Odpovede poslancov: Nahraďte chýbajúcu detskú lekárku

Prinášam odpovede poslancov na otvorený mejl. V mejly som žiadal, aby zabezpečili dodržiavanie svojho uznesenia o tom, že v zdravotnom stredisku zostane starostlivosť rovnaká, aká bola pred jeho prenajatím Spokojnému bývaniu. Pretože v zdravotnom stredisku odvtedy chýba jedna detská lekárka. Na mejl odpovedali poslanci Zajíček, Šindler, Czaja a poslankyňa Murcinová.

Marek Zajíček

Tiež máme detskú lekárku v tom istom stredisku (MUDr. Pokorná), napíšem v tejto veci konateľke spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., ktorá má objekt v nájme, aké kroky urobili smerom k tomu, aby do polikliniky získali pediatra namiesto MUDr. Králikovej, rovnako sa na to spýtam aj poslancov, ktorí sú v dozornej rade spoločnosti SPOBY.

Odchádzam teraz pracovne mimo Bratislavu, ale budúci týždeň túto vec preberiem so starostom a na zastupiteľstve 12.12. sa následne budem informovať na plnenie uznesenia.

(30.11.2017)

Milan Šindler

Situáciu s detskými lekármi v ZS Bebravská poznám už 30 rokov,  čo tam moje 4 deti od vtedy vyšetrujú pripadne liečia.

Teraz najmladší Milanko 11r. po odchode do dôchodku Mudr.  Králikovej prešiel pod Mudr. Pokornú.

V súčasnosti prebieha v celom ZS rozsiahla rekonštrukcia vnútorných priestorov ,rozvodov,  okien a zateplenia.

Existujúce ambulancie detských lekárok boli prerobené na dvojpriestorové,  namiesto jednopriestorových , čo prinesie časovú úsporu pri príprave na vyšetrenia ako i samotné vyšetrenia, nakoľko  môžu tieto činnosti prebiehať súbežne so sestričkou a  lekárkou.

Ordinácia pre tretieho pediatra sa zabezpečí prerobením existujúcich pomocných priestorov , ktoré týmto  ostali  nevyužité.

Momentálne však pri prebiehajúcej rekonštrukcii ZS nie je možné rozšíriť ordináciu o ďalšieho pediatra.

Uvedomujeme si   potrebu aj tretej detskej ambulancie, preto zodpovední pracovníci úradu MČ budú intenzívne rokovať tak , aby  po ukončení všetkých prác v Júni 2018 bolo pripravené ZS prijať aj tretieho pediatra.

(1.12.2017)

Ľubomír Czaja

Ďakujem za Váš podnet. Aktuálny skutkový stav som si overil u pani Adamovej, konateľky Spokojného Bývania, aj u pána starostu pána Kuruca.

Priestory po MUDr. Králikovej sú, samozrejme, naďalej určené pre zdravotnú starostlivosť. Prebehlo niekoľko rokovaní s rôznymi lekármi, ktorí prejavili prvotný záujem o zriadenie ordinácie, primárne sa do týchto priestorov plánuje ordinácia pediatra.

Technické a zmluvné rozdelenie priestorov v tejto časti je však spravené veľmi nevhodne, a je potrebné urobiť určité úpravy. Aj preto sa začalo pracovať na príprave rekonštrukcie týchto priestorov, aby sa zlepšil stav nielen pre lekárov, ale aj pre pacientov. Taktiež treba vyhovieť súčasným normám a predpisom.

Od leta tohto roku používajú obvodní a odborní lekári zrekonštruované priestory v prízemnej časti. Realizuje sa výstavba výťahu pre pacientov s potrebou prístupu do ordinácií a rehabilitačného strediska na prvom poschodí, oprava rozvodov tepla a vykurovacieho systému, robila sa oprava kanalizácie. V budúcom roku je naplánovaná realizácia opravy obvodových múrov zdravotného strediska aj s jeho zateplením.

Keďže je celé zdravotné stredisko v režime rekonštrukcie, počas jej realizácie je potrebná súčinnosť, trpezlivosť a spolupráca zainteresovaných pracovníkov, lekárov, ale aj od pacientov.

(1.12.2017)

Alena Murcinová

Ospravedlňujem sa za neskoršiu reakciu, ale váš e-mail som mala v spamoch. Viem, že už ste dostali odpoveď na svoj podnet, preto sa nebudem viac k tomu vyjadrovať. Musela by som napísať totiž to isté.

Nedá mi však, aby som nereagovala na niektoré vaše poznámky.

K pani doktorke Králikovej som totiž chodila 18 rokov so svojimi deťmi a potom až do jej odchodu k nej  chodili chlapci sami. Preto som vedela dostatočne včas o tom, že pani doktorka odchádza a osobne som sa s ňou bola rozlúčiť.

Pani doktorka neplánovala tam ďalej zostať. Ale vôbec to nebolo z dôvodu, že sa jej niečo nepáčilo. Jednoducho sa rozhodla už odísť do dôchodku. Dobrovoľne, nikto ju k tomu nenútil.

A mimochodom 3 detské lekárky tam neboli len v apríli, ale aj v máji,… Pani doktorka ukončila svoju činnosť 30.novembra 2016.

(2.12.2017)

Tento obsah bol zaradený v Zdravotnícke stredisko Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)