Terminál odpadov – ďalší zdroj znečistenia

V areály Slovnaftu plánuje firma ASA výstavbu skladiska nebezpečných odpadov. V tomto čase prebieha na Ministerstve životného prostredia hodnotenie vplyvov tohto zámeru na životné prostredie. Mal by tu byť sklad batérií, odpady obsahujúce PCB, budú sa tu vyparovať prchavé organické látky. V našej blízkosti tak pribudne ďalší zdroj znečistenia životného prostredia a pridá sa k Slovnaftu, spaľovni odpadov a výrobne asfaltových zmesí.

Stavba sa plánuje na Žitnom ostrove, kde každá havária znamená ohrozenie spodných vôd, podobne ako sa to deje v prípade Slovnaftu, ktorý už svojimi škodlivinami otrávil zdroj pitnej vody v Podunaských Biskupiciach.

Nejaké strohé informácie o skladisku nebezpečných odpadov si môžete pozrieť tu:

Informácia na enviroportály

Informácia na stránke Bratislavy

Zámer_ASA_Terminál odpadov.pdf (2870 kB)

Terminal odpadov 01.jpg (165,2 kB)

Terminal odpadov 02.jpg (184,5 kB)

Terminal odpadov 03.jpg (97,1 kB)

Terminal odpadov 04.jpg (83 kB)

Tento obsah bol zaradený v Zdravé prostredie. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)