Píniová: Nesprávne vyhradenie parkovacieho miesta a ignorovanie zimnej údržby

alebo: keď MÚ nevie, čo má a chce na tom zarábať. Všetko sa to začalo nenápadne. Počas tohto leta začala MČ číslovať parkovacie boxy vo Vrakuni. V rámci tejto akcie začali číslovať boxy aj na Píniovej ulici. Myslel som si, že v tom budú pokračovať, ale dostali sa iba po číslo 10. Možno im už došla farba, ale skôr som tušil „lotrovinu“ MÚ, pretože sme sa susedsky angažovali proti novej výstavbe v našom susedstve (pozri viacej tu). Chceli sme sa sťažovať, ale v podstate nebolo na čo.

Zlom nastal začiatkom novembra, keď vyhradili box č.1. Pretože bytov v dome je 14 a parkovacích miest len 10, rozčarovanie nastalo, keď sme so susedmi zistili, že to nie je nikto z nášho domu.

Všetko so všetkým súvisí

Považovali sme to za nespravodlivé, a preto sme začali hľadať spôsob ako napadnúť rozhodnutie MÚ. Pri hľadaní faktov som zistil, že parcela 3413/1 (Výpis z katastra), na ktorej sú parkovacie miesta, má v katastri nehnuteľností ako druh pozemku uvedené „Zastavané plochy a nádvoria“, čo nie je „Komunikácia“ ako vyžadujú podmienky pre prideľovanie vyhradených parkovacích miest v bode 1. (pravidlá parkovania).

1. Parkovacie plochy
MČ povoľuje vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy – zverených
do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa – len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami, okrem sedadla vodiča). Maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest jednotlivých komunikácií.

To, že to nie je komunikácia, má dopad aj na vykonávanie zimnej údržby na priľahlých chodníkoch podľa VZN 2003/4 §8 bod 1.

1)    Čistiť chodník priľahlý k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, je povinný bez prieťahov vlastník, správca alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom

Počiatočný úspech – parkovanie

S týmto zistením sme sa so susedom, nezávisle na sebe, obrátili na kontrolórku MÚ.

Keď som odniesol toto podanie do podateľne, napadlo mi osobne navštíviť Oddelenie územného plánovania a výstavby, ktoré má v kompetencii aj prideľovanie vyhradených parkovacích miest a zistiť komu vlastne box č.1 prenajali.

Po úvodnom folklóre:

„Dobrý deň, prišiel som sa spýtať…“

„A vy ste kto a chcete čo?“

„Som občan Vrakune a na základe zákona o prístupe k informáciám som sa prišiel informovať…“

„A na základe tohto zákona ste povinní informácie poskytovať aj ústne…“

sme konečne prešli k veci. Spýtal som sa na EČV, na trvalý pobyt žiadateľa a ak to je právnická osoba, či má prevádzku vo Vrakuni. Po zistení EČV, som vedel, že je to dodávka, čo je kategória vozidla N1 a nie M1, ako vyžadujú podmienky. Tak som položil kontrolnú otázku, či naozaj dodržali podmienky pre pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta a bol som ubezpečený, že áno.

Po upozornení na rozdielnu kategóriu vozidla, úradník pochopil, že urobili chybu. Oznámil mi, že vyhradenie zrušia, o čom ma následne informovali mailom (Odpoved na sťažnosť), v ktorom zároveň priznali, že to nie je komunikácia, ale spevnená plocha určená na parkovanie.

Pokračujúci boj – zimná údržba – ľavá nevie, čo robí pravá

Po priznaní stavebného úradu, že to nie je komunikácia, som vyzval (Výzva na zimnú údržbu 1)  MÚ, aby vykonával zimnú údržbu na priľahlých chodníkoch.

Očakával som, že MČ sa chopí svojej novej povinnosti a bude promptne konať, pretože výzvu prebrala priamo starostka Lacková, nakoľko v podateľni v čase stránkových hodín, nikto nebol. Odpoveď(Odpoveď 1) a dokonca ešte aj od samotnej starostky (Odpoveď od starostky) nenechala na seba dlho čakať a v nej mi Oddelenie životného prostredia a verejnoprospešných služieb a aj starostka tvrdí, že to komunikácia je.

Tak som nelenil a znovu som ich vyzval, aby zimnú údržbu začali vykonávať. (Výzva 2)

Aj po takejto odpovedi (Odpoveď 2) treba bojovať dalej.

Zistenie

V obidvoch prípadoch MČ neoprávnene vyberala prostriedky a to už od roku 2005. V prípade zimnej údržby to bolo cez dcérsku spoločnosť Spokojné bývanie, s.r.o, ktorá je správcom nášho domu.

Je veľmi pravdepodobné, že takýchto prípadov s druhom pozemku môže byť vo Vrakuni viac.

Keď takúto skutočnosť zistíte, inšpirujte sa týmto článkom ako postupovať…

(ok)

Tento obsah bol zaradený v Čo robia naši poslanci a starosta, Nové domy na Píniovej. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)