List Peniaze pre sídlisko

Oslovili sme poslancov listom, v ktorom žiadame, aby vyčlenili peniaze aj na iné dôležité priority vo Vrakuni. Reagujeme tak na snahu minúť obrovské množstvo peňazí na opravy a budovanie ciest. Napriek názvu žiadame peniaze na účely, z ktorých budú mať osoh všetci Vrakunčania: priestory pre mládež a športovanie, nové parkovacie miesta, zdravotné stredisko, verejné priestory a námestia, kultúrny dom.

Vážení poslanci,

Obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste vyčlenili peniaze aj na riešenie problémov, ktoré nás vo Vrakuni veľmi trápia.

Žiadame Vás, aby ste pri schvaľovaní peňazí na budovanie ciest vyčlenili aj primerane veľké množstvo financií na spomenuté priority. Predpokladáme, že naplnenie týchto priorít si vyžaduje niekoľko násobné množstvo peňazí ako na budovanie ciest.

Podľa najnovších informácií by si mala mestská časť zobrať úver v hodnote jedného milióna eur na opravu a budovanie ciest. Podľa rozpočtu na roky 2016 až 2018 by malo ísť na budovanie ciest až 1,28 milióna eur. Budovanie ciest pohltí prakticky všetky finančné zdroje a na ďalšie rozvojové projekty už nezostanú.

Vo Vrakuni sa dlhé desaťročia neinvestovalo do aktivít pre mládež. Považujeme za najvyššiu prioritu vybudovanie športovísk pre mládež a priestorov na trávenie voľného času. Je najvyšší čas vybudovať športoviská na Slatinskej a Vážskej ulici. Je nevyhnutné zrekonštruovať areály škôl, aby mohli slúžiť na športovanie. Všetky tieto priestory sú teraz vo veľmi zlom stave. Vytváranie príležitosti pre aktívne trávenie voľného času mladých ľudí je aj výbornou protidrogovou prevenciou. Vrakuňa dlží mládeži veľmi veľa, nastal už čas investovať do projektov pre mládež.

Na sídlisku je veľký problém s parkovaním. Považujeme za nevyhnutné investovať peniaze do výstavby nových parkovacích miest.  

Je najvyšší čas investovať  do zdravotného strediska , aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom MČ Vrakuňa bolo zabezpečené v dôstojných , zrekonštruovaných priestoroch . Zdravotníctvo je verejná služba a zdravotné stredisko je budova patriaca mestskej časti. Mestská časť by sa mala postarať o to, aby budova bola v dobrom stave a vnútorné priestory boli pekné a zodpovedali súčasnej dobe.

Chceme mať krajšie sídlisko. Na sídlisku chýbajú pekné verejné priestory, ktoré by Vrakunčania s obľubou využívali. Sídlisko sa tak premieňa na nocľaháreň a miesto pre zaparkovanie áut. Vrakuňa zaostáva vo vytváraní pekných priestorov za inými bratislavskými časťami. Nie je možné stále sa vyhovárať na chýbajúce zdroje.  Je potrebné vybudovať námestia, zrekonštruovať pešiu zónu, vytvoriť korzo. Je treba investovať  aj do lesoparku, aby poskytoval lepšie podmienky na oddych . Potrebné sú aj ďalšie cyklistické cesty – na Zelenú vodu a  do Ružinova.

Je nevyhnutné investovať do multifunkčnej sály v objekte 221 na Poľnohospodárskej ulici, tak aby tam mohli byť organizované kultúrne podujatia, zábavy, divadlá a koncerty. Dvadsaťtisícová mestská časť by mala mať dobre fungujúce kultúrne centrum.

20160405 Peniaze pre sídlisko orig

20160405 Peniaze pre sídlisko 2

Tento obsah bol zaradený v Peniaze pre sídlisko. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)