Poslanec Bruna nehovorí pravdu o zdravotnom stredisku

Podľa Brunu Vrakuňa prerába na zdravotnom stredisku. Miestny úrad vraj každoročne vrazí do strediska 20.000 eur.

Toto nie je pravda. Vrakuňa si takmer každý rok berie zisky zo strediska. Za roky 2011 až 2014 tak získala zisk vyše 35.000 eur. Na tento rok je naplánovaný zisk dokonca takmer 45.000 €. Takto si úrad peniazmi zo zdravotného poistenia hradí svoje potreby, napr. opravy ciest.

Nepravdy o stredisku šíri aj starosta. Tvrdí, že stredisko nám padá na hlavu. Oficiálne však nedal žiaden popis toho, čo v zdravotnom stredisku je na spadnutie.

Tieto nepravdivé informácie slúžia pravdepodobne na odôvodnenie kontroverzných krokov, ktoré väčšina poslanci spoločne so starostom robia. Zdá sa, že jediným ich cieľom je zbaviť sa strediska. Najskôr skúsili kontroverzný prenájom na 30 rokov. Po zrušení prenájmu súkromníkovi chcú teraz prenajať stredisko Spokojnému bývaniu.

Nie je pravda, že zdravotné stredisko je stratové

Poslanec Bruna na februárovom zastupiteľstve povedal: „Viete aká je bilancia? Príjem tridsať tisíc, investície ročné päťdesiat tisíc. Takže ešte dvacku ďalšiu potrebujeme a dávame to z rozpočtu spoločného. Takže tých tridsať tisíc nestačí na to, čo sa tam vyberie. Fakt to nestačí.“ (Zvukový záznam z miestneho zastupiteľstva 16.2.2016, 08 Návrh na zrušenie obchodnej súťaže …, 39. minúta)

Bruna jednoducho nehovorí pravdu a nemá ani poňatia o peniazoch v zdravotnom stredisku.

Tu si pozrite, aké príjmy a aké výdavky máme v zdravotnom stredisku:

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Príjmy spolu: 130 000 € 130 000 € 115 591 € 126 703 € 127 818 € 132 761 €
Náklady spolu: 85 546 € 86 746 € 91 623 € 109 735 € 87 000 € 108 662 €
Zisk: 44 454 € 43 254 € 23 968 € 16 968 € 40 818 € 24 099 €
Rekonštrukcia: 0 € 0 € 28 108 € 11 748 € 30 340 € 0 €
Celkový výsledok aj s rekonštrukciou: 44 454 € 43 254 € -4 140 € 5 220 € 10 478 € 24 099 €

(pre rok 2015 a 2016 sú uvedené plánované financie podľa rozpočtu na rok 2016)

Jedine v roku 2014 bol celkový výsledok hospodárenia zdravotného strediska záporný. Vo všetkých ostatných rokoch bol výsledok kladný – to znamená, že Vrakuňa si zo strediska zobrala zisk, ktorý použila na svoje účely.

Príjmy zo strediska sú na úrovni 130.000 €. Teda nie 30.000 €, ako tvrdí Bruna.

Náklady na stredisko sú zhruba 90.000 €, teda nie 50.000 €, ako tvrdí Bruna. V nákladoch sú započítané energie, odpad, údržba, SBS a pod.

V minulých rokoch (2012, 2013 a 2014) urobila mestská časť v stredisku nejaké opravy, napr. opravila zatekajúcu strechu. Tieto opravy znížili zisky zo strediska, napriek tomu bol celkový výsledok za tieto tri roky spolu kladný.

Bruna jednoducho nehovorí pravdu a nevie veľa o financiách v stredisku. Pritom je vicestarostom, poslancom je už druhé funkčné obdobie a podieľal sa už na schvaľovaní 6 rozpočtov.

Požiadal som Brunu e-mejlom o vysvetlenie čísel, ktoré povedal o zdravotnom stredisku na miestnom zhromaždení. Nechcel som ho kritizovať neodôvodnene. Nedostal som však žiadnu odpoveď.

Bruna sa tiež na zhromaždení vyjadril, že nie je dôvod na organizovanie verejnej diskusie o zdravotnom stredisku. Vraj tak, ako nie je treba verejne diskutovať o výmene každej rúrky, nie je potrebné diskutovať ani o stredisku. Jeden dôvod na diskusiu však vidím – konečne by sa Bruna dozvedel základné údaje o hospodárení zdravotného strediska.

Podľa Brunu Vrakuňa zamýšľala prenajať zdravotné stredisko rovnako, ako to robí BSK

Takto sa vyjadril vrakunský poslanec Bruna vo Vrakunských novinách.

Toto však tiež nie je pravda – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) prenajalo svoje zdravotné strediská za inakších podmienok: BSK prenajíma zdravotnícke zariadenia výhradne lekárom, ktorí tam pracujú na základe prípadu osobitného zreteľa – naše zdravotné stredisko sa malo prenajať hocikomu. BSK určilo fixné nájomné na celú dobu nájmu upravované len o infláciu – podľa návrhu zmluvy od starostu mali mať lekári v našom stredisku 22 rokov neregulované nájomné. Toto sú dôležité podmienky, ktoré v konečnom dôsledku rozhodujú o tom, akú zdravotnú starostlivosť a s akou dostupnosťou budeme vo Vrakuni mať.

Tu si pozrite dodatky k zmluvám medzi BSK a lekármi, samotné zmluvy nie sú zverejnené na internete: BSK zmluva DL Záporožská, BSK zmluva DL Zrkadlový háj, BSK zmluva POL Šustekova, BSK zmluva ZS Fedinova.

Brunov postoj k pravde je veľmi voľný

Už máme na tejto stránke skúsenosť s tým, že Bruna tvrdil niečo, čo sa nakoniec ukázalo ako zavádzanie. Vo svojom diskusnom príspevku tvrdil, že za Malý Dunaj nejdú peniaze: Poslanec Stano Bruna: Opravím si cestu. Pritom ale sám vynaložil veľa úsilia na to, aby sa opravila Hrušovská ulica, čo sa mu aj podarilo. Sám sa s tým chválil na svojom blogu.

Starosta tiež zavádza

Podľa starostu nám stredisko padá na hlavu. Nikde však nenájdete, čo v stredisku je na spadnutie.

Podľa dôvodovej správy, ktorú predložil starosta k prenájmu strediska: Budova zdravotného strediska je síce v užívania schopnom stave, ale tento stav je už k postupného zlepšovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti nepostačujúci. Takže budova je v užívania schopnom stave, a teda nepadá na hlavu.

Ďalej starosta tvrdí, že mestská časť nemá skúsenosti so zdravotným strediskom. To je tiež ďaleko od pravdy. Mestská časť sa stará o stredisko už zopár desaťročí – takže máme už dlhoročné skúsenosti so strediskom. Okrem toho zdravotníctvo je hlavne verejná služba, ktorú poskytuje štát, župy a miestne samosprávy. Preto by ju mali samosprávy vykonávať či majú alebo nemajú skúsenosti. Podobne napr. ako sa miestne samosprávy starajú o školy a škôlky – s nimi majú rovnako veľké skúsenosti. Navyše – s čím má samospráva skúsenosti? – asi len s budovaním ciest, pretože o tie sa starosta stará nadmieru.

 

Nie je možné nájsť najvhodnejšie riešenie pre fungovanie strediska, pokiaľ si nebudeme hovoriť pravdu. Brunovi a mnohým ďalším zjavne o hľadanie dobrého riešenia nejde.

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Zdravotnícke stredisko Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)