Zdravotné stredisko chcú prenajať Spokojnému bývaniu

Na zastupiteľstve budú poslanci prejednávať návrh na prenájom zdravotného strediska miestnej firme Spokojné bývanie. Okrem toho by mali poslanci zrušiť súťaž na prenájom zdravotného strediska. Túto súťaž vyhrala firma Jaguar Invest sro, ako jediný platný súťažiaci. Na zastupiteľstve sa budú zaoberať aj našou petíciou za záchranu zdravotného strediska. Tu je návrh uznesenia: Bod 8 – Návrh na uznesenie – Nové

Vrakuňa sa však ide zbaviť Spokojného bývania – stále platí uznesenie, podľa ktorého by sa malo Spokojné bývanie predať súkromnému vlastníkovi. Takto je možné prenajať zdravotné stredisko súkromníkovi a vlastne dokončiť zámer zbaviť sa zdravotného strediska.

Okrem toho Spokojné bývanie sa zaoberá správou bytových domov. Zdravotníctvu sa táto firma nevenuje a nevie to robiť. Hrozí tak, že zdravotné služby, ktoré teraz v stredisku celkom dobre fungujú, budú odteraz upadať. Spokojné bývanie sa nezodpovedá priamo občanom a zdravotné služby nie sú jeho prioritou.

Navyše Spokojné bývanie sa dá oveľa ťažšie kontrolovať poslancami a občanmi. Doteraz boli údaje o hospodárení zdravotného strediska každoročne zverejňované v rámci záverečného účtu. Odteraz už nebudeme tieto čísla poznať, Spokojné bývanie nie je povinné ich zverejňovať.

Takisto poslanci nebudú môcť rozhodovať o peniazoch pre zdravotné stredisko – vzdávajú sa tak kontroly nad zdravotným strediskom. Moc nad strediskom sa pravdepodobne fakticky presunie len do rúk starostu ako jediného konateľa Spokojného bývania. Dochádza k oslabeniu demokratického rozhodovania vo Vrakuni.

Ani lekári nebudú môcť kontrolovať starostlivosť SB o stredisko, pretože nie sú majiteľmi budovy. Na rozdiel od majiteľov bytov, ktorí môžu kontrolovať SB pri správe svojich bytových domov.

Podľa starostu a poslancov spočíva výhoda prenájmu zdravotného strediska Spokojnému bývaniu v tom, že Spokojné bývanie bude môcť ľahšie investovať peniaze do zdravotného strediska. V SB je vraj voľného pol milióna eur, ktoré by mohlo investovať do budovy.

Napriek tomu, že poslanci tvrdia, že SB je stratové a treba ho predať. O SB sa tak dozvedáme rozporuplné informácie – zdá sa nám, že nám ich naši zástupcovia posúvajú tak, ako sa im hodí. Doteraz sme nedostali objektívne údaje o stratovosti SB.

Môže byť rozumné, že by sa Spokojné bývanie staralo o budovu zdravotného strediska. Pokiaľ by boli dohodnuté presné pravidlá a peniaze utŕžené z nájomného by muselo SB investovať do budovy, mohlo by to pomôcť zlepšiť podmienky v stredisku.

Ale ak budú lekári podpisovať nájomné zmluvy so SB, tak je to celkom určite krok k horšiemu. Je len ťažko možné odôvodniť takéto rozhodnutie. Ak sa má zlepšiť správa budovy, nie je to ešte dôvod na to, aby SB malo na starosti aj zdravotnícke služby.

Je nepochopiteľné, že sa poslanci aj so starostom snažia zbaviť zdravotného strediska. Preto sme ich volili, aby pracovali v prospech Vrakune a nie sa práce za každú cenu zbavovali. V prípade zdravotného strediska by mohli ukázať svoje schopnosti a vôľu urobiť niečo pre obyvateľov Vrakune. Ale vo Vrakuni je všeličo ináč.

Tento obsah bol zaradený v Zdravotnícke stredisko Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)