Skládka CHZJD: Nielen rakovina ale aj spontánny potrat alebo neplodnosť

Nemôžete mať deti alebo máte iné problémy spojené s narodením dieťaťa? Potom tieto problémy môžu byť spôsobené aj znečistením prostredia, v ktorom žijeme. Vrakuňa stojí v obkľúčení mnohých ton jedovatého odpadu, ktorý sa postupne dostáva do podzemnej vody alebo sa môže vylučovať do vzduchu.

Prečítajte si riziká, ktoré má na naše zdravie jedna z látok, ktoré prekročili hranicu nebezpečnosti pre človeka pri meraniach v okolí skládky jedovatého odpadu z CHZJD.

A pri tom, pre mnohé látky nebola v správe stanovená ani miera rizika, pretože nie sú určené referenčné hodnoty pre vypočítanie takéhoto rizika. Podobne nebolo vypočítané riziko aj pre kombinácie jedovatých látok, keďže kombinovaný účinok látok môže byť nebezpečný, aj keď jednotlivé látky nebezpečenstvo nepredstavujú.

Tetrachlóréten

Do organizmu sa dostáva inhaláciou kontaminovaného vzduchu, priamym kontaktom s pokožkou a konzumáciou kontaminovanej potravy a pitnej vody.

Prvým krokom biotransformácie tetrachlóreténu je formulácia epoxidu, ktorý predstavuje potenciálny karcinogén pre človeka.

Najohrozenejšími orgánmi sú pečeň a obličky najmä cestou inhalácie a dermálnou cestou a CNS inhalačnou cestou.

Epidemiologické testy na pracovníkoch potvrdili súvislosť medzi inhaláciou tetrachlóténu a zvýšením rizika spontánneho potratu, neplodnosť.

Túto látku máme v podzemnej vode na území za železničnou traťou v tesnej blízkosti sídliska a pod časťou sídliska pri Malom Dunaji.

Takto sa už šíri tetrachlóretén: 

Pozrite viacej o tetrachlóreténe: 52_CAS__127-18-4

Podľa záverečnej správy sú látky, pre ktoré nebolo možné vyhodnotiť nebezpečenstvo, pretože nie sú stanovené hodnoty, kedy je látka pre zdravie alebo životné prostredie nebezpečná. Platí to v prípade týchto látok: 1,2 dichlórbenzénu, beta HCH, delta HCH, epsilon HCH, atrazínu, atrazínu 2 hydroxy, chloridazonu, chloridazon desfenylu, atratonu, lenacilu, tiabendazolu, toluénu, xylénu, chlórbenzénu, 1,2 dichlórbenzén, 1,2 dichlórbenzénu, 1,2,4 trichlórbenzénu, tetrachlórbenzénu, fenantrénu, delta HCH, prometrínu, ametrínu, epsilon HCH, atrazínu, atrazínu 2 hydroxy, chloridazonu, chloridazon desfenylu, olova, ortuti a C10-C40.

Tento obsah bol zaradený v Skládka CHZJD. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)