Otvorený mejl poslancom: Nahraďte chýbajúcu detskú lekárku

Vážený pani poslankyňa / pán poslanec,

Chcem Vás požiadať o to, aby ste zabezpečili dodržiavanie svojho uznesenia 184/XII/2016 zo dňa 26.4.2016.

Podľa tohto uznesenia by mala byť v zdravotnom stredisku na Bebravskej 1 zachovaná zdravotná starostlivosť rovnaká, aká bola v čase prijatia tohto uznesenia.

Odvtedy však v stredisku ordinuje o jednu detskú lekárku menej. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Zdravotnícke stredisko Bebravská | Zanechať komentár

Vyjadrite svoj názor na bratislavský lesopark v stredu 30.11.

Verejnosť má možnosť zúčastniť sa verejnej diskusie, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 30.11.2017 o 16.00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.  Na stretnutí budeme diskutovať o mestských lesoch ako o zelených pľúcach Bratislavy, o rekreačných funkciách a infraštruktúre územia, ale aj o ďalších témach, dôležitých pre rozvoj lesoparku – o ochrane prírody, lesnom hospodárení, lesnej pedagogike či o mobilite v lesoparku. Radi privítame všetkých, ktorí sa o lesopark zaujímajú. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Anketa o lesoparku

Vyjadrite prosím svoj názor na rozvoj lesoparku v ankete na linku https://tinyurl.com/yc7fodn9 , do 10.12.2017

Podľa prvých výsledkov ankety patria k najčastejším návštevníkom lesoparku obyvatelia Nového Mesta spolu s Petržalčanmi a Staromešťanmi. Ukazuje sa však, že niet mestskej časti, ktorej obyvatelia by do lesoparku nechodili a nevedeli sa vyjadriť k jeho rozvoju. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Skládka CHZJD: Starosta by mal vyhlásiť stavebnú uzáveru

Pozrite si, v akej oblasti ležia tony jedovatého odpadu z CHZJD. Oblasť nie je presne určená, pretože vzorky neboli zobraté dostatočne husto.

Ide o nevyužívanú časť územia Vrakune. Ale už za starostky Lackovej sa tu začalo stavať. Sú tu nejaké výrobné prevádzky. Skládka zasahuje aj do záhradkárskej oblasti, kde sa veselo býva.

Ak starosta myslí vážne svoje odhodlanie vyriešiť problém skládky, mal by tu vyhlásiť stavebnú uzáveru. To znamená, že úrad by nemohol vydávať súhlas na výstavbu. Zatiaľ však Kuruc stavebnú uzáveru nevyhlásil. Prípadná pokračujúca výstavba by vraj mohla napomôcť ku špekuláciám, pretože pri sanácií skládky bude musieť štát nehnuteľnosti vykúpiť. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Skládka CHZJD: Nielen rakovina ale aj spontánny potrat alebo neplodnosť

Nemôžete mať deti alebo máte iné problémy spojené s narodením dieťaťa? Potom tieto problémy môžu byť spôsobené aj znečistením prostredia, v ktorom žijeme. Vrakuňa stojí v obkľúčení mnohých ton jedovatého odpadu, ktorý sa postupne dostáva do podzemnej vody alebo sa môže vylučovať do vzduchu.

Prečítajte si riziká, ktoré má na naše zdravie jedna z látok, ktoré prekročili hranicu nebezpečnosti pre človeka pri meraniach v okolí skládky jedovatého odpadu z CHZJD.

A pri tom, pre mnohé látky nebola v správe stanovená ani miera rizika, pretože nie sú určené referenčné hodnoty pre vypočítanie takéhoto rizika. Podobne nebolo vypočítané riziko aj pre kombinácie jedovatých látok, keďže kombinovaný účinok látok môže byť nebezpečný, aj keď jednotlivé látky nebezpečenstvo nepredstavujú. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Skládka CHZJD | Zanechať komentár

Skládka CHZJD: Zdroj jedovatého zamorenia aj na letisku a z ďalších dvoch skládok odpadu

Podľa záverečnej správy k skládke CHZJD žijeme obkľúčení skládkami jedovatého odpadu. Jeden zdroj jedovatých látok by mohol pochádzať z letiska, kde v minulosti zamorili pôdu a podzemné vody pohonné hmoty. Z tohto zdroja pochádza tetrachlóretén, ktorý namerali v podzemnej vode za Podunajskými Biskupicami a Vrakuňou.

Pod skládkou CHZJD smerom na Vrakunský lesopark sa nachádza ďalšia skládka. Tu bol navážaný jednak komunálny odpad, ako aj odpad zo spaľovne klasifikovaný ako nebezpečný. Podobne ako skládka CHZJD ani táto skládka nemala zaizolované dno a teda aj tu s najväčšou pravdepodobnosťou dochádza k lúhovaniu uloženého odpadu do podzemných vôd.

Za mestskou časťou Vrakuňa, v miestach kde sa vyskytuje kontaminačný mrak tetrachlóreténu bola v minulosti ďalšia skládka. Podľa registra environmentálnych záťaží bolo do depresie po ťažbe štrku a piesku na ploche asi 15 000 m2 uložených približne 30 000 m3 komunálnych, stavebných, aj odpadov z výroby. Nevieme pri tom, z akej výroby odpad pochádzal. Uložené odpady sú v kontakte s podzemnou vodou.

Prečítajte si podrobnosti zo správy: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Skládka CHZJD | Zanechať komentár

Skládka CHZJD: Podľa štúdie je najlepšie jedovaté materiály odstrániť

Podľa Záverečnej správy prieskumu vrakunskej skládky CHZJD je najlepšie jedovaté materiály odstrániť. Ministerstvo sa teda neriadi závermi štúdie, pretože ide cestou izolovania skládky.

Podľa štúdie však nie je možné úplne vyčistiť podzemné vody. Preto navrhuje aj izolovanie podzemnej vody od skládkou. Treba tomu asi rozumieť tak, že najlepšie je skládku odstrániť, ale znečistené podzemné vody bude potrebné ešte aj izolovať.

Prečítajte si niektoré zaujímavé časti zo štúdie: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Skládka CHZJD | Zanechať komentár

Prostitútka Vrakuňa

Za peniaze dá každému. Najjednoduchší spôsob ako sa dostať k zaujímavejšiemu politickému miestu v Bratislave je kandidovať za Vrakuňu. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Fejetóny a iné textíky | Zanechať komentár

Ftáčnik pre developerov

Veľkú zodpovednosť za prijatie zmien územného plánu Bratislavy nesie vtedajší primátor Milan Ftáčnik. Pripomeňme si len, čo všetko sa vtedy stalo: Ftáčnik pre developerov pre Denník N. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Svoreňová proti Bratislave, 5. časť: Hlasovanie za zbúranie PKO

Treba pripomenúť, že Svoreňová hlasovala za predaj PKO, čo viedlo samozrejme k jeho zbúraniu. Nesie tak tiež zodpovednosť za to, že Bratislava stratila tento verejný priestor určený pre kultúrne akcie. Hlasovanie o zbúraní sprevádzalo veľa čudných praktík, ako napríklad, že Nesrovnal predložil poslancom zmluvu na predaj až v deň, kedy sa konalo mestské zastupiteľstvo. Štandardne sa musia materiály preklad viacej dní pred zastupiteľstvom. Zámerom bolo pravdepodobne urobiť predaj veľmi rýchlo, aby Bratislavčania nemohli pindať, či nebodaj protestovať. Svoreňovej zdá sa takéto totalitné praktiky vyhovujú. Hlasovanie o PKO je len jedným z mnohých krokov, ktoré spôsobujú, že Bratislavčania prichádzajú o svoje mesto. Alebo vari niekto z nás Vrakunčanov využije služby hotela Sheraton?

Za predaj PKO hlasovali svorne Svoreňová aj Kuruc – obidvaja mestskí poslanci za Vrakuňu. Stalo sa to na mestskom zastupiteľstve v apríli 2016.

Viac o predaji PKO si prečítajte tu: Kuruc a Svoreňová hlasovali za predaj a následné zbúranie PKO.

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Svoreňová proti Bratislave, 4. časť: Nehlasovala za navýšenie ceny pri predaji pozemku pre Development

Pri ďalšom predaji pozemku Svoreňová nehlasovala za zvýšenie ceny pozemku, pozrite hlasovanie. Podľa pozmeňovacieho návrhu sa mala navýšiť cena pozemku z 170,89€ na 250€/m2, tak to navrhla finančná komisia. Mesto tak mohlo získať navyše 119.600€. Za pôvodnú nízku cenu hlasovala Svoreňová spolu so smerákmi. A spolu s nimi aj Martin Kuruc. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Čo robia naši poslanci a starosta | 1 Komentár

Svoreňová proti Bratislave, 3. časť: Nehlasovala za navýšenie ceny pri predaji pozemku pre Trajekt plus

Pri predaji pozemku pre spoločnosť z Dvořákovho nábrežia (Trajekt plus) navrhoval predseda fin. komisie zvýšiť cenu zo 150 na 200€/m2.  To neprešlo, Svoreňová sa tiež zdržala, pozrite hlasovanie. Ale za pôvodnú nízku cenu hlasovali Smeráci aj Svoreňová – to prešlo, pozrite hlasovanie. V tomto prípade prišlo mesto len o necelých 10.000€. Opäť Martin Kuruc a Svoreňová hlasovali svorne. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Čo robia naši poslanci a starosta | Zanechať komentár

Svoreňová proti Bratislave, 2. časť: Nehlasovala za nájom pozemkov pre americkú ambasádu

Svoreňová nehlasovala ani za prenájom pozemkov na Hviezdoslavovom námestí pre americkú ambasádu, tu je hlasovanie. Kvôli tomu prichádzame ročne o 480.000€. Od roku 2016 je to už spolu takmer milión eur, v roku 2016 totiž prestala platiť nájomná zmluva s americkou ambasádou. Prenájom pozemku spolu s cenou už Magistrát dohodol s Američanmi. Chýba len odsúhlasenie mestským zastupiteľstvom. Americká ambasáda by sa mala z Hviezdoslavovho námestia odsťahovať. Komerčné nájomné by mohla byť dosť silná motivácia na to, aby Američania uvoľnili kúsok Hviezdoslavovho námestia.

Ani JUDr. Ing. Martin Kuruc nehlasoval za nájom pozemkov v hodnote 480.000€ ročne, nebol vtedy prítomný. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Svoreňová proti Bratislave, 1. časť: Zdržanie sa pri predaji pozemku na mieste bývalého Steina

Svoreňová nehlasovala za navýšenie ceny pri predaji mestského pozemku o 408 tisíc eur a za vybudovanie parku za 105 tisíc eur. Mesto tak prišlo spolu o 513 tisíc eur. Pritom samotný investor ponúkol mestu takéto podmienky, aby urýchlil realizáciu svojho developerského projektu. Spolu zo Svoreňovou nehlasoval za tento pre mesto veľmi výhodný predaj ani náš starosta JUDr. Ing. Martin Kuruc. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Čo robia naši poslanci a starosta | Zanechať komentár

Prečo sú rôzne prechody pre chodcov na sídlisku a medzi rodinnými domami?

Vraj nie je dvojaký meter pre obyvateľov na sídlisku a v rodinných domoch. Avšak prechod pre chodcov na Priehradnej je urobený oveľa lepšie ako prechod pri škole na Železničnej. Pričom cez prechod na Železničnej prejdú denne stovky detí a hlavne ráno tu prejde veľa áut. Porovnajte sami: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Spanilá jazda k najväčšiemu bordelu v okolí Vrakune

Motorkári v sobotu 23.9. navštívili nielen jedovatú skládku CHZJD ale aj ďalšie skládky, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie.

Odborník na odpadové hospodárstvo upozornil na ďalšie skládky pri Moste pri Bratislave a pri Ivánke, ktoré vraj tiež nie sú dostatočne zabezpečené proti znečisteniu podzemných vôd. Skládka CHZJD vraj stále predstavuje neznáme nebezpečenstvo, pretože sudy, v ktorých sú jedu uložené sa postupne rozpadajú a do podzemia tak bude prenikať čoraz viac jedov. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Na zastupiteľstve bola zmena rozpočtu alebo aj 200.000-vý úver pre zdravotné stredisko

Starosta žiadal navýšiť investície do rekonštrukcie zdravotného strediska o 200.000€. Dôvodom má byť vybudovanie dvoch ďalších ambulancií alebo rekonštrukcia vodovodnej prípojky. 50.000€ má ísť na vybudovanie detskej pohotovosti. Navyše peniaze idú aj na rekonštrukciu priestorov pre Spokojné bývanie – pre Spoby sa minulo 215.000€. Je to viac ako na komplexnú rekonštrukciu pre vybudovanie 4 ambulancií, kde sa museli presťahovať lekári, aby vyprázdnili priestor pre Spoby.

Na zastupiteľstve bol a aj zmena rozpočtu. Nejaké peniaze by mali ísť pre rekonštrukciu škôl ako 10% účasť mestskej časti. Viac peňazí by malo ísť na kosenie a zimnú údržbu, napriek tomu, že kvôli dlhodobému suchu sa skoro vôbec nekosilo. Okrem zmien, ktoré starosta vysvetlil v dôvodovej správe, sú v zmene aj skryté úpravy: peniaze na rekonštrukciu areálov ZŠ a detských ihrísk sa znížili zo 100.000 na 30.000€. V návrhu, ktorý tu uvádzame, sú všetky zmeny vyznačené žltou farbou.

Okrem toho je v návrhu opäť aj predaj pozemku s plochou 2.000m2, ktorý vraj mestská časť nevie využiť, a asi sa ani využiť nesnažila. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Príďte v sobotu na Výjazd ku toxickým skládkam. Riešenia máme!

Nasadnite v sobotu 23.9. na akýkoľvek 2-kolesový dopravný prostriedok – motorka, bicykel, a zúčastnite sa Výjazdu ku toxickým skládkam. Začíname o 11:00 vo Varan rider na Žitavskej ulici 5. Na spanilú jazdu vyrážame o 12:00. Trasa je: skládka toxických odpadov vo Vrakuni, Most pri Bratislave a naspäť.

Už tretí rok organizujeme Výjazd, kvôli odstráneniu toxickej skládky, ktorá presakuje do spodných vôd. Na Výjazde sa zúčastni aj odborník na odstraňovanie skládok, aj s jeho pomocou aby sme chceli pomôcť vyriešiť tento problém.

Zistili sme ďalších deväť aktívnych skládok (!!!) v Bratislave a okolí, ktoré ohrozujú obyvateľov podobne ako skládka vo Vrakuni.

Výjazd s pokračovaním na jednu z aktívnych skládok má v spolupráci s miestnym úradom Vrakune a odborníkom za úlohu INFORMOVAŤ O RIEŠENIACH.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Zdravé prostredie | Zanechať komentár

Ďalšie suché stromy na Kazanskej

Zeleň usychá aj na Kazanskej ulici. Ďalších asi 9 mladých javorov vyschlo na Kazanskej ulici. Ide o veľmi pekné javory, ktoré tu bez ujmy rástli asi štyri roky. Javory boli zasadené ako náhradná výsadba. To ale neznamená, že ich môže nechať miestny úrad pod vedením starostu Kuruca nechať uschnúť.

Zdá sa, že miestny úrad nemá žiadnu akú-takú koncepciu starostlivosti o zeleň. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Vrakunská skládka: Župa by mala dať 350.000 eur na projekt odstránenia jedovatých látok

Prečítajte si ďalší článok o vrakunskej skládke:

http://www.teraz.sk/publicistika/freso-siman-skladka-vrakuna-bsk-sav/266296-clanok.html

Zdá sa, že skládka je dobrá predvolebná téma – vďaka bohu, že tu máme z času na čas voľby. Podľa Freša je potrebné jedy odstrániť a nielen zapuzdriť.

Zaradené v Zdravé prostredie | Zanechať komentár