Na zastupiteľstve bola zmena rozpočtu alebo aj 200.000-vý úver pre zdravotné stredisko

Starosta žiadal navýšiť investície do rekonštrukcie zdravotného strediska o 200.000€. Dôvodom má byť vybudovanie dvoch ďalších ambulancií alebo rekonštrukcia vodovodnej prípojky. 50.000€ má ísť na vybudovanie detskej pohotovosti. Navyše peniaze idú aj na rekonštrukciu priestorov pre Spokojné bývanie – pre Spoby sa minulo 215.000€. Je to viac ako na komplexnú rekonštrukciu pre vybudovanie 4 ambulancií, kde sa museli presťahovať lekári, aby vyprázdnili priestor pre Spoby.

Na zastupiteľstve bol a aj zmena rozpočtu. Nejaké peniaze by mali ísť pre rekonštrukciu škôl ako 10% účasť mestskej časti. Viac peňazí by malo ísť na kosenie a zimnú údržbu, napriek tomu, že kvôli dlhodobému suchu sa skoro vôbec nekosilo. Okrem zmien, ktoré starosta vysvetlil v dôvodovej správe, sú v zmene aj skryté úpravy: peniaze na rekonštrukciu areálov ZŠ a detských ihrísk sa znížili zo 100.000 na 30.000€. V návrhu, ktorý tu uvádzame, sú všetky zmeny vyznačené žltou farbou.

Okrem toho je v návrhu opäť aj predaj pozemku s plochou 2.000m2, ktorý vraj mestská časť nevie využiť, a asi sa ani využiť nesnažila.

Zastupiteľstvo sa konalo 19.9.2017.

Tu si stiahnite materiály so zastupiteľstva:

Bod-2-Kontrola-formulácie-uznesení-z-MZ-27.06.2017
Bod-3-Kontrola-plnenia-uznesení
Bod-4-Kontrola-vybavovania-sťažností-a-petícií-za-I.-polrok-2017
Bod-5-Kontrola-plnenia-opatrení-poskytnuté-dotácie-v-roku-2015
Bod-6-Návrh-na-udelenie-odmeny-kontrolórke-I.-polrok-2017
Bod-7-Správa-o-výsledkoch-Okrskovej-stanice-MsP-Bratislava-Ružinov-za-r.-2016
Bod-8-Rekonštrukcia-ZS-Bebravská
Bod-9-Informácia-o-hospodárení_30062017_FV-21.8.
Bod-10-Návrh-na-I.-zmenu-rozpočtu-MČ-BA-Vrakuňa
Bod-11-Rekonštrukcia-telocvične-ZŠ-Železničná
Bod-12-Návrh-na-fin.-príspevok-ZŠ-Žitavská
Bod-13-Návrh-na-fin.-príspevok-ZŠ-Rajčianska
Bod-14-Návrh-na-fin.-príspevok-ZŠ-Železničná
Bod-15-Vyhlásenie-zámeru-na-predaj-resp.-prenájom-pozemku-3168-12
Bod-16-Vyhlásenie-zámeru-na-prenájom-pozemkov-pri-BVS-na-Ráztočnej
Bod-17-Zamer-na-predaj-stavby-a-pozemku-3648-152-komplet
Bod-18-Predj-pozemku-Nachtmann
Bod-19-Prenájom-pozmekov-Tóthová-na-Ihličnatej-ul.
Bod-20-Prenájom-NP-Gujberova
Bod-21-Návrh-na-predaj-novovytvoreného-pozemku-na-Arménskej-ul.-v-BA
Bod-22-Zverenie-MŠ-Bodvianska-4
Bod-23-Návrh-na-mimosúdne-vysporiadanie-pozemkov-Fieberová-Fule
Bod-24-Správa-komisie-mandátovej-oznámenia
IM-1-Informacia-o-rozpoctovom-hospodareni-MCBA-Vrakuna-2
Pozvánka-MZ-19.09.2017

Tento obsah bol zaradený v Iné. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)