Aký chceme lesopark?

Využime príležitosť a pripravme takú koncepciu rozvoja lesoparku, akú naozaj chceme. Miestny úrad v súčasnosti pripravuje koncepciu rozvoja lesoparku. Koncepcia bude prerokovaná aj s vrakunčanmi. Avšak už teraz môžeme posielať návrhy na to, čo chceme v lesoparku. Cyklotrialová dráha, cyklochodník, areál pre psíčakrov, okrasné stromy a kvety, ovocné stromy a kríčky, lodenica, fontány a pod. – to je fantázia, ktorú je možné uskutočniť.
lesop05x

Aktivity pre deti

Lanové preliezačky a lanové hojdačky sú finančne nenáročné prvky, ktoré v lesoparku už dávno mohli byť. V lesoparku by mali byť hlavne také prvky, pri ktorých je možné využiť stromy a prírodné prostredie, a ktoré nie je možné postaviť na sídlisku.

Nie je asi vhodné v lesoparku budovať detské ihrisko. Detské ihriská treba budovať priamo na sídlisku alebo pri rodinných domoch, aby to mali rodičia s deťmi úplne blízko. Detské ihrisko na mieste bydliska podporuje vytváranie vzťahov medzi susedmi, a to je dôležité.

Športové aktivity v lesoparku

V lesoparku by mali byť aktivity, ktoré sa hodia do prírody a sú súčasťou prírody. Nemali by tu byť tenisové kurty a pod.

Petank napr. veľmi dobre funguje v petržalskom Sade Janka Kráľa. Mohol by aj u nás. Treba to urobiť lepšie ako schátrané petankové ihrisko na Bodvianskej ulici. Vybudovanie takéhoto ihriska by bolo skoro zadarmo.

Fitnes chodník tu už plánujú vybudovať nadšení športovci, ktorí práve hľadajú sponzorov.

Miesto pre lukostreľbu malo byť v lesoparku podľa projektu sadových úprav z roku 1998. Je otázne, či by vrakunčania začali holdovať tomuto športu.

Cyklotrialová dráha

Nejaké miesto na bicyklovanie a trávenie voľného času pre mládež by určite využilo veľa detí.

lesop02x

Minigolf

Minigolf sa hodí do prírodného prostredia. Požičovňa minigolfových palíc by mohla byť spojená napr. s požičovňou lodiek na člnkovanie na Malom Dunaji.

Cyklochodník

Cez lesopark by bolo možné vybudovať bezpečný cyklochodník do Ružinova. Pokiaľ by bolo možné viesť chodník popri železnici na mieste, kde už končí lesopark, vzniklo by bezpečné spojenie s Ružinovom. Súčasná cyklistická cesta vedúca po Brezovej ulici a ulici Na piesku je nebezpečná, jazdí tadiaľto veľa áut a vôbec nie je vhodná pre deti.

Oblasť pre psíčkarov

Bolo by dobré vyhradiť časť lesoparku pre voľný výbeh psov. Mohli by sa tu postaviť zariadenia pre psov: rôzne tréningové prvky, nápajadlo s vodou, koše pre výkaly a lavičky. Oblasť by mala byť oplotená, aby nedochádzalo k ohrozovaniu ľudí užívajúcich ostatné časti lesoparku.

Pikniková oblasť

Už teraz je v lesoparku miesto na opekanie. Malo by zmysel porozmýšľať, ako ho urobiť príťažlivejším.

Príroda

Je dôležité, aby časť lesoparku zostala v neupravenej forme, a aby sa tu rozvíjala divá príroda. Hlavne deti by mali aspoň trochu kontakt s divočinou. Mohol by tadiaľto však viesť chodník pre peších a cyklistický chodník. Pravidelným pohybom ľudí v tejto oblasti by bola zabezpečená určitá bezpečnosť a poriadok. Divočina by takisto zabezpečila aj funkcia biokoridoru.

Domáce zvieratá, ovocné stromy

Deti by určite uvítali, keby v lesoparku mohli stretnúť nejaké domáce zviera. Ovce alebo kozy by sa mohli využiť na kosenie trávy.

Takisto deťom by padlo na úžitok, keby si v lesoparku mohli odtrhnúť nejaké ovocie. O maliny by sa napr. nebolo treba vôbec starať. Drienky by to prírodného prostredia bývalého lužného lesa úplne patrili. Roztrúsené jablone alebo ríbezle by boli príjemným spestrením lesoparkovej zelene.

Arborétum

Určite by sme mnohí privítali, keby sme sa mohli poprechádzať v časti lesoparku, ktorá by bola naozaj pekne upravená náročnejšími sadovými úpravami: okrasné kríky a stromy, okrasné trávy a pod. Bola by na to vhodná oblasť napr. aj na pravom brehu Malého Dunaja pri lávke pre peších.

Rastliny do arboréta by sa mohli získavať aj rôznymi zaujímavými spôsobmi: Rodičia by pri narodení resp. krste dieťaťa mohli zasadiť strom. Alebo pri inaugurácií nového starostu by starosta mohol čosi zasadiť. Prípadne aj všetci novozvolení poslanci. Alebo keby prišiel na návštevu prezident.

Rozárium, letničky, bylinky

Podľa projektu sadových úprav z roku 1998 malo byť v lesoparku rozárium. Rozárium by určite skrášlilo nejakú upravenú časť lesoparku alebo nábrežie Malého Dunaja. Samozrejme, že s rozáriom by malo byť spojené príjemné posedenie.

Možno nenáročnejšie na vytvorenie a údržbu by boli kvetinové záhony alebo bylinkové záhony. Kvetiny by bolo možné pestovať v mobilných bedničkách. Stálo by za pokus ponúknuť ľuďom adopciu kvetinových bedničiek – mestskej časti by ubudlo práce a lesopark bude skutočne náš, až keď sami prispejeme k jeho kráse.

Sochy a fontány

Príťažlivosť lesoparku by určite zvýšili sochy. Nemusia to byť sterilné mestské sochy, ale umelecké objekty, po ktorých by mohli napr. deti liezť alebo využiť na svoje hry.

Do prírody by sa určite hodila aj voda. Potôčik tu nemáme, takže nejaká jednoduchá, príjemná fontána by v lete spríjemnila horúčavy.

lesop07x

Čistota, osvetlenie

Pre to, aby ľudia chodili do lesoparku, je dôležitá čistota. Tomu napomôže dostatok smetných košov.

Poriadku v lesoparku prospeje večerné osvetlenie.

Samozrejme nesmú byť všade psie výkaly. Tomu by napomohlo prísne rozdelenie územia na 1. oblasť, kde psi vôbec nemôžu vstúpiť, 2. psi musia byť na vôdzke a 3. kde je možný voľný výbeh psov.

Pre poriadok v lesoparku je asi nevyhnutné, aby vo Vrakuni pôsobil mestský policajt stále, t.j. aj v noci a cez víkend, nie ako teraz. Samozrejme, to predpokladá, že sa zvýši počet mestských policajtov.

Komunitné aktivity

Život do lesoparku prinesú aj spoločenské akcie. Športové akcie ako nedávny beh sú výborné. Podobne ako kultúrne, ktoré by sa asi sústredili na nábreží Malého Dunaja. Ďalšie akcie ako napr. blšie alebo susedské trhy by si mohli zorganizovať občania alebo vrakunské občianske organizácie.

Malý Dunaj

Je potrebné zrušiť plánovanú výstavbu polyfunkčného domu pri Malom Dunaji pri kruhovom objazde. Podľa územného plánu je možné pri Malom Dunaji postaviť polyfunkčný dom. Mohol  by tu stáť pomerne veľký dom – až šesť poschodový. Územný plán tu dovoľuje postaviť napr. ubytovňu. Podľa skúseností by sa tu postavili zase len byty.

Bolo by dobré podporiť rekreačné člnkovanie na Malom Dunaji. Pokojný tok a príjemné prostredie sú dobré podmienky pre príjemné a bezpečné člnkovanie.

K tomu by bolo dobré postaviť móla, ktoré by slúžili na nastupovanie a vystupovanie do člnov. Tiež by bolo dobré podporiť zriadenie požičovne člnov. Móla by mohli slúžiť aj pre posedenie alebo chytanie rýb. Možno by na nich mohli byť koncerty, pričom breh by slúžil ako miniamfiteáter.

Je možné, že na Malom Dunaji by mohla prosperovať aj lodenica, aká je napr. na Karloveskom ramene. Lodenica by priniesla život k Malému Dunaju, napr. jej súčasťou by mohol byť napr. bufet. Stálo by za to, pokúsiť sa prilákať investora pre výstavbu lodenice.

Rodinné domy a iná výstavba v lesoparku

Požadujeme, aby lesopark zostal zachovaný v súčasnej veľkosti. Vrakuňa má málo zelene a nemá prístup k lesu ako iné mestské časti.

Sme proti výstavbe domov v zanedbanej časti lesoparku. Aj túto časť lesoparku dokážeme využiť. Sme radi, že vrakunskí poslanci dlhé roky bránia výstavbe v tejto časti lesoparku.

Sme tiež proti výstavbe športovísk v lesoparku, ako je to napr. dohodnuté v zmluve na prenájom časti lesoparku. V lesoparku by mali byť športové aktivity, ktoré sú súčasťou prírodného prostredia.

Takisto je pre nás neprijateľné rozširovania cintorína na úkor lesoparku.

Starostlivosť o zeleň

Stromy v lesoparku sú vo veľmi zlom stave, mnohé usychajú a postupne sa budú rúbať. Príčina sú asi rôzne a mal by ich objasniť odborník – dendrológ.

Jednou z príčin môže byť aj zlá starostlivosť, keďže všetka organická hmota – pokosená tráva a popadané lístie sa z lesoparku odvezie preč a už sa nenahradí. Stromy sú dlhodobo podvýživené, čo môže spôsobovať ich náchylnosť k chorobám a usychaniu. Jednou možnosťou ako zabezpečiť hnojenie pre stromy by bolo kompostovanie organickej hmoty priamo v lesoparku a následné využitie kompostu. Kompostovanie by určite bolo finančne nenáročné.

Ďalšou príčinou môže byť globálne otepľovanie. V koncepcii lesoparku by mala byť aj časť o prispôsobení zmene podnebia. Mali by sa tu sadiť stromy, ktoré prežijú horúce a suché letá. Namiesto javorov by sa mali sadiť napr. cédre.

lesop01x

Tento obsah bol zaradený v Vrakunský lesopark. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)