nejaký mrakodrap? Všetky informácie o tom, ako by mal byť využitý každý kúsok Bratislavy sú stanovené v územnom pláne. Pre malé územia je v územnom pláne určené ich využitie: bývanie, občianska vybavenosť, doprava, zeleň a podobne. Stiahnite si územný plán a naučte sa v ňom vyhľadať dôležité informácie.

Pri hľadaní informácii o určitom mieste si najskôr pozrite regulačný výkres:  2_2_regulacny_vykres (4 791 kB).

Podrobnejšie textové informácie potom nájdete v záväznej časti územného plánu: C_Zavazna_cast (1 648 kB).

Viac informácii hľadajte na: Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Ako porozumieť informáciam v územnom pláne? Skúsme sa dopátrať, čo hovorí územný plán napr. o oblasti Píniovej ulici, kde teraz prebieha rozporuplné územné konanie.

V regulačnom výkrese môžeme pre Píniovú nájsť:

Územie výstavby je označené kódom 501 a reguláciou E. O tom, čo tieto kódy znamenajú, sa môžeme dozvedieť v Záväznej časti.

Na stranách 27 (pdf strana 31) v Záväznej časti a ďalej sú uvedené charakteristiky funkčných plôch. Na strane 36 (pdf strana 49) je charakteristika pre kód 501. Píše sa tu, že ide o zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. Ďalej: predpokladaný podiel bývania je najviac 70% celkových nadzemných podlažných plôch (Vrakuňa je vonkajšie mesto). A ďalej sú podrobne vymenované funkcie, ktoré sa môžu na tomto území uskutočňovať. Napr. prevládajúca funkcia sú bytové domy, maloobchodné zariadenia, verejné stravovanie, ambulancie atď. Medzi neprípustné funkcie patria napr. obchodné centrá.

Teraz poďme zistiť, čo hovorí kód E: o tom sa hovorí na stranách 21-25 (pdf strana 23-27). Tu sú tabuľky, v ktorých sú uvedené koeficienty využitia pre jednotlivé kódy. Vrakuňa patrí do vonkajšieho mesta. Takže kód E 501 znamená:

IPP (index podlažnej plochy): 1,1,

Priem. podlažia: 3 alebo 4,

IZP (index zastavaných plôch) max.: 0,28 pre 4 NP,

KZ (koeficient zelene) min.: 0,25 pre 4 NP.

Bližší popis indexov hľadajte v Záväznej časti na strane 16 (pdf strana 18). Pre Píniovú tieto koeficienty hovoria, že celková podlažná plocha nadzemnej časti zástavby môže byť najviac 1,1-násobkom výmery vymedzeného územia. Je možné zastavať najviac 28% územia a zeleň musí byť aspoň na 25% územia.

Toľko k základným informáciám, ktoré je možné zistiť z územného plánu.

Treba ešte spomenúť rozdelenie území na stabilizované a rozvojové: územný plán stanovuje funkciu aj tých území, v ktorých už je táto funkcia realizovaná, napr. bývanie tam, kde už stoja obytné domy. Tieto územia sú označené ako stabilizované a je tam ešte ďalej obmedzená výstavba. Ostatné územia sú označené ako rozvojové. V prípade Píniovej by malo ísť o rozvojové územie.

V stabilizovaných územiach sú takéto obmedzenia: miera stavebných zásahov má byť prevažne do 15% celkovej podlažnej plochy existujúcej zástavby v území, má ísť hlavne o nadstavbu, prístavbu alebo dostavbu, výstavbou by sa mala zvýšiť kvalita územia.

Pri výstavbe na Toryskej malo ísť o výstavbu v stabilizovanom území, pričom tieto podmienky asi neboli splnené.

Územný plán je pre nás veľmi dôležitý

Trúfam si povedať, že územný plán je najdôležitejším dokumentom v obciach a jeho príprava a schvaľovanie je najdôležitejším demokratickým inštitútom po voľbách. Ľudia na Píniovej asi teraz pochopia, že zásadným spôsobom určuje to, v akom prostredí budú v krátkej budúcnosti žiť: koľko ďalších obyvateľov a áut pribudne v ich bezprostrednej blízkosti.

Územný plán schvaľujú poslanci, teda naši zástupcovia, ktorí by mali v tomto pláne odzrkadliť vôľu obyvateľov. Oproti tomu v územnom konaní už rozhodujú úradníci na základe územného plánu, teda nie na základe želaní obyvateľov alebo petícií.

Exstarosta Fatura nás pri príprave zmien aktuálneho územného plánu neustále presviedčal, že po ich schválení nedovolí, aby sa stavalo proti vôli občanov. To určite nie je možné. Ak by aj starosta v územnom konaní ovplyvnil rozhodnutie stavebného úradu v prospech občanov, stavebník sa môže odvolať a nadriadený orgán musí jeho odvolaniu vyhovieť pokiaľ je zámer v súlade s územným plánom.

Je preto neprijateľné, že územný plán sa pripravuje a schvaľuje za chrbtami obyvateľov a proti ich vôli, tak ako to v Bratislave doteraz bolo.

Aktualizácia územného plánu

Občania, ktorí sa aktívnejšie zaoberajú územným plánom vytýkajú územnému plánu rôzne nedostatky. Napr. práve podmienky pre stabilizované územia sú určené nejasne a nejednoznačne, čím nahrávajú stavebníkom, aby mohli stavať aj na zastavaných územiach, a tak ďalej zahusťovať sídliska.

V roku 2010 sa mala schváliť aktualizácia územného plánu, ktorá pripravovala výstavbu na mnohých miestach Vrakune. Okrem toho uvoľňovala ešte viacej výstavbu v stabilizovaných územiach. No a nadôvažok aktualizácia umožňovala výstavbu podzemných garáží v plochách so zeleňou – s kódom 1110 (schválne sa pozrite, kde všade by sa vo Vrakuni mohli stavať podzemné garáže, t.j. kde by sa rúbali stromy). Našťastie táto aktualizácia nebola poslancami Mestského zastupiteľstva schválená, k čomu určite prispeli aj vrakunčania svojimi aktivitami.

Tento obsah bol zaradený v Ďalšia výstavba na sídlisku, Nové domy na Píniovej. Zálohujte si trvalý odkaz.

Jedna odpoveď na Územný plán pre Vrakuňu a ako mu rozumieť

  1. Alena povedal:

    Som rada, ze su ludia, ktori sa i pre nas zaoberaju takymito dolezitymi vecami, ako je uzemny plan. Bohuzial nevedomost obcanov je skvelou podou, na ktorej sa dobre dari drzosti a protizakonnemu konaniu developerov i uradnikov na spravnych uradoch.
    Nebudme lahostajni ku konaniam, ktore prebiehaju alebo sa budu konat v buducnosti.
    Dakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)