Uznesenie za 160 miliónov eur – na zastupiteľstve budú schvaľovať ďalšiu výstavbu veľmi čudným uznesením

Poslanec Kugler sa nevzdáva svojho zámeru stavať vo Vrakuni ďalšie byty. Návrh, ktorý ide na zastupiteľstvo je (našťastie) opäť okresaný – na niektorých plochách je výstavba obmedzená len na rodinné domy. Trúfam si povedať, že je to aj výsledok kritiky na našej stránke. Tu si pozrite návrh: 20161213 MZ 542-555 bod č. 24 Zmena územného plánu

Uznesenie je stále urobené zle a klamlivo. Uznesenie sa priamo odvoláva na pripomienky z komisií, ktoré však nie sú súčasťou uznesenia, ani nie sú dokonca k materiálu pripojené, takže nikto presne nevie, o aké pripomienky ide.

Vraj by sa malo presné využitie územia spresniť na základe štúdií alebo územného plánu zóny. Uznesenie je však už konečné a žiadne štúdie už nebude možné zohľadniť! Takisto nie je napísané, pre akú časť územia by sa mal územný plán zóny vypracovať! Takto sformulované uznesenie je asi na hrane ústavnosti.

Zdá sa, že predkladatelia sa vôbec nestarajú o to, aké dopady bude mať prílev ďalších obyvateľov do Vrakune. A už vôbec sa neunúvajú informovať o takýchto závažných zmenách, napr. na stránkach Vrakunských novín.

Starosta JUDr. Ing. Martin Kuruc opäť nepripojil zápisnice z komisií k bodu programu o zmene územného plánu. Ani samotní poslanci nedostali tieto informácie, keďže oni majú rovnaké materiály, aké sú na stránke. Rovnako starosta nezverejnil zápisnicu komisie k rovnakému návrhu v septembri – vtedy som si ju musel vypýtať na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Pritom uznesenie sa priamo odvoláva na pripomienky z komisií, ktoré však nie sú k materiálu pripojené(‼!). Vyzerá to tak, že si niekto necháva otvorené dvere na zmeny aj po schválení uznesenia poslancami. To ale už zaváňa porušovaním ústavy.

Uznesenie vytvára dojem, že sa ešte spresní, kde budú stáť domy, kde bude občianska vybavenosť a kde napr. budú územia pre šport. Napr. k najväčšej ploche, kde by mohli vyrásť 4-poschodvé bytové domy je pripísané, že možnosti využitia územia overí štúdia.

Pritom ale vrakunskí poslanci majú urobiť v utorok 13.12. konečné rozhodnutie. Potom by už mali jednať len mestskí poslanci, ktorí by mali schváliť rovnaký návrh, aký je v uznesení. Štúdie už nebudú mať žiadny vplyv na rozhodovanie. Na dôvažok návrh ani neukladá vypracovanie štúdie ani nenavrhuje vyčleniť v rozpočte peniaze na štúdie. Zdá sa, že zmienka o štúdiách je určená pre naivných vrakunčanov.

Podobne by sa mali niektoré veci spresniť v územnom pláne zóny. Nie je napísané, pre ktorú časť by sa mal vypracovať územný plán zóny. V uznesení sa spomína, že niektoré pripomienky by sa zapracovať do územného plánu zóny, v uznesení však nie je napísané, ktoré pripomienky. Zdá sa, že si z nás Kuruc robí úplne srandu! Pripomienky sú len v dôvodovej správe, dôvodová správa ale nie je právne záväzná! No a okrem toho pripomienky z komisií nie sú k materiálu vôbec priložené.

Pri tom, ak by naozaj Kuruc chcel vypracovať územný plán zóny, mal by ho dať aj do samotnej zmeny územného plánu. Potom by mestskí poslanci schválili zmenu územného plánu s tým, že pre vymedzenú plochu vypracuje mestská časť územný plán zóny. A až následne by mestská časť vypracovala územný plán zóny. V opačnom prípade hrozí to, že územný plán zóny je odlišný ako územný plán a vzniká právna neistota, podľa ktorého z nich sa má stavebný úrad riadiť.

Nejde však len o čudné uznesenie: Poslanci by mali urobiť svoje konečné rozhodnutie bez toho, že by mali akékoľvek odborné podklady o dopade zmeny na život vo Vrakuni. Pritom nikto netuší koľko nových obyvateľov a koľko áut prinesie táto zmena. Nemáme ani potuchy, koľko rôznych investícií zo strany mestskej časti si bude zmena vyžadovať.

Na dôvažok takéto životne dôležité uznesenie by sa malo schváliť bez toho, že by sme boli o ňom informovaní. To sú s prepáčením komunistické praktiky. Vo Vrakunských novinách sa môžeme dočítať o tom, čo všetko skvelé pre nás starosta Kuruc urobil, ale dôležité informácie ignorujú. Šéfredaktorom Vrakunských novín je starostova pravá ruka Tomáš Zajac. A poslancom to vôbec neprekáža.

Ale v tomto návrhu ide o veľmi veľa. Cena stavebných pozemkov, ktoré vzniknú zmenou územného plánu, sa pohybuje rádovo v desiatkach miliónov eur.

Treba spomenúť, že návrh teraz už nepredkladá poslanec Kugler ale starosta Kuruc.

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Ďalšia výstavba na sídlisku. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)