Odpovede pána Majdiaka, kandidáta na starostu

Položili sme všetkým kandidátom na starostu Vrakune 16 otázok. Tu sú odpovede pána Štefana Majdiaka:

1. Akú máte víziu ďalšieho rozvoja Vrakune?

a) Zameriam sa na vytváranie podmienok pre kvalitnejší a všestrannejší život mladej generácie a ostatných občanov Vrakune.

b) Postarám sa v spolupráci s občanmi o to, aby život a pobyt vo Vrakuni bol bezpečnejší.

c) Podporím rozvoj podnikateľských aktivít občanov mestskej časti v oblasti služieb.

d) Budem efektívne hospodáriť s prostriedkami a majetkom mestskej časti.

2. Aké konkrétne opatrenia zavediete pre sprehľadnenie činnosti miestneho úradu?

a) Vybudujem moderný a funkčný miestny úrad slúžiaci občanom Vrakune.

b) Vyhlásim výberové konanie na riadiace funkcie v rámci miestneho úradu.

c) Odtajním činnosť miestneho úradu pri plnení jeho úloh zverejňovaním na webovej stránke mestskej časti.

d) Prehodnotím úradné hodiny na miestnom úrade a viac ich prispôsobím potrebám občanov.

3. Aký máte postoj k ďalšej výstavbe bytov vo Vrakuni?

Negatívny.

4. Budete súhlasiť s vytvorením územných plánov zón na územia, ktoré nie sú zastavané, a to v spolupráci s občanmi?

Áno.

5. Ako budete riešiť vrakunské dopravné zápchy?

Konkrétne riešenie nepoznám. Poradím sa s občanmi a odbornou verejnosťou.

6. Čo mienite spraviť s parkovaním vo Vrakuni?

a) Zavediem do tejto oblasti poriadok. Zmapujem počet existujúcich parkovacích miest, počet a opodstatnenosť prenajatých parkovacích miest, platobnú disciplínu. Zverejním to na webovej stránke mestskej časti.

b) Poradím sa s občanmi a budeme hľadať riešenia.

7. Aký je Váš postoj k vybudovaniu železničnej stanice vo Vrakuni?

Kladný. Všetko však závisí od záujmu občanov Vrakune a Železníc Slovenskej republiky.

8. Čo urobíte pre mládež? Podporíte sprístupnenie školských dvorov pre mládež?

a) Všetko, čo budem schopný urobiť. Sprístupnenie samozrejme podporím.

b) Vypracujem koncepciu mestskej časti vo vzťahu k mladej generácii.

9. Budete súhlasiť s privatizáciou zdravotného strediska na Bebravskej ulici?

Iba v prípade, že to bude úplne posledné riešenie. Uprednostňujem prenájom majetku pred odpredajom.

10. Budete súhlasiť s vyhradením len časti zelene na vodenie psov, takže ostatná zeleň bude patriť ľuďom?

Jednoznačne áno.

11. Ako vidíte budúcnosť lesoparku? Budete súhlasiť s výstavbou v jeho časti?

Lesopark – oddychová zóna pre všetkých. Výstavba – nie.

12. Čo hodláte spraviť pre životné prostredie Vrakune, ktoré patrí k silne narušenému kvôli blízkosti veľkých znečisťovateľov: Slovnaft, OLO ….

Vypracujem v spolupráci s občanmi a odbornou verejnosťou stratégiu ochrany životného prostredia s dôrazom na jeho skvalitňovanie a nie jeho dehonestáciu ďalšou výstavbou.

13. Podporíte zavedenie takých pravidiel pre Vrakunské listy, aby slúžili ako verejnoprávne médium?

Áno.

14. Koľko miniete na predvolebnú kampaň – oficiálnu aj neoficiálnu?

1 500 EUR.

15. Môžete zverejniť svoje majetkové priznanie na www.politikaopen.sk?

Áno.

16. Chcete niečo dodať?

a) Budem spolupracovať s každým, kto má úprimný a nezištný záujem o rozvoj a lepší život vo Vrakuni.

b) Moje krédo: Perfektná služba občanovi a jeho maximálna informovanosť!

Tento obsah bol zaradený v Komunálne voľby 2010. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)