Žiadame sadové úpravy na Bebravskej

bebravská 01Žiadame starostku a poslancov, aby pripravili využitie voľných plôch medzi novými domami na Bebravskej a Dvojkrížnej ulici v súlade s potrebami miestnych obyvateľov. Žiadame tu zeleň a priestory pre oddych. Žiadame tiež, aby sme sa zúčastnili pri príprave a budovaní týchto plôch.

Navrhujeme, aby sa v prvom rade vytvoril projekt sadových úprav pre všetkých šesť voľných plôch. Pri príprave projektu sa chceme aktívne zúčastňovať.

Ponúkame pomoc aj pri realizácii projektu. Máme už dobré skúsenosti s účasťou miestnych ľudí na zveľaďovaní nášho okolia. Už sme tu zasadili stromy a kvety za asi 9.000€. Vo vnútroblokoch vznikli azda najlepšie verejné priestory na celom sídlisku. Sú často navštevované a pochvaľujú si ich hlavne mamičky a oteckovia na materskej dovolenke.

bebravska 6 ploch S

Noví poslanci sú ochotnejší počúvať naše požiadavky

Medzi novými domami na Bebravskej a Dvojkrížnej sa malo postaviť ešte 6 objektov občianskej vybavenosti!  Územné rozhodnutie pre výstavbu týchto objektov však našťastie zaniklo spolu so zánikom firmy Renos, pre ktorú bolo vydané.

V roku 2004 a 2005 sme vyvinuli viacero iniciatív na zrušenie ďalšej výstavby v tesnej blízkosti našich domov. Zorganizovali sme petíciu. Usporiadali sme verejné zhromaždenie, na ktoré sme pozvali starostku Lackovú a poslancov. Označili sme miesta, kde sa malo stavať. Prezentovali sme náš problém na Miestnom zastupiteľstve.

Vôbec sme však nepochodili. Vtedajší poslanci vyhlásili, že chcú mať tieto plochy ako rezervu na výstavbu. Miestny úrad nám dovolil zasadiť si tu stromy s podmienkou, že keď sa tu bude stavať, budeme musieť stromy sami vyrúbať. A to napriek tomu, že sa tu nenašiel obyvateľ, ktorý by s výstavbou súhlasil.

Poslanci, ktorí nechceli počuť náš hlas poväčšinou už nie sú v zastupiteľstve. Súčasní poslanci tvrdia, že sú proti zahusťovaniu sídlisku. Ja najvyšší čas, aby sme sa posunuli v tomto prípade kus dopredu.

bebravská 03

Čo všetko by mohlo tu byť

Asi hlavne zeleň. Hlavne na ploche pri Kazanskej ulici by sme potrebovali zeleň, ktorá by nás chránila pred zápornými vplyvmi intenzívnej dopravy. Zeleň by mala byť aj na všetkých ostatných plochách.

Ďalej miesta pre stretávanie sa ľudí, a to všetkých vekových kategórií. Na tomto mieste asi 1000 ľudí a v blízkom okolí ďalšie tisícky. Potrebujeme dostatok priestoru na oddych a stretávanie sa. Okrem detí by tu mali mať svoje miestečka aj seniori a hlavne mládež, ktorá naozaj okrem krčiem nemá kam chodiť. Miesta pre mládež môžu byť umiestnené tam, kde nie sú priamo okná bytov, aby nerušili hlavne večer a v noci.

Bolo by fajn, keby tu bolo viac príležitostí pre šport: ping-pong, volejbal, bedminton, petank, trampolíny a podobne.

Kvalitné priestory vytvára aj netradičný mobiliár. Okrem lavičiek tu môžu byť: zastrešená besiedka, stolíky, sochy, fontána, vodné napájadlo, rozárium, živé ploty a pod.

Pre mestské deti by bolo vynikajúce zasadiť ovocné stromy a kríky. Je to moderný trend dopestovať si na sídlisku vlastné ovocie a prípadne aj zeleninu. Už sme tento rok zasadili ríbezle a maliny – veríme, že nám prinesú mnoho radosti.

Je možné, že vhodnou úpravou plôch sa podarí vytvoriť aj zopár miest na parkovanie. Malo by sa aj zlepšiť parkovanie zo strany Slatinskej ulice a zamedziť jazdeniu po tráve.

Máme dobré skúsenosti s netradičnými nápadmi. Vyznelo to ako bláznivý nápad zasadiť na sídlisku magnóliu. Aj starostka nám povedala, že ju určite ukradnú. Všetci však vieme, že magnólii sa darí a robí nám veľa radosti. Podobne bláznivo vyznela myšlienka naplánovať tu kvetinové záhony, o ktoré by sme sa sami starali. Rovnako kvetinové záhony prekvitajú a ochotní ľudia sa o ne starajú.

bebravská 02

Občianska vybavenosť

Občianska vybavenosť mala stáť všade tam, kde sa zatiaľ neurobili žiadne sadové úpravy. Napríklad aj priamo pod oknami obyvateľov na Bebravskej 5, 11 a Dvojkrížnej 2. Tieto budovy mali mať výšku až 10 metrov, t.j. 3 nadzemné podlažia.

Ďalšie 3 budovy pre občiansku vybavenosť sa mali postaviť na Slatinskej ulici. Pod oknami obyvateľov, ktorým výstavbou domov zrušili príjemné miesto pre oddych a šport – bez náhrady napriek sľubom starostky.

Jeden objekt občianskej vybavenosti – vraj tržnicu, mali postaviť na voľnej ploche pri Kazanskej ulici. Namiesto pásu ochrannej zelene, ktorá je tu na jedinom mieste prerušená. Nerešpektovanie pásu zelene už teraz strpčuje život obyvateľom – nadmerný hluk, alergia u detí a výhľad na 10 prúdov cesty (slovom desať – spočítajte si to).

bebravská 04

(sumsala)

Tento obsah bol zaradený v Bebravská. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)