Zbytočné opravy ciest

Vrakunskí poslanci sa rozhodli, že si konečne opravia cesty v rezidenčnej štvrti za Malým Dunajom. Kvôli opravám si vybrali úver 1 milión eur. Také obrovské množstvo peňazí na opravy ciest za Malým Dunajom si netrúflo žiadne predchádzajúce zastupiteľstvo. Proti úveru na opravu ciest sa postavili iba poslanci Štubniak a Prikryl sa zdržal.

Po kritike sa poslanci rozhodli, že zhruba 30% z týchto peňazí pôjde na opravu ciest na sídlisku.

Vďaka tomu sa opravila časť Železničnej ulice a ulica vedúca ku kostolu plus chodník a parkovisko.

Pre sídlisko však nemá oprava časti Železničnej a Poľnohospodárskej ulice veľký prínos, keďže tieto ulice boli aj tak v dobrom stave.

Poslanci neboli ochotní dať peniaze na oveľa akútnejšie problémy ako sú úplne chýbajúce športoviská pre mládež, parkovanie, cyklistické cesty a podobne. Musím tak trpieť kvôli tomu, že zopár ľudí chce mať za každú cenu opravené cesty vo svojom najbližšom okolí za Malým Dunajom. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Doprava | Zanechať komentár

Zo zdravotného strediska odišla detská lekárka – nedobrovoľne, predčasne a po týždňoch stresov

Rozhodnutie vrakunských poslancov má prvú obeť: doktorka Králiková nedobrovoľne odchádza zo strediska po tom, čo Spokojné bývanie trvalo na neprijateľných finančných podmienkach. Spokojnému bývaniu sa nepodarilo nájsť lekárku, ktorá by nahradila doktorku Králikovú. 850 pacientov zostalo bez lekárky, drvivá väčšina z nich zatiaľ o tom nevie.

Vrakunskí poslanci nevedia zabezpečiť dodržiavanie vlastného uznesenia. Poslanci ešte v apríli schválili prenájom zdravotného strediska Spokojnému bývaniu (SB). O zdravotníctvo vo Vrakuni sa tak stará firma, ktorá so zdravotníctvom nemá nič spoločné. Poslanci odsúhlasili regulované nájomné len do roku 2018. To jest do najbližších komunálnych volieb! Pomerne podrobné informácie o ekonomickej stránke zdravotného strediska budú odteraz starostlivo ukryté v účtovníctve SB. Kontrolu nebude mať kto robiť. Poslanci sa vzdali akéhokoľvek rozhodovania o stredisku. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Zdravotnícke stredisko Bebravská | Zanechať komentár

Nový návrh zmeny územného plánu je okresaný, aj tak však môže spôsobiť nárast počtu obyvateľov Vrakune o 7 tisíc

Poslanec Kugler sa chystá opäť predložiť návrh na zmenu územného plánu. Zmena by mala umožniť stavať domy do 4 poschodí vo východnej časti Vrakune. To by mohlo znamenať, že do Vrakune pribudne až 7.000 nových obyvateľov. Návrh sa vôbec nezaoberá dopadmi na Vrakuňu. Návrh je opäť urobený zle a nekonkrétne. Vrakunskí poslanci by mali bez akejkoľvek analýzy schváliť zmenu územného plánu. Pozrite si, kto môže zarobiť veľké peniaze na premene ornej pôdy na stavebné pozemky. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Ďalšia výstavba na sídlisku | Zanechať komentár

Poslanec Kugler navrhol megalomanskú výstavbu na poli za železničnou traťou

up04-hai-sVrakunský poslanec Ladislav Kugler navrhol na zastupiteľstve 27.9. zmenu územného plánu, ktorá okrem iného umožní zastavať plochu s výmerou 200 ha (!) malopodlažnými domami. Takáto výstavba by spôsobila nárast obyvateľov Vrakune o niekoľko tisíc! Zmenu navrhol bez toho, aby bola podložená urbanistickou štúdiou, ktorá by vyhodnotila vplyv takejto výstavby, napr. aj na kolabujúcu dopravu vo Vrakuni.

Našťastie poslanec Štubniak navrhol stiahnutie tohto bodu z programu, pričom argumentoval tým, že takéto vážne rozhodnutie sa musí poriadne prerokovať vo všetkých komisiách, čo sa však nestalo. Nakoniec Kugler stiahol svoj návrh zo septembrového zastupiteľstva, môžeme však očakávať, že sa objaví opäť už na decembrovom zastupiteľstve.

Kuglerov návrh je napísaný narýchlo, zle a tak, aby sa ľudia, ktorí sa nevyznajú v územnom plánovaní, nedozvedeli, že návrh umožňuje výstavbu obrovských rozmerov. Okrem toho napr. ľudia s priezviskom Kugler a Kuglerová môžu získať zmenou územného plánu niekoľkonásobné zvýšenie ceny svojich pozemkov.

Tu si pozrite návrh, ktorý predložil Kugler do zastupiteľstva: 20160927-mz-16-navrh-zmien-a-doplnkov-k-up Pokračovať v čítaní

Zaradené v Ďalšia výstavba na sídlisku | Zanechať komentár

Čo by vo Vrakuni mohlo byť pre mládež, ale nie je

ihr-ssKto chodí po Bratislave s trochu otvorenými očami si určite všimol, že iné mestské časti vybudovali množstvo pekných miest, kde môže mládež športovať. Na rozdiel od Vrakune, kde pre športovanie mládeže nič nie je.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Peniaze pre sídlisko, Športovisko Slatinská | 3 komentáre

Prečo vo Vrakuni nie sú športoviská pre mládež?

ihr-vazska-ssVrakunskí poslanci ignorujú vrakunskú mládež. Celková suma peňazí, ktorú venovali na športoviská a trávenie voľného času pre mládež za posledné desaťročia je pravdepodobne čistá nula. Nejaké peniaze sa ujdú pre detské ihriská, ale keď detí trochu vyrastú, akoby prestali pre poslancov existovať. Výsledkom je, že vo Vrakuni nenájdete miesto, kde by mohli mladí ľudia športovať alebo kde by sa cítili príjemne. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Peniaze pre sídlisko, Športovisko Slatinská | Zanechať komentár

Poslanec Štubniak opäť otvára tému skládky nebezpečných odpadov

skladkaV Živote vyšiel obsiahlejší článok, v ktorom Štubniak opäť bije na poplach kvôli ohrozeniu Žitného ostrova jedmi zo skládky vo Vrakuni: Ohrozená voda: Chemikálie zo skládky sa šíria na Žitný ostrov, úrady nevedia, kto má problém riešiť!. Odrazu sa niekoľko politických subjektov pokúša robiť kariéru na tom, že treba skládku riešiť, aj keď ani netušia, čo je to za skládku, ako vznikla, prečo je problematická. Lenže nik sa k nej nepostavil systémom – poďme niečo urobiť, hovorí v texte Štubniak. Štubniak kritizuje, že ministerstvo životného prostredia nie je schopné, resp. ochotné určiť, kto má skládku zlikvidovať. Kritizuje tiež navrhovanú metódu enkapsulácie, kedy by sa jedli neodviezli preč, ale by sa ohradili tak, aby neohrozovali spodné vody.

Zaradené v Skládka nebezpečných odpadov | Zanechať komentár

Budeme mať v Bratislave národný park Podunajsko?

Poslandunaj-park-01-sci bratislavskej župy jednohlasne podporili vznik národného parku pri Dunaji. Národný park by mal spojiť existujúce chránené územia od sútoku Moravy a Dunaja cez hlavné mesto, Dunajské luhy až po Veľkolélsky ostrov. Všetko však bude závisieť od vlády. Výsledkom národného parku má byť viac ľudí v týchto lužných lesoch, a ich väčšia ochrana. Inšpirovali sme sa tým, čo je v Rakúsku, kde je národný park turistickým lákadlom, povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Podunajsko, ktorého hlavným cieľom bude zachovať posledné zvyšky kriticky ohrozených biotopov. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Vrakunskí poslanci nie sú ochotní zrušiť výstavbu na mieste Žitavy

Petičný výbor inicioval stretnutie so starostom a poslancami, na ktorom chceli dosiahnuť zmenu územného plánu tak, aby nebolo možné stavať byty na mieste Žitavy. Nakoniec sa stretli s niektorými poslancami na komisii, ktorá má na starosti územný rozvoj. Stretnutia sa nezúčastnil starosta Kuruc, ktorý svojho času sľúbil petičiarom, že nedovolí výstavbu bytov na Žitavskej ulici. Poslanci neboli ochotní navrhnúť požadovanú zmenu územného plánu. Vo svojom liste predsedovi komisie Kuglerovi sa členka petičného výboru sťažuje, že neboli dôležití ani natoľko, aby dostali odpoveď na svoju požiadavku. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Čo robia naši poslanci a starosta, Žitava | Zanechať komentár

Prečítajte si, čo dnes schvaľovali vrakunskí poslanci

Tu si nájdete podrobné informácie o tom, čo poslanci schvaľovali na dnešnom miestnom zastupiteľstve. Sú tam napr. zaujímavé informácie o stave detských ihrísk a potrebe ich opráv. Bodaj by poslanci schválili peniaze na detské ihriská rovnako promptne, ako to urobili po predložení materiálu o oprave ciest za Malým Dunajom. Ďalej je tam pasport zberných dvorov. Tiež VZN o miestach pre volebné plagáty a iné plagáty. Dôležitý materiál je aj záverečný účet, t.j. informácia o hospodárení miestnej časti.

Zďaleka najdôležitejším bodom bol návrh na zmenu územného plánu. Súčasťou návrhu je napr. že sa zastavia pole za traťou s výmerou 200 ha malými domami – je to plocha dva krát väčšia ako súčasné sídlisko vo Vrakuni. Našťastie sa podarilo poslancovi Štubniakovi primäť predkladateľa Kuglera, aby tento návrh dnes stiahol z programu. Tejto téme sa ešte budeme venovať.

Tu sú materiály: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Čo robia naši poslanci a starosta, Ďalšia výstavba na sídlisku | Zanechať komentár

Zahraničné blues a domáce pivo v Podunajských Biskupiciach

rock 01V utorok 16.8. bol ďalší z koncertov v múzeu obchodu v Podunajských Biskupiciach. Tentoraz sme mohli počuť, aké blues hrajú v Holandsku v podaní kapely Leif de Leeuw Band. Išlo im to dobre, hrali väčšinou vlastné blues rockové kúsky. Vydráždili nás aj jedným blues v trojštvrťovom rytme a vzdali hold aj hudobným velikánom a nás potešilo krídelko od Hendrixa a dali sme si cigaru od Pink Floyd. Zahraničné blues rockové kúsky sme mohli prekladať domácim svetlým ležiakom 13°, pšeničnou štrnástkou, tmavým ležiakom 13° a 14-stupňovým ale-om. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Vrakunskí poslanci Kuruc a Svoreňová hlasovali za likvidáciu Železnej studienky

Naši poslanci v mestskom zastupiteľstve, JUDr. Ing. Martin Kuruc a Soňa Svoreňová, hlasovali za výstavbu, takmer trojnásobne zvýšenie ťažby dreva a väčšie množstvo áut na Železnej studienke. Urobili tak 30. júna krátko pred polnocou. Svojim hlasovaním zrušili uznesenie z roku 2014, ktoré chránilo Železnú studienku pred iným využitím ako na oddych v prírode. Proti rozhodnutiu sa ihneď ozvalo množstvo ľudí, následne niektorí poslanci tvrdili, že sa pomýlili. Primátor toto uznesenie zatiaľ nepodpísal. Ak by malo uznesenie platiť, musí ho buď podpísať primátor alebo ho musia poslanci ešte raz schváliť trojpätinovou väčšinou, čo sa pravdepodobne nestane.

Viac informácií napr: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Čo robia naši poslanci a starosta | Zanechať komentár

Víkend otvorených parkov a záhrad aj vo Vrakuni

PlagatVOPZ_2016_A3_LBude sa konať už tento víkend 10.-12.6. V rámci víkendu môžete navštíviť tieto záhrady: Záhrada Veľvyslanectva Ruskej federácie, Čitáreň U červeného raka, Františkánska kláštorná záhrada, Prüger-Wallnerova záhrada, Bratislavská Kalvária, Pálffyho palác, Kochova záhrada, Lisztova záhrada, Strmá cesta, Park a kaštieľ Veľký Biel, Galéria Záhrada, Jurajov dvor, SIKY Gardens Heaven, Park Svoradova a Vrakuňská komunitná záhrada:

vozp2

 

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

Seminár Aleje a stromoradia bude v piatok 10.6.

Tí, ktorí majú radi pekné, zelené okolie, sa môžu zúčastniť na seminári o význame a tvorbe alejí a stromoradí:

https://www.facebook.com/events/262289827448289/

Zaradené v Zdravé prostredie | Zanechať komentár

Skládka jedovatých odpadov: Nie zapuzdrenie ale úplné odstránenie

Skupina občanov vo Vrakuni sa snaží zmeniť postoj Ministerstva k riešeniu skládky, ktoré navrhuje zapuzdrenie skládky. Namiesto toho žiadajú úplné odstránenie jedovatých odpadov, ktoré ohrozujú nielen Vrakuňu ale aj strategickú zásobáreň pitnej vody na Žitnom ostrove.

Odstránenie skládky sa snažili presadiť aj na ďalšom okrúhlom stole venovanom skládke. Podrobnejšie informácie a video si pozrite tu:

Páni Občania odstraňujú nebezpečnú toxickú skládku pod Vrakuňou! Vyhrnuli rukávy a ..

Zaradené v Zdravé prostredie | Zanechať komentár

Takto to vyzeralo na 2. ročníku „Motovýjazdu k pitnej vode“

embedded by Embedded Video

Dňa 21.5.2016 sa uskutočnil už 2. ročník Motovýjazdu k pitnej vode. Spanilá jazda mala poukázať na problém s únikom chemikálii z toxickej skládky vo Vrakuni, ktorý ohrozuje nielen obyvateľov ale aj pitnú vodu na Žitnom ostrove. Má upozorniť hlavne na to, aby sa už konečne začalo s aktívnou sanáciou. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Zdravé prostredie | Zanechať komentár

Poslanci schválili prenájom zdravotného strediska a miliónový úver na opravu ciest

Poslanci na svojom aprílovom zastupiteľstve schválili prenájom zdravotného strediska Spokojnému bývaniu. Lekárom sa tak automaticky zdvihnú náklady o 20%, keďže budú musieť platiť DPH. Spokojné bývanie sa má presťahovať do zdravotného strediska na prvé poschodie. Lekári sa zase odtiaľto presťahujú do priestorov na prízemí, ktoré by malo SB zrekonštruovať.

Poslanci schválili aj miliónový úver na opravu ciest vo Vrakuni. Pôvodne mali ísť všetky peniaze na výstavbu ciest v rezidenčnej časti za Malým Dunajom. Teraz by malo ísť asi 30% z úveru aj na opravy chodníkov a ciest na sídlisku. Napr. by sa mala opraviť časť Železničnej ulice. Je otázne, či na sídlisku nie je sú akútnejšie problémy ako oprava Železničnej ulice.

Poslanci navyše schválili plán opráv ciest – všetky za Malým Dunajom, s cenou 2 milióny eur! Poslanci (až na dve výnimky) tak uskutočňujú hlavný bod svojho programu na toto volebné, ktorým je oprava ciest za Malým Dunajom. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Čo robia naši poslanci a starosta, Peniaze pre sídlisko, Zdravotnícke stredisko Bebravská | 3 komentáre

Zoznam psov zaevidovaných vo Vrakuni

Tu je zoznam psov, ktorý bol aktuálny v októbri 2015:

20160101 Zoznam psov

20160101 Zoznam psov

Vtedy bolo zaevidovaných 1298 psov. Príjem z dane za psa bol napr. v roku 2014 necelých 30.000 €. Pri bližšom pohľade do zoznamu a na to, koľko psov býva v najbližšom okolí, to vychádza, že zaevidovaný je každý štvrtý alebo piaty pes. To znamená, že na tejto dani nám vo Vrakuni unikajú desiatky tisíc eur. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Iné | Zanechať komentár

V sobotu 21.5.: Motovýjazdom k pitnej vode. Začnime s aktívnou sanáciou toxickej skládky!

20160516 Motojazda 01Dňa 21.5.2016 sa uskutoční už 2. ročník Motovýjazdu k pitnej vode. Spanilá jazda má poukázať na problém s únikom chemikálii z toxickej skládky vo Vrakuni, ktorý ohrozuje nielen obyvateľov ale aj pitnú vodu na Žitnom ostrove. Má upozorniť hlavne na to, aby sa už konečne začalo s aktívnou sanáciou.
Pokračovať v čítaní

Zaradené v Zdravé prostredie | Zanechať komentár

V stredu 11.5. o 17:00 bude okrúhly stôl o zdravotnom stredisku

20160510 ZS Okrúhly stôlOkrúhly stôl bude v kultúrnom dome na pešej zóne. Bude sa hovoriť o správe a nájme zdravotného stredisku na Bebravskej a vytvorení sídla Spokojného bývania v stredisku. Mali by sme sa dozvedieť o pláne presťahovať Spokojné bývanie do jedného krídla zdravotného strediska. Lekári by sa odtiaľto mali presťahovať do nevyužívaných priestorov na prízemí.

Pred pár týždňami schválili poslanci prenájom zdravotného strediska aj s lekármi Spokojnému bývaniu. Takisto schválili presťahovanie Spokojného bývania do zdravotného strediska. Poslanci sa týmto rozhodnutím v podstate vzdali kontroly nad zdravotným strediskom. Jediným, kto bude o stredisku teraz rozhodovať je starosta. Starosta má v stredu predstaviť plány so zdravotným strediskom. Do strediska by malo Spokojné bývanie investovať 500.000€, ktoré mu zostali po zrušení Vrakunskej rozvojovej sro

Zaradené v Zdravotnícke stredisko Bebravská | Zanechať komentár