Odpovede pani Lackovej, kandidátky na starostku

Položili sme všetkým kandidátom na starostu Vrakune 16 otázok. Tu sú odpovede pani Ľudmily Lackovej:

1. Akú máte víziu ďalšieho rozvoja Vrakune?

Mojím programovým heslom je: Mestská časť Vrakuňa sa musí rozvíjať, nielen        rozrastať! Taká je teda moja vízia.

2. Aké konkrétne opatrenia zavediete pre sprehľadnenie činnosti miestneho úradu?

Činnosť MÚ je daná zo zákona. Ja by som veľmi uvítala, keby občania chodili na rokovania miestneho zastupiteľstva a tam sledovali, ako sa plní volebný program.

3. Aký máte postoj k ďalšej výstavbe bytov vo Vrakuni?

Kladný, ak sa bude rozvoj robiť na pozemkoch za železnicou. (Bola som jediná a prvá po roku 199O v Bratislave, kto sa pustil do výstavby nájomných bytov, ktoré nakoniec zastupiteľstvo zmenilo na byty do osobného vlastníctva. Ak by som nemala tú odvahu, tak tu vo Vrakuni nebývate.( Byty mali slušnú výmeru a dobrú cenu. Zachraňovala som hlavné mesto, lebo nemali kde presťahovať občanov, ktorým vyvlastnili domy pod diaľnicou. Som presvedčená, že mladí ľudia potrebujú niekde bývať. Ako by vyzerala Vrakuňa, keby sa nestavali byty pre mladých?)

4. Budete súhlasiť s vytvorením územných plánov zón na územia, ktoré nie sú zastavané, a to v spolupráci s občanmi?

Všetky územné plány zón, za môjho pôsobenia, sa robili verejnou diskusiou občanov  v  KS TALIN, nikdy som s tým nemala problém. Je to na prospech obce  a ľudí, čo v nej žijú

5. Ako budete riešiť vrakunské dopravné zápchy?

Tie sa dajú riešiť len v spolupráci s mestom. Spoločne s občanmi vyvíjať tlak, na vybudovanie obchvatu od strany letiska. ( Ale to som presadzovala už v predchádzajúcom volebnom období, nakoniec to prezentovali vo Vrakunských listoch ako nápad terajších poslancov. Nemrzí ma to, keby boli niečo pozitívne s tým robili. Ale to bolo aj s kruhovým objazdom. Ja som to dotiahla až po podpísanie zmlúv s firmou, ktorá bola vybratá cez výberové konanie. Sama som musela interpelovať p. Ing. Tvrdú, kedy sa začne s výstavbou. Smotanu zlízal terajší starosta.)

6. Čo mienite spraviť s parkovaním vo Vrakuni?

O tom sme bavili spolu na Magistráte hl .m. Za ÚP som hlasovala preto, že som presvedčená, že objekt Žitavy už dožil. Slúži len na podporu alkoholikov a drogovo závislých. Roky sa o tom píše: nechce ju tam mať základná škola, gymnázium, ani občania. Len staré panie to vraj majú blízko do obchodu. ( Mňa tie drogy vo Vrakuni hnevajú asi najviac. Som za to, aby sa objekt zbúral. Aby sa tam postavilo podzemné a možno aj nadzemné parkovisko, a slušná občianska vybavenosť:  klub dôchodcov spolu s opatrovateľskou službou, lebo taká je kompetencia obce. Každá opatrovateľka má nárok na 30 dní dovolenky, ak opatrovaný nemá príbuzných, starostlivosť preberá obec. Také zariadenie so 6 jednoposteľovými izbami potrebujeme ako soľ. Aj dobré detské jasle, materskú školu, aby matky nebehali po celom meste keď sa vracajú z práce.

7. Aký je Váš postoj k vybudovaniu železničnej stanice vo Vrakuni?

Integrovaná doprava bola témou tohto volebného obdobia v celom meste. Neviem, či je potrebné stavať stanicu, stačil by prístrešok, ako pri električkách.

8. Čo urobíte pre mládež? Podporíte sprístupnenie školských dvorov pre mládež?

V mojom programe mám takýto zámer. Deti po vyučovaní by mali byť na školskom dvore, športovať, hrať sa. Musia byť pod dozorom. Aj ja som tak vyrastala. Na školských dvoroch boli športoviská (volejbalové, hádzanárske, malé futbalové, atletické dráhy. To nestojí tak veľa, aby sa to nedalo na školách znova vybudovať! (Prečo podporovať iba tenis? Lebo je to môj kamarát?….)

9. Budete súhlasiť s privatizáciou zdravotného strediska na Bebravskej ulici?

NIE! Žiadna obec by sa nemala zbavovať majetku, ktorý má slúžiť na prospech všetkým!

10. Budete súhlasiť s vyhradením len časti zelene na vodenie psov, takže ostatná zeleň bude patriť ľuďom?

S tým súhlasím. Len je potrebné citlivo vytipovať lokality v rámci sídliska. Aj mňa hnevá, keď niekto neuprace po svojom miláčikovi kôpky.

11. Ako vidíte budúcnosť lesoparku? Budete súhlasiť s výstavbou v jeho časti?

Všetci si musíme uvedomiť, že lesopark tvoria aj súkromné parcely bezprostredne pri komunikácii. V jednej časti CHZJD porozdeľovali svoj pozemok pracovníkom na záhradky. Tí si postavili chaty, prestavili na trvalé bývanie a pod., na základe čoho ostatným vlastníkom chceme brániť postaviť si rodinný dom pre vlastnú potrebu, alebo pre svoje dieťa? Rozhodne by som nesúhlasila s inou ako rodinnou výstavbou popri Podpriehradnej ulice.(V neupravenej časti lesoparku je navezená struska zo spaľovne do hĺbky)

12. Čo hodláte spraviť pre životné prostredie Vrakune, ktoré patrí k silne narušenému kvôli blízkosti veľkých znečisťovateľov: Slovnaft, OLO ….

Kedysi MČ Vrakuňa dostávala zo Slovnaftu príspevky pre školy. Deti chodili do školy v prírode. Prispievali aj na výlety, ktoré sme robili s dôchodcami po Slovensku.

13. Podporíte zavedenie takých pravidiel pre Vrakunské listy, aby slúžili ako verejnoprávne médium?

Podporím. Aj mne odopreli uverejniť článok. Také noviny, v ktorých sú iba obrázky celebrít Vrakune – NEPOTREBUJEME. Platené boli z našich daní, preto som za verejnoprávne médium.

14. Koľko miniete na predvolebnú kampaň – oficiálnu aj neoficiálnu?

Ešte to neviem. Bude to určite hlboko pod 600 Eur.

15. Môžete zverejniť svoje majetkové priznanie na www.politikaopen.sk?

Môžem. Nemám s tým problém. Dom sme postavili spolu s manželom, kolaudovali sme ho v r. 1975 r., ja vlastním  desať rokov staré Daevoo.

16. Chcete niečo dodať?

Čo dodať, vždy som budovala vzťah „Mestská časť – občania“ na čistote vzťahov medziľudských, obchodných, charitatívnych a čistote životného prostredia. Všetkým sa však vyhovieť nedá.

Tento obsah bol zaradený v Komunálne voľby 2010. Zálohujte si trvalý odkaz.

2 odpovede na Odpovede pani Lackovej, kandidátky na starostku

  1. Spätné upozornenie: Nájomné byty na mieste Žitavy postavíme aj proti vašej vôli | VRAKUNA.NET

  2. Agi povedal:

    Od Faturu a Peskovičovej sa nedá čakať nič dobré. Ani v skutkoch ani v rečiach. Ale mohol by sa tu možno vyjadriť na tieto otázky pán Vido a pán Mravík.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)