Jediným favoritom na prenájom zdravotného strediska je Jaguar Invest

V utorok budú vrakunskí poslanci rozhodovať o prenájme zdravotného strediska, pričom nájomcom by mala byť firma Jaguar Invest. Starosta stále tají, kto vyhral súťaž, pričom by už súťaž mala byť vyhodnotená. V zmluve má byť nemennosť výšky nájmu do konca roka 2018, kedy budú nasledujúce komunálne voľby. Zdá sa, že starosta s nami nehrá čistú hru.

Do súťaže sa prihlásila aj skupina lekárov zo strediska. Tí však nesplnili podmienky súťaže, a preto ich pravdepodobne zo súťaže vylúčili.

O zdravotnom stredisku sa bude rozhodovať v utorok 8.12. na zastupiteľstve o 9:00. Na zastupiteľstve sa môže zúčastniť každý občan, je možné aj vystúpiť pred poslancami. Zastupiteľstvo sa koná v Miestnom úrade na Šíravskej 7.

Firma Jaguar Invest sa prihlásila do súťaže na prenájom zdravotného strediska. V predmete činnosti má aj: ťažbu dreva, hubenie škodlivých živočíchov, výroba akumulátorov a káblov, prípravné a dokončovacie práce na stavbe, atď: Jagua Invest na orsr.

Okrem Jaguaru sa prihlásila aj skupina 5 lekárov so zdravotného strediska. Lekári ponúkli nájomné 1€/m2/rok pre ambulantné priestory. Nájomné vychádza z ich pôvodného zámeru, ktorým oslovili starostu. Ich snahou bolo vlastnými rukami zlepšiť stav zdravotného strediska. Lekári si nemôžu ani dovoliť platiť viacej, nebudú mať z čoho.

Táto skupinka lekárov však nesplnila podmienky súťaže a musí byť podľa zákona vyradená zo súťaže. Tým by mal zostať jediným kandidátom Jaguar, ktorý pravdepodobne aj vyhral.

Poslanci doteraz nevedia, kto vyhral súťaž. Starosta Kuruc ich o tom neinformoval, napriek tomu, že súťaž je už s najväčšou pravdepodobnosťou vyhodnotená. O zdravotnom stredisku teda poslanci ani nejednali na komisiách, ako je to vždy zvykom. Takto budú poslanci rozhodovať o tejto veľmi dôležitej veci nepripravení. Starosta v tomto prípade hrá nejakú čudnú hru na schovávačku, možno preto, aby čo najviac zmiernil protesty lekárov a aktivistov.

Po nás potopa

V podmienkach nájmu, ktoré predkladá starosta Kuruc je zachovanie súčasného nájmu pre lekárov do konca roku 2018. Starosta si tak chce zabezpečiť bezkonfliktné fungovanie strediska do najbližších komunálnych volieb, ktoré by mali byť v novembri 2018.

Potom ďalších 7 rokov môže nájomca zvyšovať nájomné o 2% ročne nad úroveň inflácie. To je konečné navýšenie o 15%. Po roku 2025 bude môcť nájomca zvyšovať nájomné pre lekárov bez obmedzenia. Rokom 2025 tak môže skončiť zdravotná starostlivosť v súčasnom rozsahu.

Jeden z lekárov sa vraj vyjadril, že pokiaľ sa nájomné nezvýši najbližších 10 rokov, tak mu je jedno ako bude stredisko prenajaté. Dôvod je zrejmý: Veľa lekárov, ktorí sú v stredisku, bude do roku 2025 na dôchodku. Toto je spôsob so strany starostu Kuruca, ako zapchať ústa nespokojným lekárom.

Zdravotné stredisko tak čaká podobný osud ako kultúrny dom. Zostane nám zdravotné stredisko, ale za službami budeme možno musieť chodiť do iných mestských častí. Podmienky nájmu nevylučujú zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a sú preto úplne neprijateľné. Od roku 2025 do roku 2045 – celých 20 rokov, môžeme mať vo Vrakuni veľký problém s dostupnou zdravotnou starostlivosťou.

Podmienky nájmu

Pozrite si, aké podmienky prenájmu navrhuje starosta:

  • uzatvorenie zmluvy o nájme na dobu určitú t.j. 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
  • nájomné vo výške 41,23 Eur/m2/rok za hlavnú podlahovú plochu strediska a 25,88 Eur/m2/rok za nájom vedľajšej plochy (pomocné priestory, sklady, WC, chodby, čakárne, schodisko),
  • prevzatie všetkých doterajších zmluvných záväzkov prenajímateľa vyplývajúcich z platných nájomných zmlúv so súčasnými nájomcami, vrátane záväzkov prenajímateľa súvisiacich s uplatnením refundácie nákladov vložených investícií tých nájomcov v časovo obmedzenom znížení sumy nájomného,
  • výška nájomného z prevzatých zmluvných vzťahov prenajímateľa a súčasných nájomcov sa do konca roka 2018 zvyšovať nebude. Od 01.01.2019 do konca roka 2025 okrem inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR, môže byť výška nájomného z prevzatých zmluvných vzťahov prenajímateľa a súčasných nájomcov navýšená maximálne o 2% oproti súčasne dohodnutej výške nájomného medzi Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa ako prenajímateľom a budúcim nájomcom
  • nájom bude nájomca uhrádzať jeden krát ročne vždy do 15. januára príslušného kalendárneho roka
  • zachovanie účelu zdravotného strediska a primárnej zdravotnej starostlivosti na 80 % a ostatné doplnkové činnosti 20 % (služby pre pacientov – bufet, kaderníctvo, manikúra, pedikúra, atď.),
  • lehote do 3 rokov preinvestovať na rekonštrukciách a úpravách ZS sumu minimálne vo výške 550 000,00 Eur tak, že v prvom roku nájmu preinvestuje nájomca sumu 496 000,- EUR a v nasledujúce 2 roky zostatok zo sumy 550 000,- EUR,

Zdá sa, že podmienky nájmu vychádzajú z ponuky Jaguar Invest.

Záujemci o nájom

  1. Uchádzač

JAGUAR INVEST s.r.o., Račianska 27, 831 02 Bratislava, IČO: 43 961 142,

– ponúknutá cena za nájom ambulantných priestorov vo výške 41,23 Eur/m2/rok a za  nájom pomocných priestorov 25,88 Eur/m2/rok.

– v lehote do 3 rokov preinvestovať na rekonštrukciách a úpravách ZS sumu minimálne vo výške 696 000,00 Eur

  1. Uchádzač

Lekári – Prípravný výbor „Zdravotné stredisko Bebravská ul. Vrakuňa“   

MUDr. Jozef Mravík, MUDr. Milan Kraľovič, MUDr. Habib Narwan, MUDr. Martin    Richter, MUDr. Imrich Varga

– ponúknutá cena za nájom ambulantných priestorov vo výške 1 Eur/m2/rok

 

-v lehote do 3 rokov preinvestovať na rekonštrukciách a úpravách ZS sumu minimálne vo výške 550 000,00 Eur

 

Viac informácií tu: Bod 23 – výsledky obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý prenájom ZDravotného strediska na Bebravskej 34 v Bratislave a schválenie zmluvných podmienok Nájomnej zmluvy s budúcim nájomcom

Viac informácii o prenájme zdravotného strediska tu: Pravicoví poslanci idú prenajať zdravotné stredisko na Bebravskej, môžme prísť o mnohých lekárov

Ďalšie články o zdravotnom stredisku si pozrite tu: Zachráňme zdravotné stredsiko.

Tento obsah bol zaradený v Zdravotnícke stredisko Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)