Osud 850 detí bez detskej lekárky je poslancom ľahostajný

Komentáre k odpovediam poslancov: Nahraďte chýbajúcu detskú lekárku

Dve veci mi najviac chýbajú v odpovediach poslancov na moju výzvu, aby nahradili chýbajúcu detskú lekárku.

Poslanci neprejavili žiadny záujem o osud 850 detí, ktorí prišli o detskú lekárku. Ako by sa nič nestalo, že 850 detí prišlo o detskú lekárku.

Okrem toho sa poslanci vôbec nezaoberajú tým, že je dlhodobo porušované ich uznesenie, podľa ktorého mal zostať zachovaný rozsah zdravotnej starostlivosti v stredisku, bez výnimky. Akoby vôbec nič neznamenalo, že sa nedodržiava uznesenie.

Poslanec Zajíček vo svojej odpovedi prejavil ochotu zistiť viacej o tomto probléme od ľudí, ktorí majú zdravotné stredisko na starosti. Nedostal som nijakú odpoveď, aj keď som sa poslanca na to priamo mejlom opýtal. Tešil som sa, že pán poslanec urobí niečo pre sídlisko. Keďže Zajíček kandidoval vo voľbách v 2. volebnom okrsku, napriek tomu, že býva v 1. volebnom okrsku na Ihličnatej ulici. Do 2. okrsku patrí väčšina sídliska a územne tu patrí aj zdravotné stredisko. Tešil som sa márne.

Poslanec Šindler píše, že ambulancie detských lekárok boli prerobené na 2-priestorové. V detskej časti však nie je vidno žiadny stavebný zásah, t.j. vôbec nič sa tam nezmenilo. Neviem, či som slepý alebo poslanec nepozná situáciu v stredisku.

Poslanec Czaja nepíše, prečo nie je v zdravotnom stredisku tretia detská lekárka, aj keď prebehlo niekoľko rokovaní s potenciálnymi lekármi. Napriek tomu, že si overoval aktuálny stav u starostu a konateľky SB. Ani nepíše o tom, prečo sme museli prísť o detskú lekárku.

Poslankyňa Murcinová píše doktorka Králiková odišla zo strediska plánovane a dobrovoľne. To je úplne v rozpore s informáciami, ktoré mám ja: doktorka plávala ešte zopár rokov liečiť deti. Podrobne tento prípad popisujem v článku Zo zdravotného strediska odišla detská lekárka – nedobrovoľne, predčasne a po týždňoch stresov. Neviem, ako je možný takýto rozpor v informáciách – ale dlhodobo mám pocit, že poslanci všeobecne nemajú príliš veľa pravdivých informácií o zdravotnom stredisku. Je to škoda, pretože dobré rozhodnutie nie je možné urobiť bez kvalitných podkladov.

Je otázne, či Spokojné bývanie zabezpečí tretiu detskú lekárku, tak ako to píše Šindler a Czaja. Pokiaľ viem, už bol jeden pokus o získanie lekárky, ale bol neúspešný. Spokojné bývanie prepáslo možnosť rýchlo zabezpečiť náhradu za doktorku Králikovú, ktorá by prebrala aj 850 jej pacientov. Takto musí prípadná nová detská lekárka začínať od nuly, čo nemusí byť rentabilné. Ale preniesť zdravotnú starostlivosť na Spokojné bývanie, ktoré sa nezodpovedá Vrakunčanom, môže prinášať zhoršovanie zdravotnej starostlivosti, tak ako to už pociťujeme.

Poslanci sa vôbec nezaoberajú tým, či musela odísť detská lekárka. Či nie je možné robiť rekonštrukciu tak, aby žiadna detská lekárka nemusela odísť. Vzhľadom na to, že v detskom oddelení sa nerobili žiadne stavebné opravy, mám dojem, že sú to jednoducho výhovorky – rekonštrukcia zdravotného strediska nie je dôvod na to, aby tu chýbala jedna detská lekárka.

Ani jeden z poslancov sa nevyjadril k tomu, že sa nedodržiava uznesenie Miestneho zastupiteľstva. Sú to väčšinou kritici súčasnej slovenskej politiky, korupcie a klientelizmu. Sami však neukazujú lepšiu alternatívu, ktorá by priniesla dodržiavanie zákonov.

Toto všetko mi len opäť potvrdzuje môj dojem, že osud zdravotného strediska je pre týchto poslancov ľahostajný. Bolo to vidno od začiatku, keď sa snažili starostlivosti o zdravotného strediska zbaviť.

Kto je zodpovedný za dodržiavanie uznesenia, že v stredisku má zostať zachovaný rozsah zdravotnej starostlivosti? Je to pravdepodobne starosta Kuruc, ktorý predstavuje valné zhromaždenie v Spokojnom bývaní, t.j. najvyšší orgán.

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Zdravotnícke stredisko Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)