Všetky peniaze na budovanie ciest za Malým Dunajom

Podľa rozpočtu na roky 2016 až 2018 by sa mali zastaviť všetky peniaze na rozvojové projekty a na technické opravy v školách a škôlkach. Takmer všetky peniaze by mali ísť na opravu a budovanie ciest, a to v drvivej väčšine v rezidenčnej časti za Malým Dunajom.

Peniaze na rozvojové projekty by sa mali znížiť z tohtoročných 72.000 € na 10.500 € v roku 2017 a 10.500 € v roku 2018. Peniaze miestnej časti na opravy v školách a škôlkach by sa mali znížiť z tohtoročných 18.375 € na nulu v rokoch 2017 a 2018. Pritom na technické opravy by bolo potrebné minúť takmer 120.000 €.

Peniaze na opravy a budovanie ciest by sa mali zvýšiť z tohtoročných 295.000 € na 387.000 € v roku 2017 a 604.000 € v roku 2018. Pritom v rokoch 2013 až 2015 išlo na opravy ciest priemerne ročne 100.000 €.

V rozpočte na roky 2016 až 2018 zatiaľ nie sú naplánované peniaze na riešenie pálčivých problémov Vrakune.

Rozpočet na roky 2016 až 2018 svedčí o tom, že drvivá väčšina poslancov má len jedinú prioritu – vybudovať cesty za Malým Dunajom.

Pri tom obyvatelia na sídlisku potrebujú akútne peniaze na svoje potreby rovnako ako obyvatelia za Malým Dunajom. Napr. na športoviská pre mládež sa už desiatky rokov nedali žiadne peniaze. Mladí ľudia nemajú kde tráviť voľný čas. Takto ich priam tlačím do rúk drogovým dílerom. Potrebné sú peniaze na vytvorenie nových parkovacích miest. Podobne by sa zlepšenie dopravy do Vrakune, napr. na dočasnú železničnú zastávku. A tak ďalej.

Napriek tomu väčšina poslancov uprednostňuje investície do rezidenčnej časti na úkor sídliskovej časti. Ani poslanci zo sídliska príliš nepresadzujú financie na priority sídliska.

Poslanci môžu voľne narábať len so zlomkom peňazí v rozpočte našej mestskej časti. Drvivá väčšina peňazí je nejakým spôsobom vopred rozdelená: časť peňazí je pre prenesené kompetencie, ktoré sú presne určené napr. na školy alebo úradu, časť peňazí je určená na prevádzku úradu, časť peňazí je určená záväznými nariadeniami, napr. o dotáciách na škôlky.

Pozrime sa, ako poslanci rozdeľujú peniaze, s ktorými môžu voľne narábať:

1. Peniaze na rozvojové projekty

O tom, čo nové vo Vrakuni vznikne, môžu poslanci rozhodovať hlavne v položke kapitálové výdavky. Je tu však len veľmi málo peňazí, sme chudobná miestna časť. Napr. v roku 2016 by to malo byť:

  2016 2017 2018
Sobášna sieň: 5 000 €
Technika dom kultúry: 10 000 €
Strojné vybavenie strediska VPS: 10 000 € 10 500 € 10 000 €
Motorové vozidlo: 2 000 €
Rekonštrukcia detských ihrísk: 45 000 €
spolu 72 000 € 10 500 € 10 000 €

Na rozvojové projekty pôjde v roku 2016 len 72.000 eur. Bohužiaľ na roky 2017 a 2018 je naplánovaných len po 10.000 eur. To sa ešte môže zmeniť pri príprave budúcich rozpočtov. Ale z tohto návrhu je vidno, že poslanci neplánovali žiadne dlhodobejšie investície do rozvoja Vrakune. Nezabudli však naplánovať peniaze na budovanie ciest, ako uvidíte ďalej, a to v nebývalej miere.

2. Peniaze na dopravu

Ďalšia dôležitá položka rozpočtu, o ktorej rozhodujú poslanci je cestná doprava. A tu sú naplánované obrovské peniaze na opravu ciest za Malým Dunajom. V nasledujúcich troch rokoch by sa na cesty malo minúť 1,28 milióna eur – takmer výlučne len v rezidenčnej časti.

2016 2017 2018
Projektová dokumentácia ku komunikáciám 30 000 €
Rekonštrukcia komunikácií (2016: Bodliaková) 100 000 € 210 947 € 428 763 €
Údržba ciest a komunikácií, dopravného značenia, poklopy 155 000 € 175 700 € 175 700 €
Dopravné projekty 10 000 €
spolu 295 000 € 386 647 € 604 463 €

Na budovanie a opravy ciest má ísť za tri roky neuveriteľných 1.280.000 €. Majú sa budovať a opravovať cesty takmer výlučne v rezidenčnej časti za Malým Dunajom: Bodliaková, Priehradná, Podbeľová, Platanová, Ostružinová, Marhuľová, Krokusová, Levanduľová.

Viacej podrobností si pozrite tu: Poslanci chcú zobrať miliónový úver na opravu ciest za Malým Dunajom

3. Peniaze do škôl

Okrem projektov ISRMO sa investujú ďalšie peniaze do škôl a škôliek, a to v tomto roku:

2016 z toho Vrakuňa 2016 2017 2018
Zateplenie budovy ZŠ Železničná 210 000 € 10 000 € 0 € 0 €
Vybudovanie MŠ Bodvianska, 1. etapa 92 500 € 4 625 €
Vybudovanie MŠ Bodvianska, 2. etapa 78 750 € 3 750 €
spolu 381 250 € 18 375 € 0 € 0 €

Kapitálové výdavky v školstve na rok 2016 a 2017 sú nulové. (2016 Rozpočet, strana 77)

Na ďalšie potrebné investície v školách a škôlkach nebudú peniaze

Pri tom však je potrebné v školách a škôlkach investovať ďalšie peniaze. Tieto vôbec NIE sú v rozpočte na roky 2016 až 2018. Takto boli vyčíslené potrebné financie v rozpočte na rok 2015 (2015 Rozpočet, strana 85):

  2015 2016 2017
ZŠ Žitavská elektrický kotol, a kuchyn. sporák. Prioritou je el. kotol 3 000 €. Opravy a rekonštrukcie podľa návrhu. 8 000 € 3 000 € 5 000 €
ZŠ Železničná krájač, konvektomat 10 500 € 13 300 € 6 500 €
  rekonštrukcia soc. zariadení v telocvičnom trakte, opravy podľa návrhu za 10 000 € 12 500 €
ZŠ Rajčianska umývačka riadu, el.sporák, robot, konvektomat 10 000 €
MŠ Kaméliová umývačka riadu MŠ Hnilecká, opravy a rekonštrukcie podľa návrhu 3 500 € 5 000 € 4 000 €
MŠ Kríková opravy podľa návrhu za 25 000 € 13 100 € 25 000 €
spolu: 44 500 € 34 400 € 40 500 € 119 400 €

4. Peniaze na splácanie úverov

Časť voľných prostriedkov ide na splácanie úverov. Vrakuňa má teraz na krku dva úvery: 75.000€ ročne splácame za kultúrny dom a 25.000 eur za kontajnerový mercedes. Prvý úver by mal skončiť v roku 2017 a druhý v roku 2018.

5. Štandardné aktivity

Mestská časť platí ešte tieto služby, o ktorých môže voľne rozhodovať: Centrum detskej tvorivosti: 15.000€, knižnica: 6.310€, školička 17.780€, Tallin: 3510, dotácie: 16.880 – hlavne na futbalový klub, kultúra: 24.000€. Spolu je to: 59.580€.


Tretina voľných peňazí pôjde na budovanie ciest

Keď si to spočítame, tak peňazí, o ktorých môžu poslanci voľne rozhodovať, je ročne okolo 400 tisíc eur.

Ak by poslanci schválili miliónový úver na budovanie ciest za Malým Dunajom, tak ročná splátka by bolo necelých 100.000 eur (za predpokladu15-ročného úveru a 5% úroku). To znamená, že zhruba štvrtina voľných peňazí by išla počas nasledujúcich 15 rokov len na tieto cesty.

Projekty ISRMO

Vo Vrakuni sa v poslednom čase veľa investovalo z peňazí európskej únie. V rámci projektu ISRMo sa obnovili niektoré základné školy – zateplili a opravili sa záchody, obnovili sa niektoré škôlky, vybudoval sa denný stacionár a vybudovalo detské ihrisko:

  2015 z toho Vrakuňa 2015
Denný stacionár na Čiernovodskej: 215 728 € 10 786 €
Obnova ZŠ na Rajčianskej: 441 446 € 22 072 €
Obnova ZŠ na Žitavskej: 727 886 € 36 394 €
Obnova MŠ na Hnileckej: 110 381 € 5 519 €
Obnova MŠ na Kaméliovej: 168 490 € 8 425 €
Revitalizácia vnútrobloku Slatinská: 73 222 € 3 661 €
Naviac práce: 30 270 € 1 514 €
1 767 423 € 88 371 €

Spolu išlo na tieto projekty 1,77 milióna eur. Z toho platila Vrakuňa 5%, t.j. stálo nás to 88 tisíc eur.

Podľa jedného poslanca sú to peniaze investované do sídliska. Preto je vraj na mieste, ak sa teraz investujú peniaze za Malým Dunajom do opravy ciest.

Ťažko však s týmto názorom súhlasiť, pretože školy a škôlky slúžia celej Vrakuni. Okrem toho Vrakuňa investuje zo svojich peňazí len necelých 90.000 eur. Oproti tomu do opravy ciest za Malým Dunajom má ísť z vrakunských peňazí až 1,28 milióna eur. Tento obrovsky nepomer v investíciách by bolo možné prijať, ak by tu neboli aj iné priority.

Všetky peniaze na cesty za Malým Dunajom

Podľa rozpočtu na rok 2016 by sa mali v rokoch 2017 a 2018 investovať všetky peniaze len do budovania ciest. Nie je plánovaná žiadna ďalšia investícia. Drvivá väčšina peňazí má ísť na vybudovanie ciest za Malým Dunajom.

Vypadla napr. peniaze na revitalizáciu pešej zóny a trhoviska: 2017: 30.000€ – bola naplánovaná v rozpočte 2015 na rok 2017, ale nie je už v aktuálnom rozpočte na roky 2016-2018. Pri tom rekonštrukciu pešej zóny nám sľubujú poslanci už dlhé roky.

Vypadli tiež peniaze na projekty na nové parkovacie miesta: v rozpočte na rok 2015 bolo naplánovaných 10.000€ na rok 2016 a 10.000€ na rok 2017.

rozpočet01

Ďalšie priority

Vo Vrakuni máme mnohé problémy, ktoré by bolo potrebné akútne riešiť a vyčleniť na ne nemalé množstvo peňazí:

 • Je potrebné čo najrýchlejšie vybudovať športoviská pre mládež.
 • Problémy v doprave môže riešiť aj miestna časť, napr. môže zafinancovať dočasnú železničnú zastávku.
 • Problémy s parkovaním bude treba riešiť výstavbou garážových domov. Tie bude asi musieť financovať aj miestna časť spoločne so súkromnými investormi v rámci PPP-projektov.
 • Je potrebné investovať peniaze do zdravotného strediska.
 • Na sídlisku je potrebné vybudovať pekné verejné priestory. Poslanci už roky plánujú rekonštrukciu pešej zóny.
 • Je potrebné venovať viacej peňazí na kultúru. Je potrebné vybudovať ďalšie cyklocesty. Treba priniesť viacej aktivít do lesoparku.

Mali by sme žiadať, aby išlo na tieto peniaze podstatne viacej peňazí.

Mali by sme tiež žiadať, aby boli peniaze spravodlivo rozdelené medzi sídliskovú a rezidenčnú časť.

Ako sa vyznať v rozpočte

Nie je ľahké sa na prvý pohľad vyznať v rozpočte Vrakune. Avšak pri troche úsilia je možné rýchlo odtiaľto vyčítať dôležité informácie.

V rozpočte je veľa položiek, o ktorých poslanci moc nerozhodujú. Napr. v rozpočte sú peniaze na školy – sú to však peniaze, ktoré mestská časť dostane od štátu ako dotáciu na žiaka a musí ich aj škole dať. O ich použití v určitej miere rozhodujú školy. Sú to však väčšinou platy učiteľov, náklady na budovy a možno aj nejaké technické vybavenie.

Medzi položky, ktoré sú vopred dané a v podstate sa nemenia patria:

 • Náklady na školy – sú platené zo štátneho rozpočtu
 • Náklady na škôlky – sú platené miestnou časťou plus nejaký poplatok od rodičov
 • Náklady na úrad, starostu a poslancov – mzdy, náklady na budovy a technické vybavenie. Matrika a stavebný úrad sú platené zo štátneho rozpočtu.

Toto sú položky, o ktorých môžu poslanci v rozpočte v plnej miere rozhodovať:

 • Náklady na centrum na Bodvianskej, Tallin, VPS, školička na Železničnej
 • Zeleň, detské ihriská
 • Kultúra: Deň matiek, Stavanie mája, Deň detí, Vrakunské hody, Varenie kapustnice, Mikulášske a vianočné podujatia, Rozsvietenie vianočného stromčeka, Rozdávanie darčekov, Detské divadelné dopoludnia.
 • Cestná doprava
 • Zdravotné stredisko
 • Dávky sociálnej pomoci???
 • Kapitálové výdavky
 • Granty

Pozrite si napr.: Rozpočet na rok 2016

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Peniaze pre sídlisko. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)