Vrakunskí poslanci Kuruc a Svoreňová hlasovali za likvidáciu Železnej studienky

Naši poslanci v mestskom zastupiteľstve, JUDr. Ing. Martin Kuruc a Soňa Svoreňová, hlasovali za výstavbu, takmer trojnásobne zvýšenie ťažby dreva a väčšie množstvo áut na Železnej studienke. Urobili tak 30. júna krátko pred polnocou. Svojim hlasovaním zrušili uznesenie z roku 2014, ktoré chránilo Železnú studienku pred iným využitím ako na oddych v prírode. Proti rozhodnutiu sa ihneď ozvalo množstvo ľudí, následne niektorí poslanci tvrdili, že sa pomýlili. Primátor toto uznesenie zatiaľ nepodpísal. Ak by malo uznesenie platiť, musí ho buď podpísať primátor alebo ho musia poslanci ešte raz schváliť trojpätinovou väčšinou, čo sa pravdepodobne nestane.

Viac informácií napr:

Globalnews: Železná Studienka v ohrození

Denník N: Poslanci zrušili ochranu bratislavských lesov pred ťažbou, ale Nesrovnal to zastavil

facebook: Železná studienka

Blog Jakuba Mrvu z iniciatívy Naše Karpaty: Železná studnička opäť pod paľbou.

Blog Mareka Páva tiež z iniciatívy Naše Karpaty: Reagujem na zavádzanie poslanca Káčera o Mestských lesoch.

Za zrušenie uznesenia o podpore rekreačnej funkcie Mestských lesov hlasovali poslanci:

Černý (Podunajské Biskupice), Farkašovská (Petržalka), Plšeková (Petržalka), Borguľa (Staré Mesto), Drozd (Ružinov), Hanulík (Dúbravka) , Kuruc (Vrakuňa), Olekšák (Lamač), Bulla (Karlova Ves) , Ferenčáková (Čunovo), Jambor (Devínska Nová Ves), Jégh (Podubnajské Biskupice), Káčer (Dúbravka), Uhler (Jarovce), Svoreňová (Vrakuňa), Chren (Ružinov), Greksa (Petržalka), Augustinič (Nové Mesto), Zatovičová (Dúbravka).

želstud01

Poslanci sa vyhovárajú

Mestský poslanec Hrčka na svojom blogu vyvracia výhovorky poslancov o tom, že nevedeli o čom hlasujú: Je mi na zvracanie, keď čítam príspevky poslancov, ktorí tvrdia ako boli zavedení, nevedeli o čom hlasujú, bolo to celé nezrozumiteľné a podobne (pozrite si video v HD, aby ste videli, že bolo úplne jasné o čom hlasujú). Každý jeden, kto má záujem si môže pozrieť ako prebiehajú zastupiteľstvá hlavného mesta a zistí, že všetky body sú vopred dohodnuté. Tento bol na pláne už na minulom zastupiteľstve, ale bol stiahnutý a každý veľmi dobre vedel, čo bolo cieľom návrhu Milana Jambora. … Tak to vyzerá, keď poslancami mesta sú stranícki kšeftári a účeloví prisťahovalci, ktorým na tomto meste nezáleží. Jediné o čo sa zaujímajú sú kšefty a osobný prospech. Smutná realita.

Argumenty pre zrušenie uznesenia, ktoré chránilo bratislavský lesopark, nie sú pravdivé

Jakub Mrva, člen iniciatívy Naše Karpaty vyvracia argumenty poslanca Káčera vo svojom blogu: Železná studnička opäť pod paľbou.

Juraj Káčer odôvodňuje svoje hlasovanie za zrušenie uznesenia, ktoré chránili Železnú studienku: Developeri radujte sa, Železnú studničku nič nechráni už dlhodobo.

Káčer: Znížená ťažba zruší funkciu mestského lesoparku. Mrva: Hlavnou funkciou lesoparku ma byť rekreácia a šport v prírode. Rozhodne nie ťažba dreva! So zvýšenou ťažbou dreva sú úplne jasne spojené negatívne dopady na rekreáciu ako napríklad rozbahnené chodníky, koľaje plné blata na cyklotrasách, zvýšené množstvo nákladiakov brázdiacich Železnú studničku, zničené rekreačné miesta a strata estetickej funkcie lesa. Znížená úroveň dreva práve naopak, posilňuje rekreačný potenciál územia.

Káčer: ročný prírastok je viac ako 50 000 m3 dreva. Mrva: Ide o úplne nepravdivú argumentáciu, pretože ročný prírastok je podľa samotných lesníkov len 18 000 m3 dreva.

Káčer: Obmedzenie na 5000 kubíkov, nemá žiadny reálny podklad. Mrva: samotný bývalý riaditeľ v slabej chvíľke priznal, že pre rekreáciu by bolo najlepšie ťažiť len 5 000 m3 ročne („Aby by to bolo únosné pre lesopark, tak by bolo ideálne ťažiť ročne asi len 5000 kubíkov dreva. To by bolo optimálne pre les, aby nemal charakter hospodárskeho, ale rekreačného lesa.“ Bratislavské noviny, Máj 2012). Tento objem ťažby vznikol po mnohých diskusiách ako kompromisné riešenie. Reálne sa aj tak ťaží vyše 6 000 m3 ročne.

Káčer: Zrušením uznesenia sa otvorila diskusia, zriadi sa rada. Mrva: Diskusia by mala predsa predchádzať tak dôležitému hlasovaniu, nie? Navyše žiadna rada neexistuje. O lesoch tak rozhodujú ortodoxní lesníci, ktorí stále nechápu, že lesopark je najobľúbenejšie miesto pre tisíce Bratislavčanov na rodinné výlety, opekačky, bikovanie, beh či turistiku. Argumenty občianskej ale aj odbornej verejnosti a snahu o diskusiu odmietajú. Najhoršie je, že poslancov doslova zavádzajú a verejnosť strašia pralesom, kalamitami a podobne.

Káčer: Nikto zajtra nezačne rúbať, ani jeden zdravý strom nepadne. Mrva: V lesoparku sa rúbe takmer stále. Drvivá väčšina ťažby je zameranej na ZDRAVÉ stromy, ktoré sa dajú najlepšie speňažiť.

Káčer: Žiadna ťažba motivovaná finančným prospechom nehrozí. Mrva: Prečo potom samotný predkladateľ, poslanec Jambor, z klubu pána Káčera, argumentuje viac peniazmi do rozpočtu mesta zo zvýšenej ťažby dreva? Ťažiť drevo v lesoparku, kvôli finančnému zisku, považujem za úplne choré. Rekreačné lesy nemajú byť nejaká plantáž na drevo, ale miestom, kam môže chodiť športovať a oddychovať množstvo ľudí.

Železná studnička je roky pod tlakom na hospodárske a stavebné využitie

Developeri si brúsia zuby na výstavbu v tejto krásnej oblasti a tak ľahko sa nevzdajú. Potrebujú, aby im mesto umožnilo stavať v lesoparku. Takisto potrebujú, aby tu bolo možné jazdiť autami. Ďalej sú tu ľudia, resp. skupiny, ktoré chcú vyťažiť čo najviac dreva. Možno si ešte pamätáte na časy, keď z mestských lesov vyvážali drevo na nákladných autách bez ŠPZ, po lesoparku vzniklo obrovské množstvo holorubov a vyrúbanie stromov priamo nad studničkou odôvodňovali lesníci argumentom, že stromy berú studničke vodu.

Bratislavčania však dávajú jasne najavo, že chcú, aby bratislavský lesopark bol lesoparkom a nie hospodárskym a developerským priestorom.

Kuruc a Svoreňová na strane deveoperov

Poslanci v noci 30.7. ukázali na čej strane sú: či na strane občanov alebo developerov. Jasne to ukázali aj naši poslanci JUDr. Ing. Martin Kuruc a Soňa Svoreňová.

Nie je to prvý raz, čo sa vrakunskí poslanci jasne prejavili – Kuruc a Svoreňová hlasovali aj za predaj a následné zbúranie PKO: Kuruc a Svoreňová hlasovali za predaj a následné zbúranie PKO.

Pozrite tiež: Vrakunská volebná komisia nevyšetrila podnet pre podozrenie z porušenia volebného zákona

Uznesenie na ochranu bratislavského lesoparku, za ktorého zrušenie hlasovali aj naši poslanci Kuruc a Svoreňová

Pozrite si uznesenie: Uznesenie č. 1798/2014 o využití bratislavského lesoparku na rekreačné účely:

Tu sú niektoré body z uznesenia:

  1. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy:
  2. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť zníženia úmyselnej (plánovanej) ťažby na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského lesného parku v jej správe tak, aby maximálny priemerný objem úmyselnej ročnej ťažby bol 5 000 m3/ročne, resp., aby celkový objem úmyselnej ťažby nepresiahol 50 000 m3 počas 10 rokov platnosti nového LHP (PSL) v období rokov 2016 – 2025.
  3. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť vypracovať Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (podľa § 21 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve) v termíne do 30. 6. 2015 a pri jeho vyhotovovaní aktívne spolupracovať s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú problematike rekreácie, oddychu, športu, ochrany prírody a poľovníctva na území Bratislavského lesného parku v jej správe.
  4. Požiadať Okresný úrad v Bratisalve o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom parku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  za nepoľovné plochy podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (§4 ods. 7) s  minimálnou rozlohou 820 ha (podľa mapy a zoznamu parciel v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto uznesenia sa zapracujú do Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia.
    8. Začať ako príslušný cestný správny orgán konanie podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení s cieľom zákazu (vylúčenia) individuálnej automobilovej dopravy na Ceste mládeže počas celého roka v úseku od parkoviska pri Červenom moste – Partizánskej lúke až po parkovisko pri horárni Krasňany.
    9. Zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny pre celé územie Železnej Studienky, presnejšie v okolí Cesty Mládeže od Červeného Mosta po Sanatórium a do času jeho schválenia vyhlásiť v tomto území stavebnú uzáveru, okrem parciel pre reštauračné zariadenia pred druhým jazerom.
    10. Navrhnúť do návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2017 navýšenie rozpočtu pre mestskú príspevkovú organizáciu Mestské lesy v Bratislave o sumu 350 000,00 Eur, ako krytie dôsledkov vyplývajúcich z tohto uznesenia v roku 2015 a v ďalších rokoch vo výške 300 000,00 Eur.

Ďalšie informácie

Ochrane lesov v okolí Bratislavy sa venuje občianske iniciatíva Naše Karpaty: Bratislavské lesy bez ťažobných mechanizmov, zničených turistických, cyklistických trás a nadmernej ťažby dreva. Kontaktujte nás: nasekarpaty@gmail.com.

O tom, že Bratislavčanom záleží na území bratislavského lesoparku svedčí aj staršia petícia z roku 2014 proti developerskému projektu na mieste sanatória na konečnej autobusov, ktorú podpísalo 4681 ľudí: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice.

Tento obsah bol zaradený v Čo robia naši poslanci a starosta. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)