Ako prebieha rekonštrukcia zdravotného strediska

Do zdravotného strediska sa nakoniec naleje až 800 tisíc eur. Z toho však 200 tisíc ide na rekonštrukciu sídla Spokojného bývania.  Spokojné bývanie požiadalo o úver v hodnote 200 tisíc eur.  Za tieto peniaze sa vytvorilo 6 ambulancií, do ktorých sa presťahovali lekári z priestorov strediska, do ktorých sa pre zmenu nasťahuje Spokojné bývanie. Má sa postaviť výťah, zatepliť fasáda a strecha, vymeniť okná a dvere. Koketuje sa so zriadením detskej pohotovosti.

Plánované opravy boli rozložené do 4 etáp:

 1. stavebné úpravy pre vytvorenie štyroch ambulancií so zázemím (na prízemí objektu, doteraz nevyužívaná časť ZS), PD bola odovzdaná dňa : 17.10.2016
 2. vstavba výťahu, PD bola odovzdaná dňa : 6.2.2017
 3. stavebné úpravy pre vytvorenie sídla spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. (priestory nad lekárňou, na poschodí), PD bude odovzdaná do : 28.2.2017
 4. zateplenie fasády, obnova strechy, výmena okien a dverí, úpravy interiéru objekt, PD bude odovzdaná do 30.4.2017.

Okrem toho mimo plánované opravy:

 • Urobilo sa nové pripojenie na vodu a odpad, kvôli tomu, že realizačná firma zistila po vykopaní, že pôvodné rozvody sú v havarijnom stave.
 • Vytvorili sa ďalšie dve nové ambulancie v uvoľnenom byte, takže v stredisku vzniklo 6 ambulancií.
 • Zväčšila sa plocha pre priestory Spokojného bývania. Prečo sa musela zväčšovať plocha?
 • Rekonštrukcia schodiska.
 • Mali by sa urobiť stavebné úpravy na detskom oddelení, aby sa tam mohla zriadiť detská pohotovosť. V inom dokumente zo zastupiteľstva sa však spomína, že je nepravdepodobné, že by niekto dostal povolenie na zriadenie detskej pohotovosti, keďže ministerstvo teraz znižuje ich počty. Uvidíme.

V stredisku vzniklo 6 nových ambulancií, pôvodne mali vzniknúť len 4 ambulancie v priestoroch, ktoré sa doteraz v stredisku nevyužívali. Neznamená to však, že počet ambulancií sa zväčšil, pretože mnohé ambulancie sa zrušili a na ich mieste vzniklo sídlo Spokojného bývania.

Treba podotknúť, že budova strediska má slúžiť výlučne na zdravotné účely, takže Spokojné bývanie tam nemá čo hľadať. Tomuto sa tu ešte budeme venovať.

Operatívne sa riešili ďalšie menšie opravy a úpravy – ako napr.

 • výmena vnútorných skiel svetlíkov, ktoré nebolo možné vyčistiť,
 • nástrek feálových podhľadov, ktoré sa taktiež nedali vyčistiť.
 • Momentálne sa pripravuje maľovanie chodieb, včítane dverí, výmena označení ambulancií, reklamné tabule a renovácia mobilára v čakárňach.

Peniaze

Do zdravotného strediska má ísť až 850 tisíc eur. Z toho však 215 tisíc ide na rekonštrukciu sídla Spokojného bývania.

600 tisíc eur na rekonštrukciu strediska má zaplatiť Spokojné bývanie. Ide však o obecné peniaze, ktoré zostali na účte SB po zlúčení s bývalou obecnou Vrakunskou rozvojovou sro.

Spokojné bývanie požiadalo o úver v hodnote 200 tisíc eur. Kvôli splácaniu úveru by malo SB splácať mestskej časti polovičný prenájom počas dvoch rokov.

Mestská časť týmto poskytla Spokojnému bývaniu dotáciu 215 tisíc eur. SB namiesto aby prinášalo zisk mestskej časti, od nej vyťahuje peniaze. Riešenie tohto paradoxu však určite nie je to, že sa mestská časť zbaví SB, ako sa o to pokúšali poslanci so starostom.

Spokojné bývanie musí platiť Vrakuni ročný prenájom 36.000 eur. SB si však môže vyberať prenájom od lekárov – od pôvodných lekárov vo výške ako bolo pôvodné, aj to len asi do istého času (koncu volebného obdobia, prečo asi). Od nových lekárov môže vyberať komerčné nájomné – to znamená ľubovoľné. Toto môže byť kameň úrazu, keďže sa komerčné nájomné sem normálni lekári asi neprídu.

Náklady na stredisko by mali byť takéto:

Tento obsah bol zaradený v Zdravotnícke stredisko Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)