Vo Vrakuni sú pripravené podmienky na zlikvidovanie tretiny zelene

Nie je to žiadna prehnaná poplašná správa. Zelene vo Vrakuni je len veľmi málo a aj tej hrozí zničenie. Prečítajte si, kde všade prídeme alebo môžeme prísť o zeleň.

 

Miesta, kde prídeme o zeleň

Miesta, kde prídeme o zeleň

1.      Rozšírenie cintorína na úkor lesoparku

Pri rozširovaní cintorína sa budú rúbať stromy. Na cintoríne už nie je možné vykonávať oddych a šport, iba ak po smrti.

Mesto ide rozšíriť Ružinovský cintorín, prídeme o časť lesoparku?

2.      Výstavba 21 bungalovov v lesoparku

Časť pozemkov v lesoparku je v súkromnom majetku. Dôvody prečo sa tu zatiaľ nestavia je, že tu nie je prístupová cesta s dostatočnou kapacitou a nesúhlas orgánov ochrany prírody, pretože toto územie je súčasťou biokoridoru. Mestská časť hľadá cesty, ako zameniť tieto pozemky za iné v lesoparku tak, aby súkromníci mohli stavať.

Výstavba dvadsaťjeden bungalovov v lesoparku

3.      75% stromov v lesoparku je v zlom stave a mali by sa vyrúbať

Podľa dendrologickej štúdie sú až tri štvrtiny stromov v udržiavanej časti lesoparku v zlom stave – choré alebo usychajúce a mali by byť vyrúbané. Mestská časť tento problém vôbec nerieši. Postupne sa vyrúbavajú stromy v najhoršom stave. Podobne v zlom stave sú aj stromy na pešej zóne – aj tieto stromy sa už postupne rúbu.

4.      Výstavba pri kruhovom objazde

Súčasťou lesoparku je aj územie na sídliskovej strane Malého Dunaja. Pri kruhovom objazde je v územnom pláne naplánovaná výstavba.

5.      Možnosť výstavby podzemných garáží v ochrannej zeleni na sídlisku

Okolo sídliska je široký pás zelene, ktorý chráni obyvateľov sídliska pre negatívnymi vplyvmi automobilovej dopravy. V zeleni na Kazanskej a Uzbeckej by bolo možné podľa aktuálneho územného plánu postaviť podzemné garáže. Samozrejme, že to miestne stromy neprežijú a prípadné nové stromy na strechách garáží ich ani zďaleka nenahradia.

Budú sa na sídlisku vo Vrakuni rúbať stromy?

Bude sa rúbať park na Kollárovom námestí

6.      Výstavba občianskej vybavenosti v zeleni na sídlisku pri trati

Veľa vrakunčanov, hlavne psíčkarov, využíva zeleň na Dvojkrížnej pri trati. Je tu však možné stavať občiansku vybavenosť podobne, ako je to ďalej na Dvojkrížnej.

7.      Výstavba rodinných domov za traťou

Časť ľudí využíva aj burinou zarastené plochy za traťou. Vrakunskí poslanci tu v novom územnom pláne navrhli výstavbu rodinných domov.

Na sídlisku nebudú nové bytové domy, na mieste Žitavy áno

http://vrakuna.net/wp-content/uploads/Navrh-UP.pdf

8.      Výstavba na posledných voľných pozemkoch za Malým Dunajom

Ďalšie zelené plochy by sa mali zastavať na Brezovej a Podpriehradnej ulici. Túto zeleň vrakunčania nevyužívajú, ale na Brezovej bola vyčlenená väčšia plocha pre výstavbu športoviska. Asi nepotrebujeme ani zeleň ani športovisko.

9.      Ďalšia výstavba na rôznych miestach na sídlisku

To, čo zostane zo zelene bude asi o tretinu menší lesopark a roztrúsená zeleň na sídlisku. Nepočítame zeleň na súkromných pozemkoch, školách a škôlkach. Aj zeleň na posledných voľných plochách na sídlisku je ohrozená: Stále je tu aktuálna výstavba bytových domov schválená poslednou zmenou územného plánu. Zatiaľ sa nestalo nič, čo by túto výstavbu zrušilo. Podobne je tiež stále aktuálna výstavba šiestich objektov občianskej vybavenosti na Bebravskej ulici.

 

Takže, keď to zhrnieme, koľko zelene nám zostane: dve tretiny, polovica? Vrakuňa nemá les, nemáme v blízkosti žiadnu ďalšiu zeleň. Vzniká nám tu Bronx na Malom Dunaji. Štvrť, ktorej sa slušní ľudia radšej vyhnú. A tí slušní, ktorí tu vo Vrakuni stále ešte bývame, môžeme preklínať poslancov za to, ako nám bezohľadne ničia všetko dobré.

Tento obsah bol zaradený v Vrakunský lesopark, Zdravé prostredie. Zálohujte si trvalý odkaz.

Jedna odpoveď na Vo Vrakuni sú pripravené podmienky na zlikvidovanie tretiny zelene

  1. maťa povedal:

    Tak toto je už vrchol…všetko zničiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)