Bude sa rúbať park na Kollárovom námestí

Na mieste parku na Kollárovom námestí by sa mali postaviť podzemné garáže. Kvôli tomu sa ide vyrúbať 66 stromov. Investor využíva fintu v územnom pláne, ktorá zakazuje v parku výstavbu nadzemných garáží. Podzemné garáže by sa teda postaviť mohli, aj keď sa pri tom vyrúbe park. Podľa takéhoto výkladu by sa mohla vyrúbať väčšina stromov na Dolných Honoch. Za takéto finty v územnom pláne hlasoval aj náš mestský poslanec  Kugler.

V súčasnosti prebieha v Starom Meste konanie o odsúhlasení výrubu 66 stromov v parku. V parku by sa mal postaviť podzemný parkovací dom s 297 parkovacími stojiskami. Na jeho streche by sa mal vybudovať nový parčík – presnejšie atrapa parku.

Park na Kollárovom námestí má v územnom pláne určenú funkciu 1110 – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy. V charakteristike tejto funkcie je uvedené, že je neprípustná funkcia parking garáže nad terénom.

Funkcia 1110 na Kollárovom námestí

Funkcia 1110 na Kollárovom námestí

Aktivisti počas procesu schvaľovania územného plánu upozorňovali, že toto umožní rúbanie stromov a výstavbu podzemných parkovísk pod zeleňou.

Podzemný parkovací dom na mieste parku na Kollárovom námestí zamýšľa postaviť firma Parking House a.s. Toto je asi jeden z tých developerov, ktorých spomínal primátor Ftáčnik, keď obhajoval schvaľovanie súčasného územného plánu, kde ja táto prefíkaná podmienka.

Za tento územný plán hlasoval aj vrakunský mestský poslanec Kugler (SDKU).

Prečítajte si viacej:

Informácia v Pravde

Schválili kontroverzné zmeny územného plánu, SDKU sa spojilo so Smerom proti Bratislavčanom

Ako hlasovali poslanci o územnom pláne

Bytové domy aj rúbanie stromov v Zmenách územného plánu

Hanebné rozhodnutie

Prefíkaný územný plán umožňuje aj výrub stoviek stromov na Dolných Honoch

Časť ochrannej zelene okolo sídliská má tiež funkciu 1110. T.j. aj tu sa môže stať, že tu niekto postaví podzemné garáže. A pri tom sa vyrúbu stovky stromov.

Viac si prečítajte tu: Budú sa na sídlisku vo Vrakuni rúbať stromy?

Koľko malých stromov nahradí jeden veľký?

Výstavbou podzemných garáží sa vyrúbu vzrastlé stromy a nahradia novými, malými. Koľko malých stromov by bolo treba nasadiť, aby nahradili jeden veľký?

Poďme trochu počítať: Koľko stromov s priemerom koruny  2m nahradí jeden strom s priemerom koruny 10m? Množstvo listov na strome závisí od jeho objemu. Objem malého stromu je 3,14m3, objem veľkého stromu je 392,5m3. Pomer objemov je 125. To jest, ak by sme chceli nahradiť jeden veľký strom malými, muselo by sa vysadiť 125 (!) stromčekov.

Na streche podzemnej garáže nikdy nebudú rásť veľké stromy, len zákrpky s priemerom koruny 2-3m. Na streche podzemnej garáže nie je nikdy možné nahradiť pôvodný park – muselo by tu byť asi 100-násobne viac stromov.

Okrem toho stromy na streche podzemnej garáže nemôžu mať kontakt s podzemnou vodou. T.j. bude ich potrebné navždy polievať a starať sa o ne. Investor bude mať zisky s podzemných garáží, občanom zostanú náklady na údržbu stromov a zničené životné prostredie.

Rúbať by sa mal aj park na Šafárikovom námestí

Presne rovnaký osud by mal postihnúť aj park na Šafárikovom námestí. Aj tu by sa mali postaviť podzemné garáže pre 300 automobilov. A rúbať pri tom stromy na území, kde by mala byť zeleň.

Viac informácií pozrite tu: Hrozí zánik ďalšieho parku – na Šafárikovom námestí

Môžeme počítať, koľko parkov nám ešte zostane.

 

Tento obsah bol zaradený v Bratislava, Čo robia naši poslanci a starosta. Zálohujte si trvalý odkaz.

Jedna odpoveď na Bude sa rúbať park na Kollárovom námestí

  1. Spätné upozornenie: Vo Vrakuni sú pripravené podmienky na zlikvidovanie tretiny zelene | VRAKUNA.NET

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)