Ide sa stavať detské ihrisko na Bebravskej a Dvojkrížnej

Už o necelé dva týždne by sa malo začať stavať detské ihrisko za 70.000€ vo vnútrobloku na Bebravskej a Dvojkrížnej. V prieskume vyhral variant B rozmiestnenia herných prvkov. Pôvodný variant úplne prepadol. Čakáme ešte, ako si splní starosta svoj sľub, že zistí na ministerstve, či nie je možné postaviť toto ihrisko na inom pozemku vo Vrakuni. Avšak už v júly pravdepodobne pocítime všetky kladné aj záporné dopady tohto megaihriska v našom vnútrobloku.

Informácie o hlasovaní si pozrite: Výsledky hlasovania občanov (revitalizácia – Slatinská)

Pôvodný variant, označený C, dostal len 5 hlasov na rozdiel od 21 hlasov pre variant A a 29 hlasov pre variant B. Je vidno, že stačí veľmi málo, aby bol projekt kvalitnejší. Je až trestuhodné, že o ihrisku, ktoré sa nás silne dotýka, doteraz s nami nikto nehovoril ani nás dostatočne neinformoval.

Je preto treba pochváliť pána Zajaca – pravú ruku starostu Kuruca, že uskutočnil tento verejný prieskum. Zdá sa, že títo dvaja páni majú trochu otvorenejší  prístup k Vrakunčanom, než na aký sme boli zvyknutí doteraz od bývalej starostky a poslancov. Môžeme držať palce ich zámeru, že do roka bude vo Vrakuni fungovať participatívny rozpočet, pri ktorom môžu obyvatelia rozhodovať o tom, na čo sa budú míňať verejné peniaze.

Bude sa realizovať variant B

Voľná trávnatá plocha je na východnej strane vnútrobloku, veľká detská preliezačka je na západnej strane: 20150410 Detské ihrisko B

20150410 Ihrisko variant-B

 • Veľká detská preliezačka (A) je obklopená stromami, ktoré trochu zamedzia šíreniu hluku.
 • Vedľa veľkej preliezačky sú prevažovačky (C). Tie by nemali pritiahnuť viacej detí alebo dospelých a nemali by byť zdrojom hluku.
 • V tejto oblasti sú aj hrazdy (D). Tie by tiež nemali pritiahnuť väčšie množstvo detí.
 • Lavičky boli oproti pôvodnému návrhu presunuté z okraja plochy, kde boli priamo pod oknami, čo by mohlo veľmi rušiť obyvateľov.
 • Dve lavičky boli pridané k veľkej preliezačke, kde bude potreba na sedenie hlavne pre rodičov, ktorí budú dávať pozor na malé deti.
 • Dve lavičky boli presunuté k jestvujúcemu pieskovisku, kde sa stretávajú miestni obyvatelia a kde by sa lavičky zišli.
 • Väčšina lavičiek je pri chodníku, ktorý pôjde krížom cez plochu.
 • Tri lavičky sú v strede chodníka, ktorý tu bude rozšírený. Tieto sú obklopené dvomi stromami (malý javor), ktoré budú vrhať tieň a spríjemnia toto miesto. Tiež je tu živý plot, ktorý by mal oddeľovať trávnatú plochu a zachytávať lopty mieriace na lavičky.
 • Pri vchode Bebravská 9 sú hojdačky. Tu bude len málo detí a nemali by byť zdrojom hluku.
 • Voľná trávnatá plocha je na východnej strane vnútrobloku.
 • Voľná trávnatá plocha bude od príjazdovej cesty oddelená tromi nízkymi javormi a živým plotom. Od cesty by mal byť aj plot, ktorý zabráni prieniku lopty medzi autá. Plot by mal byť aj z druhej strany, aby podobne ochraňoval pred loptami.
 • Kvôli trávnatej ploche bude treba presunúť lampu – táto by mala byť presunutá k veľkej preliezačke, kde bude potrebná, keďže je tu tma.
 • Kvôli trávnatej ploche bude treba presadiť dva stromy: Soforu japonskú a Prunus Kanzan. Tieto by sa mohli presadiť na vedľajší vnútroblok na prázdnu plochu, čím pomôžu skrášliť tento priestor.
 • Kvôli trávnatej ploche bude treba premiestniť jestvujúcu mini-preliezačku pri pieskovisku. Podľa obrázku by sa mala premiestniť kúsok vedľa. Možno však bude lepšie premiestniť ju na vedľajší vnútroblok alebo na iné detské ihrisko vo Vrakuni.
 • Nové stromy (12ks) sú malé javory s okrúhlou korunou (globosum).

Zodpovednosť za ihrisko nesie bývalá starostka, prednosta a poslanci

Za to, že vo vnútrobloku na Bebravskej a Dvojkrížnej vznikne kontroverzné detské megaihrisko jednoznačne nesie bývalá starostka. Svojou nečinnosťou sa vraj miestny úrad dostal do časovej tiesne a detské ihrisko bolo na poslednú chvíľu šité horúcou ihlou.

Napriek tomu si prednosta Mráz, ktorý pravdepodobne mal projekt na starosti, mohol nájsť čas a prediskutovať s nami to, aké detské ihrisko chceme. To, že je takéto ihrisko umiestnené práve v našom vnútrobloku , odôvodnil tým, že sa v ankete miestni ľudia vyjadrili, že im chýba detské ihrisko. Z pochopiteľných dôvodov vážne pochybujem, že toto je pravda.

Zodpovednosť nesú aj poslanci, ktorí vedeli o projekte ISRMO a výstavbe detského ihriska. Medzi nimi mal v prvom rade asi informovať poslanec Bruna, ktorú bol predsedom komisie pre životné prostredie. Ale príprava verejných priestorov bez účasti obyvateľov je, zdá sa, jeho štýl: Podobne sa pripravil projekt detského ihriska za kultúrnym domom, kde si asi mnohí vieme predstaviť oveľa krajšie ihrisko za rovnaké peniaze. Pokiaľ viem podobne bez účasti obyvateľov sa pripravoval projekt priestoru pre psov na Bučinovej.

Poslanci nesú zodpovednosť aj za to, že vo Vrakuni pravdepodobne nie je veľa pozemkov, kde by mohli kvalitné verejné priestory vzniknúť – v územnom pláne je naplánovaná výstavba aj na posledných voľných plochách na sídlisku. O územnom pláne síce rozhodujú mestskí poslanci ale aj miestni poslanci môžu veľa ovplyvniť.

Je čudné, že podľa všetkého o detskom ihrisku nemala informácie ani úradníčka na Miestnom úrade p. Dolhá, alebo ich možno nemohla zverejňovať. S p. Dolhou už dlhé roky spolupracujeme pri zveľaďovaní našich vnútroblokov, neviem si predstaviť normálny dôvod, prečo by nás o detskom ihrisku neinformovala.

 

Viac informácii o variantoch si pozrite tu: Detské ihrisko na Bebravskej – vyberme si variant do 14.4.

(šumšala)

Tento obsah bol zaradený v Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)