Bytové domy aj rúbanie stromov v Zmenách územného plánu

Čo je také zlé na schválených Zmenách územné plánu? Vo Vrakuni je teraz možné stavať bytové domy na posledných voľných plochách na sídlisku. Je to nielen v rozpore s vôľou Vrakunčanov, ale proti tejto výstavbe sa až trojnásobne vyjadrilo vrakunské zastupiteľstvo.

Pozrite tiež podrobnejšie informácie o schválení Zmien územného plánu.

Okrem konkrétnych zámerov výstavby sa v územnom pláne zmenili aj všeobecné formulácie: Napr. teraz je možné na plochách, ktoré sú v územnom pláne označené ako zeleň postaviť podzemné garáže, t.j. nielen vo Vrakuni ale v celej Bratislave bude možné vo veľkom rúbať stromy. Samozrejme, že nová zeleň, ktorá bude zasadená na strechách garáží ani v najmenšom nenahradí pôvodnú zeleň. Pozrite si v územnom pláne plochy označené kódom 1110, 1120, 1130 – je to všetka zeleň na našom sídlisku – tu všade bude možné postaviť podzemné garáže alebo parkoviská.

Vo všeobecných formuláciách sa presné charakteristiky území nahradili oveľa nepresnejšími. Napr. pre plochy s kódom 201 – občianska vybavenosť, bolo pred tým v 90 položkách presne určené, ako sa môže a  nemôže toto územie využiť. Teraz je to nahradené 7 oveľa všeobecnejšími charakteristikami.

Podobne je oveľa voľnejšie charakterizované stabilizované územie – plocha, kde je už niečo postavené, a ktorá by sa už nemala veľmi meniť. Komu to bude vyhovovať? Bude na ľubovôli úradníkov, ako si vysvetlia využitie územia. Takisto bude pre občanov oveľa ťažšie sa brániť na súde proti zlému rozhodnutiu úradníkov, pretože výsledok bude veľmi neistý.

Tieto zmeny napr. môžu umožniť výstavbu domu na Toryskej ulici: pod stromami bude možné postaviť podzemné garáže a nebude možné presne rozhodnúť, či nový dom môže alebo nemôže byť postavený v stabilizovanom území.

Veľmi vážne sa zmeny dotknú aj  iných častí Bratislavy: Zmeny územného plánu umožnia oveľa väčšiu výstavbu na mieste PKO. Henbury Development sa tak výrazne zhodnotia pozemky pod PKO, ktoré vlastní. Tým sa aj podstatne zhorší pozícia mesta pri vyjednávaní o zámene pozemkov a o záchrane PKO.

Starostka Devína Kolková takmer prosila poslancov, aby územný plán neschválili. Zmeny otvárajú cestu k tomu, aby J&T, ktorá vlastní pozemky na Kráľovej hore, tu mohla postaviť bytové domy. Doteraz to nebolo možné, pretože nebolo dovolené postaviť cestu cez lúku. Po novom je už možné cestu postaviť. Tým sa pravdepodobne zastavia dobre rozbehnuté rokovania o zámene pozemkov a zastavení výstavby na Kráľovej hore.

Zmeny územného plánu zmenili využitie pozemkov na mieste štadióna Artmedia v Petržalke z funkcie šport na funkciu občianska vybavenosť. Kvôli tomu, že polyfunkčný dom je neporovnateľne lukratívnejší ako športový areál sa vlastníkovi niekoľkonásobne zhodnotili tieto pozemky. Keď už opomenieme, že zmenené zámery poškodia naše mesto, treba sa pýtať aj o koľko peňazí takto mesto prišlo. Takto si predstavuje Ftáčnik spolu s SDKU a Smerom mnohokrát spomenutý rozvoj Bratislavy?

Poslanci SDKU a Smeru aj primátor Ftáčnik otvorene hovorili o tom, že je potrebné tieto zmeny prijať kvôli developerom. Vidíme, že nejde len o rozvoj Bratislavy ale doslovne klientelizmus. Mnohým developerom týmito zmenami obrazne nabehli obrovské prachy na účtoch. Poslanci nás nehanebne zapredali a umožnili ďalšie pustošenie Bratislavy.

Tento obsah bol zaradený v Ďalšia výstavba na sídlisku. Zálohujte si trvalý odkaz.

2 odpovede na Bytové domy aj rúbanie stromov v Zmenách územného plánu

  1. Spätné upozornenie: Bude sa rúbať park na Kollárovom námestí | VRAKUNA.NET

  2. Spätné upozornenie: Schválili kontroverzné zmeny územného plánu, SDKU sa spojilo so Smerom proti Bratislavčanom | VRAKUNA.NET

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

◄ Tu môžete pridať obrázok (.jpg)