Žiadame verejné zhromaždenie o zdravotnom stredisku

Takýto list sme poslali starostovi a poslancom:

Vážený pán starosta, poslankyne a poslanci,

Sme znepokojení rozbehnutým prenájmom zdravotného strediska, o ktorom nemáme takmer žiadne informácie. Na základe dostupných informácií sa obávame, že prenájmom dôjde k odchodu lekárov a zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre Vrakunčanov.

Chceme Vás požiadať, aby ste zorganizovali verejné zhromaždenie, na ktorom by ste nás informovali o rozbehnutom prenájme. Na zhromaždení by sme chceli prezentovať naše obavy a predstavy o budúcnosti zdravotného strediska.

Neboli sme informovaní či už na webovej stránke alebo v miestnych novinách. Prakticky nikto vo Vrakuni nevie a takejto vážnej zmene. To spôsobuje, že sa šíria neoverené správy o tom, čo bude so zdravotným strediskom v budúcnosti.

Je pre nás úplne dôležité, aby v zdravotnom stredisku zostala zachovaná dostupná bezplatná starostlivosť najmenej v súčasnom rozsahu. Nechceme dochádzať za lekármi ďaleko alebo nedajbože si hľadať nových lekárov. Na sídlisku žije veľký počet starších ľudí a rodín s deťmi, pre ktorých je zložité dochádzať za lekármi do iných mestských častí. Väčšina lekárov má už teraz príliš veľký počet pacientov, čo spôsobuje zníženie komfortu.

Myslíme si, že zdravotné stredisko je služba verejnosti. Preto by sme chceli, aby pri jeho rozhodovaní sa rešpektoval aj názor pacientov a verejný záujem. Zdá sa nám dôležité, aby mestská časť nechápala stredisko ako zdroj zisku ale naopak doňho investovala aj svoje peniaze.

V Bratislave, 23.10.2015

20151027 ZS Žiadosť o zhromaždenie S

Viac informácií o prenájme zdravotného strediska: Pravicoví poslanci idú prenajať zdravotné stredisko na Bebravskej, môžme prísť o mnohých lekárov

 

Tento obsah bol zaradený v Zdravotnícke stredisko Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Jedna odpoveď na Žiadame verejné zhromaždenie o zdravotnom stredisku

  1. Spätné upozornenie: Namiesto diskusie o zdravotnom stredisku – propaganda | VRAKUNA.NET

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)