V utorok na zastupiteľstve o správe Spokojného bývania alebo aj predaj obecných pozemkov

Pozrite si o čom budú v utorok 27.6. rokovať poslanci Miestneho zastupiteľstva. Na programe je napr. výročná správa Spokojného bývania alebo aj záverečný účet – to jest ako hospodárila mestská časť minulý rok. Ďalej je tu predaj obecných pozemkov. Tiež by mali poslanci odmietnuť výstavbu hokejovej haly v mestskej časti.

Starosta Martin Kuruc navrhuje aj predaj obecným pozemkov, dôvod je podľa neho, že ich mestská časť nevyužíva. V dôvodovej správe však nerozoberá, či by ich mestská časť nevedela využiť, či by tu napr. nemohlo byť detské ihrisko alebo nejaké verejné športovisko, ktoré v tejto časti  s rodinnými domami asi veľmi chýbajú. Predaj obecného majetku nie je určite dobré – mestská časť má stále menej verejných priestorov, kde by realizovala verejné funkcie. Zbavuje sa tejto možnosti aj do budúcnosti, zanec hávame tak svojim potomkom zlé dedičstvo. Určite by bol v tomto smere lepší dlhodobý prenájom.

Na zastupiteľstve ja návrh na odmietnutie ponuky výstavby hokejovej haly v našej mestskej časti – dôvodom sú vysoká prevádzkové náklady, ktoré by musel platiť mestská časť. Zdá sa, že toto je veľmi rozumné rozhodnutie.

Tu je zoznam materiálov:

Tu si ich môžete stiahnuť:

Bod-2-Kontrola-formulácie-uznesení-z-MZ-02.05.2017
Bod-3-Priebežná-kontrola-plnenia-uznesení (1)
Bod-5-Návrh-plánu-kontrolnej-činnosti-na-II.-polrok-2017
Bod-6-Záverečný-účet-komplet
Bod-7-Výročná-správa-Spokojné-bývnie
Bod-8-Stanovisko-k-návrhu-VZN-verejná-zeleň- (1)
Bod-8-Stanovisko-k-návrhu-VZN-verejná-zeleň-
Bod-9-Návrh-Štatútu-Denného-centra-Malý-Dunaj
Bod-10-Materské-centrum-Rybka-
Bod-11-Predaj-časti-pozemku-Martina-Majerová
Bod-12-Predaj-pozemku-Fürst
Bod-13-Predaj-pozemku-Patrovičová
Bod-14-Predaj-pozemku-Arul-s.r.o.
Bod-15-Stánok-v-Lesoparku-prenájom-Rusnáková-
Bod-16-Prenájom-časti-pozemku-Domašská-ul
Bod-17-Mimosúdne-vysporiadanie-Fieberová
Bod-18-Zámer-výstavby-športovej-haly
Bod-19-Správa-o-výsledkoch-práce-a-činnosti-Okrskovej-stanice-MsP-Bratislava-Ružinov-za-r.-2016
Bod-20-Pentagón-a-Tallin
Bod-21-Voľba-prísediaceho-OS-BA-II.
Bod-22-Schválenie-KRIS
Bod-23-Rôzne-Zmena-názvu-ulice
IM-č.-1-Pohľadávky-31.03.2017_MZ
Pozvánka-MZ-27.06.2017 (1)

Tento obsah bol zaradený v Čo robia naši poslanci a starosta. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)