287 občanov podpísalo Petíciu za záchranu zdravotného strediska

Odovzdali sme na Miestnom úrade Petíciu za záchranu zdravotného strediska. V priebehu zhruba týždňa ju podpísalo 287 občanov. V petícii žiadame zrušiť súťaž na prenájom zdravotného strediska. Okrem toho žiadame verejnú a odbornú diskusiu o zdravotnom stredisku. Taktiež žiadame, aby miestna časť nebrala zisky zo zdravotného strediska pre svoje účely ale ich všetky investovala v stredisku. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri práci na petícii. Tu je celý text petície:

My, podpísaní obyvatelia miestnej časti Bratislava-Vrakuňa, pacienti využívajúci služby zdravotného strediska a lekári a personál zdravotného strediska na Bebravskej ulici v Bratislave-Vrakuni:

  1. Žiadame zrušiť súťaž na prenájom zdravotného strediska, ktorá bola schválená na miestnom zastupiteľstve 22.9.2015, a ktorej podmienky pokladáme za likvidačné pre väčšinu súčasných lekárov, pretože môžu znamenať podstatné zvýšenie nájomného.
  2. Žiadame uskutočniť verejnú a odbornú diskusiu o zdravotnom stredisku.
  3. Žiadame vypracovať kvalitnú štúdiu o súčasnom stave zdravotného strediska a koncepciu jeho ďalšieho rozvoja. Žiadame do štúdie zapracovať pripomienky lekárov a obyvateľov Vrakune.
  4. Pri rozhodovaní o ďalšom rozvoji zdravotného strediska žiadame zachovať v zdravotnom stredisku zdravotnú starostlivosť hradenú zdravotnými poisťovňami najmenej v súčasnom rozsahu a zachovať súčasných lekárov v zdravotnom stredisku, aby pacienti nemuseli meniť lekárov príp. cestovať za lekármi do iných mestských častí.
  5. Žiadame vytvoriť samosprávu lekárov, ktorá by bola poradným orgánom pri rozhodovaní o zdravotnom stredisku.
  6. Žiadame, aby miestna samospráva chápala zdravotné stredisko ako verejnú službu a všetky zisky z prenájmu ambulancií investovala do zdravotného strediska.

Petičný výbor tvoria Matej Gábriš a Marián Šumšala.

Tento obsah bol zaradený v Zdravotnícke stredisko Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)